Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prof. Marek Postuła pokieruje badaniami klinicznymi Biomed-Lublin
Prof. Marek Postuła pokieruje badaniami klinicznymi Biomed-Lublin

Prof. Marek Postuła zostanie pełnomocnikiem zarządu ds. badań klinicznych Biomed-Lublin. Głównym zadaniem profesora będzie zorganizowanie, wdrożenie i nadzór nad programem badań klinicznych dotyczących aktualnych i przyszłych produktów. To kolejny, ważny element realizowanej strategii rozwoju polskiej spółki biotechnologicznej. 

Fot. Prof. Marek Postuła, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Zarząd Biomed-Lublin, widząc olbrzymi potencjał kliniczny oraz komercyjny swoich obecnych produktów, jak również potencjał w nowych obszarach terapeutycznych, postanowił nawiązać współpracę z prof. dr. hab. n. med. Markiem Postułą. Profesor z początkiem lutego br. zostanie pełnomocnikiem zarządu ds. badań klinicznych. – Głównym zadaniem prof. Marka Postuły będzie zorganizowanie, wdrożenie i nadzór nad programem badań klinicznych dotyczących aktualnych i przyszłych produktów spółki. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni i zaszczyceni faktem, że tak uznany ekspert będzie współpracował z Biomed-Lublin w tym kluczowym momencie rozwoju spółki. To kolejny, istotny etap realizacji naszej strategii – komentuje Maksymilian Świniarski, prezes zarządu spółki.

Prof. Marek Postuła posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania oraz prowadzenia projektów naukowo-badawczych z zakresu farmakogenetyki w kardiologii oraz diabetologii. Studia medyczne ukończył w 2001 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a w 2021 r. uzyskał stopień magistra z zakresu ekonomii w ochronie zdrowia w London School of Economics w Londynie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie wieloletniej pracy klinicznej w ośrodkach kardiologicznych oraz podczas licznych pobytów naukowych w ośrodkach zagranicznych, w tym podczas stypendium Fundacji Fulbrighta w Penn State University w Stanach Zjednoczonych. Od lat związany jest z Katedrą i Zakładem Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest kierownikiem Pracowni Farmakogenomiki, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem nowych biomarkerów pomocnych w monitorowaniu farmakoterapii oraz wczesnej prewencji i diagnostyce chorób cywilizacyjnych. Jest współzałożycielem międzynarodowej grupy badawczej I-COMET (International Cardiovascular and Cardiometabolic Research Team), skupiającej naukowców i klinicystów z Polski, Austrii, Włoch, Holandii oraz Brazylii. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych (IF>300), głównym badaczem w kilku grantach naukowych oraz prelegentem podczas licznych wystąpień naukowych.

Jednocześnie z funkcji członka zarządu spółki zrezygnował Artur Bielawski (ze skutkiem na 31 stycznia 2022 r.). Bielawski współpracował z Biomedem przez 28 lat, zaś członkiem zarządu był od października 2020 r. Odpowiadał za kwestie inwestycyjne, produkcyjne i technologiczne. – Dzięki pracy Artura Bielawskiego, zbudowaniu odpowiednich struktur organizacyjnych i silnego zespołu, obszary te kierowane są przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Bielawski zrezygnował z funkcji członka zarządu z przyczyn osobistych, co było jego przemyślaną decyzją. Będzie dalej nas wspierał swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem, jako doradca zarządu Biomedu – mówi Maksymilian Świniarski. – Dziękuję Arturowi Bielawskiemu za jego wkład i zaangażowanie w rozwój spółki oraz wieloletnią i owocną współpracę. Zbudował doświadczony zespół, który jest już gotowy zarządzać produkcją i inwestycjami. Na początku listopada ubr. przekazał obowiązki dyrektora do spraw produkcji wieloletniemu pracownikowi spółki. Powołany ponad rok temu zespół ds. technologii i inwestycji działa bardzo sprawnie, efekty prac widać na placu budowy. Równolegle spółka będzie zwiększać aktywność w obszarach R&D i rozwoju produktów – dodaje Jarosław Błaszczak, przewodniczący Rady Nadzorczej Biomed-Lublin.

Biomed-Lublin realizuje dwie strategiczne inwestycje – budowę zakładu produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum innowacji biotechnologicznych BCG (CBR). Budowa nowego zakładu ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w konsekwencji – sprzedażowe tego deficytowego preparatu. Szacowany jest ok. 5-krotny wzrost potencjału wytwórczego, z obecnych ok. 210 tys. opakowań rocznie. Pierwsze wpływy z tytułu realizacji ww. projektu spodziewane są już w 2025 r. Natomiast CBR podniesie konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów, a także umocni pozycję rynkową spółki. Łączne nakłady inwestycyjne na strategiczne projekty – CBR oraz nowy zakład Onko BCG – wyniosą 130,2 mln zł i są w pełni zabezpieczone. Największą część struktury finansowania stanowią dotacje unijne – 72,4 mln zł (29,2 mln zł to umowa z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, a 43,2 mln zł pochodzi z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Pozostałą część wydatków pokrywają: środki z emisji akcji w kwocie 33 mln zł, pożyczka z ARP w wysokości 24 mln zł oraz środki obrotowe stanowiące 4,9 mln zł.

Rozwój lubelskiego Biomedu dobrze wpisuje się w plany polskiego rządu, który chce, by sektor biomedyczny odgrywał rolę strategiczną. Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, planowane jest przyjęcie uchwały dotyczącej planu rozwoju sektora biomedycznego na lata 2021-2030, którego celem będzie osiągnięcie przez Polskę pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Za priorytetowe kierunki rozwoju uznano: medycynę celowaną/personalizowaną, medycynę translacyjną, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia oraz narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne, a także wspomagające leczenie i rehabilitację.

KOMENTARZE
Newsletter