Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Postępy polskich naukowców w pracach nad lekiem na raka płuc
Postępy polskich naukowców w pracach nad lekiem na raka płuc
Helix Polska wraz z kanadyjską spółką biofarmaceutyczną Helix BioPharma Corporation, zajmującą się rozwojem innowacyjnych leków onkologicznych, zaprezentowały wyniki dotychczasowych badań klinicznych kandydata na lek L-DOS47 na 16. Światowej Konferencji Raka Płuca w Denver. Badania kliniczne prowadzone są w Polsce.

W trakcie konferencji, która odbyła się w dniach 6-9.09.2015 w Denver, Spółka Helix zaprezentowała potencjalny produkt leczniczy na raka płuca. Przedstawione zostały dane z trwającego otwartego badania fazy I/II dotyczącego zwiększenia dawki L-DOS47 w monoterapii, czyli terapii jednolekowej, u pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Publikacja objęła przegląd wyników badań klinicznych prowadzonych w Polsce w kohortach, czyli grupach 1-12 fazy I/II badań klinicznych, gdzie dawka L-DOS47 osiągnęła 4,33 mikrograma/kg masy ciała pacjenta w porównaniu do 1-szej kohorty 0,12 mikrograma/kg.

 

- Konferencja, która odbyła się w Denver to spotkanie specjalistów o najwyższych kompetencjach w zakresie badań nad nowotworami klatki piersiowej, a zakwalifikowanie przez Stowarzyszenie Badań nad Rakiem Płuca Helix BioPharma do grona prezentujących świadczy o wysokim uznaniu rozwijanej przez nas innowacyjnej technologii DOS47 w środowisku naukowym.

 

- W trakcie konferencji przedstawiliśmy przegląd wyników badań klinicznych w Polsce: kohorty 1-12, fazy I/II badań klinicznych. Wyniki kohorty 1-8 fazy I/II wykazały stabilizację choroby i brak przerzutów u 50% pacjentów. To daje silny fundament dla dalszego rozwoju technologii L-DOS47 w celu zwiększania wartości Spółki. Chciałbym podziękować polskim specjalistom za silne wsparcie w badaniach LDOS002” – mówi Rob Verhagen, Prezes Helix BioPharma Corporation.

 

Wyniki przeprowadzonych badań zostały przekazane i zostaną opublikowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Rakiem Płuca (IASLC).

 

Na podstawie wyników badań klinicznych fazy I/II prowadzonych w Polsce, trwają badania kliniczne w leczeniu skojarzonym pemetreksed/karboplatyna w renomowanych klinikach uniwersyteckich w USA.

 

L-DOS47 jest pierwszym kandydatem na lek na bazie immunokoniugatu firmy Helix BioPharma w zaawansowanej fazie rozwoju i opiera się na innowacyjnej technologii leczenia złośliwych litych nowotworów. Dzięki opatentowanej platformie DOS47 możliwe jest selektywne dotarcie do komórek rakowych i wytworzenie mikrośrodowiska prowadzącego do ich obumarcia, oszczędzając przy tym zdrowe komórki. L-DOS47 jest obecnie przedmiotem dwóch badań klinicznych w leczeniu pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, a prowadzone są one w Polsce we współpracy z uznanymi instytucjami badawczymi oraz w renomowanych ośrodkach uniwersyteckich w USA.

 

Badanie LDOS002 jest prowadzonym w Polsce badaniem otwartym fazy I/II i ma na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i wstępnej skuteczności zwiększanych dawek L-DOS47 w monoterapii u pacjentów z niepłaskonabłonkowym i nie drobnokomórkowym rakiem płuca.

Z kolei w ośrodkach uniwersyteckich w USA prowadzone jest badanie otwarte fazy I LDOS001. Głównym celem jest określenie profilu bezpieczeństwa oraz tolerancji, a także ocena korzyści klinicznych stosowania L-DOS47 w leczeniu skojarzonym.

 

16 Światowa Konferencja Raka Płuca odbyła się w Denver w dniach 6-9 września. To największe spotkanie dedykowane badaniom nad rakiem płuca i innych nowotworów klatki piersiowej, organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Rakiem Płuca (IASLC). W konferencji uczestniczyło ponad 7000 tys. delegatów z ponad 100 krajów, a dyskusje dotyczyły najnowszych osiągnięć w badaniach nowotworów klatki piersiowej.

 

 

Helix BioPharma Corporation, do której należy Helix Polska, to spółka biofarmaceutyczna z siedzibą w Toronto i oddziałem w Warszawie, zajmująca się rozwojem innowacyjnych leków onkologicznych. Aktywnie rozwija produkty stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych w oparciu o własne, zastrzeżone technologie. Inicjatywy firmy w zakresie opracowania leków opierają się na dwóch innowacyjnych platformach technologicznych: DOS47, czyli innowacji w leczeniu złośliwych litych nowotworów oraz BIPHASIX, wykorzystywanej w leczeniu przedrakowych zmian szyjki macicy.

 

Badania prowadzone przez Helix BioPharma prowadzone są we współpracy z polskimi naukowcami -specjalistami o najwyższych kompetencjach w kraju i na świecie. W 2013 r. powołana została spółka Helix Polska z siedzibą w Warszawie, która kierowana jest przez silny zespół zarządzający, specjalizujący się w obszarze biotechnologii i life science. W pracach nad oryginalnymi technologiami w terapii nowotworowej uczestniczą polscy naukowcy.

 

Helix BioPharma Corporation jest obecnie notowana na giełdzie w Toronto oraz we Frankfurcie. Strategia biznesowa Spółki zakłada maksymalizację jej wartości poprzez rozwój L-DOS47 oraz innych kandydatów na leki poprzez nadanie im statusu produktu fazy II badań klinicznych.

 

Źródła

Materiały prasowe Helix BioPharma Corporation

 

Czytaj więcej: http://www.helixbiopharma.com/wp-content/uploads/2014/02/LDOS47-ICA-2013-HZ-.pdf

KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
20
NutraFood Poland
2021-04-20 do 2021-04-22
22
24
27
Podstawy oznaczania wilgotności
2021-04-27 do 2021-04-27
28
29
1
2
Newsletter