Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pharmena wypracowała prawie 1 mln zł zysku w I kwartale 2018 r.
Pharmena wypracowała prawie 1 mln zł zysku w I kwartale 2018 r.
Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna – osiągnęła w I kwartale 2018 r. blisko 1,0 mln zł zysku netto wobec straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody spółki wzrosły w tym samym czasie o ponad 33 proc., do 3,9 mln zł. Dynamiczny wzrost wyników to efekt m.in. dużo lepszych rezultatów wypracowanych w szczególności ze sprzedaży dermokosmetyków na rynkach zagranicznych.

 

 

Przychody z podstawowej działalności spółki wyniosły 3,9 mln zł w porównaniu do 2,9 mln zł, co oznacza wzrost o 33 proc. r/r. Wynik operacyjny wyniósł 1,3 mln zł wobec 0,2 mln zł straty osiągniętej rok wcześniej. Rentowność operacyjna wzrosła tym samym do 32 proc. w I kwartale 2018 r.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt bardzo dobrej sprzedaży naszych produktów w eksporcie, który staje się dla nas coraz ważniejszym kierunkiem rozwoju. Ważna była również dyscyplina kosztowa. Udało się nam znacząco obniżyć koszty sprzedaży, o ponad 39 proc. r/r. Stale pracujemy nad rozbudową, ale też optymalizacją sprzedaży produktów i całej organizacji – mówi Konrad Palka, Prezes Zarządu Pharmena S.A.

Wypracowane bardzo dobre dane operacyjne i finansowe to efekt intensywnej pracy całego zespołu, która zaowocowała umocnieniem pozycji rynkowej Pharmeny i wprowadzeniem do portfolio nowości produktowych. Zgodnie z zapowiedziami pojawiają się efekty realizacji zagranicznych kontraktów, które spółka podpisała pod koniec zeszłego roku.

Na poziomie Grupy Pharmena osiągnęła również dużo lepsze wyniki w I kwartale 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 3,7 mln zł i były wyższe o ponad 37 proc. od przychodów osiągniętych w I kwartale 2017 r. Zysk na poziomie EBIT wyniósł 0,9 mln zł wobec straty 0,5 mln zł rok wcześniej. Na poziomie netto spółka osiągnęła zysk w wysokości 0,7 mln zł wobec 0,6 mln zł straty w roku ubiegłym.

W 2018 r. Pharmena skupia się na poszerzaniu oferty nakierowanej na oczekiwania klientów poprzez wprowadzenie kolejnych nowości produktowych, kontynuacji rozbudowy sprzedaży zagranicznej oraz podnoszeniu efektywności działalności poprzez optymalizację kosztów.

Spółka również kontynuuje rozmowy z zainteresowanymi podmiotami z przemysłu farmaceutycznego w zakresie dotychczas prezentowanych wskazań leku 1-MNA w obszarze chorób sercowo-naczyniowych. W oparciu o prezentowane wyniki badań II fazy, przemysł wykazał dodatkowo zainteresowanie nowymi wskazaniami dla substancji 1-MNA. Są to choroby o podłożu zapalnym obejmujące niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby oraz tętnicze nadciśnienie płucne.

Pharmena jednocześnie oczekuje, że jeszcze w czerwcu br. otrzyma finalną decyzję od Komisji Europejskiej w sprawie rejestracji 1-MNA jako składnika nowej żywności. Zgoda urzędu otwiera firmie drogę do wdrożenia innowacyjnego suplementu diety stosowanego w profilaktyce miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych na rynki wszystkich krajów UE. Najbliższe posiedzenie Komisji zaplanowane jest na 11 czerwca 2018 r.

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter