Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pojawił się projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Rządowy Plan Rozw

Rząd w pierwszym kwartale br. planuje przyjęcie Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2021-2030, którego celem jest osiągnięcie przez Rzeczpospolitą Polską pozycji lidera w branży biomedycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Sektor biomedyczny jest definiowany jako strategiczny i jako taki powinien być aktywnie wspierany przez rząd, a realizowane inicjatywy będą ukierunkowane na koordynacje działań i wsparcie budowy ekosystemu przyjaznego dla rozwoju biobiznesu.

 

Dalej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów czytamy, iż pandemia COVID-19 potwierdziła potrzebę posiadania silnego krajowego sektora biomedycznego, wspierającego innowacje, wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych, skoncentrowanego na pacjencie oraz uwzględniającego dynamikę środowiska cyfrowego i technologicznego.

Nadrzędnymi celami Planu są:

1) poprawa bezpieczeństwa lekowego;

2) zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów;

3) poprawa stanu zdrowia pacjentów;

4) optymalizacja systemu ochrony zdrowia.

Plan został zoperacjonalizowany w 4 obszarach i 11 działaniach w wymiarze czasu, nakładów i oczekiwanych efektów. Dotyczy on potrzeb sektora ochrony zdrowia i jego realizacja skoncentrowana będzie na poszukiwaniu rozwiązań o największym potencjale komercjalizacyjnym i mających realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów.

Analiza sytuacji rynkowej oraz aktualnych trendów, uzupełniona przez rekomendacje czołowych interesariuszy, pozwoliła na zidentyfikowanie priorytetowych kierunków rozwoju sektora biomedycznego, a są nimi: 

1) medycyna celowana/personalizowana;

2) medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia;

3) narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

Realizacja Planu, przy zachowaniu nacisku na kluczowe obszary, wdrożenie efektywnego systemu zarządzania i utrzymanie kryteriów wyboru projektów koncentrujących się na ich konwersji na rozwiązanie kluczowych problemów społecznych, pozwoli na zbudowanie pozycji naszego kraju w sektorze biomedycznym zgodnie z zaprojektowaną wizją jego rozwoju. 

Za opracowanie projektu jest odpowiedzialne Ministerstwo Zdrowia, na czele z szefem resortu Adamem Niedzielskim. Za przedłożenie projektu Radzie Ministrów również odpowiada MZ. 

BIP KPRM

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/puzzle-pomys%c5%82-bramka-planowanie-6640059/

KOMENTARZE
Newsletter