Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ponad 70 proc. wzrostu zysku netto Polskiego Banku Komórek Macierzystych w IV kwartale
Redakcja portalu, 09.04.2017 , Tagi: wyniki finansowe, pbkm
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord jeden z największych i najszybciej rosnący z liczących się w Europie banków komórek macierzystych – wypracował w samym IV kw. minionego roku 5,9 mln zł zysku netto, a więc o 72 proc. więcej niż rok wcześniej. W całym 2016 r. Grupa osiągnęła 23,6 mln zł czystego zysku, co oznacza wzrost o 31 proc. w skali roku. Polityka dywidendowa PBKM zakłada wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy.

Przychody Grupy wyniosły w 2016 r. 128,8 mln zł i były o 23 proc. wyższe niż rok wcześniej (w samym IV kw. sprzedaż sięgnęła 32,7 mln zł i była o 17 proc. wyższa r/r). Zysk EBITDA wzrósł w minionym roku o 29 proc., do 35,2 mln zł (8,7 mln zł w IV kw. po wzroście o 75 proc. r/r). Wypracowane wyniki oznaczają wzrost marż na poziomie EBITDA i netto o 1 p.p. r/r, odpowiednio do 27 i 18 proc.

- Z roku na rok umacniamy pozycję rynkową, zwiększamy skalę biznesu i podnosimy jego efektywność. Jest to możliwe m.in. dzięki bieżącej optymalizacji wydatków związanych z prowadzonymi w Polsce i zagranicą działaniami sprzedażowymi i promocyjnymi. Jednocześnie cały czas podnosimy atrakcyjność naszej oferty – mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.

Polityka dywidendowa PBKM zakłada, że do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto trafi do akcjonariuszy w formie dywidendy. W 2016 r. Grupa wypracowała na czysto 23,6 mln zł.

- W minionych latach PBKM regularnie dzielił się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami i nie zakładam aby w tym roku Walne Zgromadzenie miało zadecydować inaczej – mówi Jakub Baran.

W minionym roku w strukturze przychodów Grupy istotnie wzrósł udział innych niż bankowanie źródeł. Wygenerowały one 10,3 mln zł przychodów (wzrost o 103 proc. r/r), co stanowi 8 proc. całkowitej sprzedaży Grupy (wzrost o 3 p.p. wobec 2015 r.). Największy wzrost dotyczył obszaru terapii komórkowych (ATMP). Przychody z tego źródła sięgnęły 6,4 mln zł i były o 200 proc. wyższe niż rok wcześniej.

- Działalność PBKM w obszarze produktów leczniczych terapii zaawansowanej ATMP była w minionym roku bardzo intensywna. Byliśmy jednym z inicjatorów powstania Instytutu Terapii Komórkowych, gdzie w ramach terapii eksperymentalnych z wykorzystaniem produktów ATMP hospitalizowaliśmy do tej pory 80 pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne. Weszliśmy też we współpracę z partnerem z Europy Zachodniej, której celem jest wyprodukowanie produktów ATMP na potrzeby badań klinicznych nad nowym lekiem na cukrzycę. W 2017 r. planujemy dalej rozwijać ten obszar biznesu. W grudniu minionego roku zakończyliśmy rozbudowę laboratorium produkującego ATMP, dzięki czemu nasze moce produkcyjne zwiększyły się nawet czterokrotnie – komentuje Jakub Baran.

PBKM utrzymał w 2016 r. pozycję najszybciej rosnącego spośród liczących się banków komórek macierzystych w Europie odnotowując wzrost liczby nowo pozyskiwanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek o 6,4 proc. Wyniosła ona 18,6 tys., wobec 17,5 tys. pobrań w roku 2015. Według szacunków Spółki oznacza to, że kontrolowała ona w minionym roku ok. 18 proc. rynku europejskiego pod względem nowo pozyskanych próbek.

W minionym roku Grupa optymalizowała swoją obecność na rynkach zagranicznych. Zakończeniu uległa współpraca z dotychczasowymi partnerami obsługującymi generujące marginalną w skali działalności sprzedaż rynki w Chorwacji, Estonii, Macedonii i Mołdawii. Grupa weszła jednocześnie na nowe, ciekawe rynki: brytyjski i szwedzki.

KOMENTARZE
Newsletter