Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Obiecujące wyniki pojedynczej dawki potencjalnej szczepionki J&J przeciw COVID-19
Obiecujące wyniki pojedynczej dawki potencjalnej szczepionki J&J przeciw COVID-19

Pojedyncza dawka kandydata na szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy Johnson & Johnson wykazuje silne działanie ochronne w badaniach przedklinicznych. Badanie opublikowane w „Nature” pokazuje, że opracowywana przez J&J szczepionka SARS-CoV-2 wywołuje silną odpowiedź immunologiczną, która chroni przed późniejszym zakażeniem. Pierwsze badanie kliniczne fazy I/IIa na ludziach prowadzone jest obecnie w Stanach Zjednoczonych i Belgii. Badanie kliniczne fazy III ma się rozpocząć we wrześniu.

 

Obiecujące wyniki badań przedklinicznych

Johnson & Johnson ogłosił, że w badaniach przedklinicznych jej wiodący kandydat na szczepionkę chroni przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Opublikowane w czasopiśmie „Nature” dane wskazują, że badana przez J&J wektorowa szczepionka zawierająca adenowirusa serotypu 26 (Ad26) wywołała silną odpowiedź immunologiczną, czego dowodem jest „neutralizacja przeciwciał”, skutecznie zapobiegająca późniejszej infekcji i zapewniająca całkowitą lub prawie całkowitą ochronę płuc przed wirusem u ssaków naczelnych (NHP) w badaniu przedklinicznym. Na podstawie tych danych, w Stanach Zjednoczonych i Belgii rozpoczęto fazę I/IIa pierwszego badania klinicznego kandydata na szczepionkę Ad26.COV2.S, przeprowadzanego u ludzi (zdrowi ochotnicy).

– Jesteśmy pełni nadziei, widząc te dane przedkliniczne, ponieważ pokazują one, że nasz kandydat na szczepionkę SARS-CoV-2 wygenerował silną odpowiedź przeciwciał i zapewnił ochronę w jednej dawce. Wyniki te dają nam poczucie pewności w miarę postępu prac nad szczepionką i jednoczesnego zwiększania produkcji na większą skalę, po rozpoczęciu w lipcu fazy I/IIa badania, z zamiarem przejścia do fazy III we wrześniu – powiedział Paul Stoffels, M.D., Vice Chairman of the Executive Committee and Chief Scientific Officer Johnson & Johnson.

 

Program badań klinicznych nad potencjalną szczepionką

Pełny program badań klinicznych prowadzonych przez Janssen nad szczepionką przeciw COVID-19, obejmujący badania kliniczne fazy I/IIa i program badań klinicznych fazy III, porówna schematy podawania Ad26.COV2.S w jednej i dwóch dawkach, w równoległych badaniach. W fazie I/IIa badań oceniane będzie bezpieczeństwo, reaktogenność (oczekiwane reakcje na szczepienie, takie jak obrzęk lub bolesność) oraz immunogenność Ad26.COV2.S u ponad 1000 zdrowych osób w wieku od 18 do 55 lat, a także osób w wieku 65 lat i starszych. Planowane jest również przeprowadzenie badania fazy IIa w Holandii, Hiszpanii i Niemczech oraz badania fazy I w Japonii [1].

Spółka planuje także realizację programu rozwoju klinicznego badań fazy III COVID-19, a obecnie trwają rozmowy z partnerami, których celem jest rozpoczęcie we wrześniu kluczowej fazy III badań klinicznych pojedynczej dawki szczepionki w porównaniu do placebo, pod warunkiem uzyskania pozytywnych wstępnych danych z badań fazy I i II oraz zatwierdzenia ze strony organów regulacyjnych. Jednocześnie spółka planuje rozpoczęcie równoległego badania klinicznego porównującego schemat dwudawkowy do placebo. Projektując i realizując program badań fazy III nad COVID-19, spółka położy również nacisk na reprezentację populacji nieproporcjonalnie dotkniętych pandemią. W Stanach Zjednoczonych obejmowałoby to znaczną reprezentację osób czarnoskórych, pochodzenia latynoskiego oraz powyżej 65. roku życia.

Badania przedkliniczne zostały przeprowadzone przez naukowców z Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) we współpracy z Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson oraz w ramach bieżącej współpracy mającej na celu przyspieszenie opracowania szczepionki SARS-CoV-2. – Dane przedkliniczne, uzyskane we współpracy z zespołem Johnson & Johnson, podkreślają potencjał tego kandydata na szczepionkę SARS-CoV-2. Co więcej, dane te sugerują, że poziom przeciwciał może służyć jako biomarker dla ochrony poszczepiennej – stwierdził dr hab. Dan Barouch, dyrektor Centrum Badań nad Wirusologią i Szczepionkami w BIDMC oraz Instytutu Ragon.

 

Jak przebiegają badania?

W trakcie badań naukowcy najpierw zaszczepili osobniki NHP szeregiem prototypów szczepionek, a następnie eksponowali je na zakażenie SARS-CoV-2. Badacze stwierdzili, że spośród siedmiu prototypów szczepionek testowanych w badaniu, Ad26.COV2.S (określany w artykule z „Nature” jako Ad26-S.PP), wytworzył najwyższe poziomy neutralizujących przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Poziom przeciwciał korelował z poziomem ochrony, potwierdzając wcześniejsze obserwacje i sugerując, że mogą one stanowić potencjalny biomarker dla ochrony poszczepiennej. Sześć osobników NHP, które otrzymały pojedyncze szczepienie Ad26.COV2.S nie wykazało obecności wykrywalnego wirusa w dolnych drogach oddechowych po ekspozycji na SARS-CoV-2, a tylko jeden z sześciu wykazał bardzo niski poziom wirusa w wymazie z nosa w dwóch punktach czasowych.

– Wspólnie walcząc z tą pandemią, pozostajemy głęboko zaangażowani w realizację naszego celu, jakim jest dostarczenie światu bezpiecznej i skutecznej szczepionki. Nasze przedkliniczne wyniki dają nam powody do optymizmu na początku pierwszych badań klinicznych na ludziach. Jesteśmy podekscytowani wejściem w kolejny etap badań i rozwoju w kierunku szczepionki COVID-19. Wiemy, że jeśli ta szczepionka odniesie sukces, może zostać szybko opracowana, wyprodukowana na dużą skalę i dostarczona całemu światu – powiedział dr Mathai Mammen, Global Head, Janssen Research & Development, LLC, Johnson & Johnson.

 

Bezpieczeństwo potencjalnej szczepionki

Podstawowym obowiązkiem J&J jest dostarczanie pacjentom, klientom i dostawcom usług medycznych produktów, które są możliwie najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze. Firma Johnson & Johnson stosuje podejście do bezpieczeństwa medycznego oparte na dowodach i nauce, etyce i wartościach, stawiając dobro pacjentów i klientów na pierwszym miejscu w procesie podejmowania decyzji i działań, kładąc nacisk na przejrzystość.

 

Zwiększenie możliwości produkcyjnych

W miarę rozwoju klinicznego SARS-CoV-2 firma Johnson & Johnson kontynuuje zwiększanie zdolności produkcyjnych i prowadzi aktywne rozmowy z globalnymi partnerami strategicznymi w celu wsparcia dostępu do produktów na całym świecie. J&J dąży do osiągnięcia swojego celu, jakim jest dostarczenie ponad miliarda dawek w skali globalnej w ciągu 2021 r., pod warunkiem, że szczepionka okaże się bezpieczna i skuteczna. Więcej informacji o podejściu Johnson & Johnson do walki z pandemią można znaleźć tutaj

Źródła

[1] Więcej informacji na temat tych badań można znaleźć na stronie www.clinicaltrials.gov.

KOMENTARZE
Newsletter