Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowe perspektywy rozwojowe dla MIBMiK
Nowe perspektywy rozwojowe dla MIBMiK

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie pozyskał 71,7 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy w ramach projektu „Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek”. Środki umożliwią wyposażenie istniejących pracowni aparaturowych Instytutu w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, a także utworzenie nowych jednostek świadczących innowacyjne usługi na skalę krajową i europejską.

 

 

Instytut od wielu lat oferuje kompleksowe usługi badawcze obejmujące wykorzystanie specjalistycznej aparatury, zastosowanie wystandaryzowanych procedur i sprawdzonych materiałów, jak również konsultacje z ekspertami. Wiele z tych usług ma unikalny charakter na polskim rynku badań i rozwoju. Dla przykładu MIBMiK oferuje kompleksową analizę strukturalną białek oraz kompleksów prototypów leków z celami terapeutycznymi. Tworzone są też modele ludzkich chorób do badań przedklinicznych. Obecnie MIBMiK posiada siedem pracowni aparaturowych. Są to:

* Pracownia Biofizyki i Bioanalityki,

* Pracownia Inżynierii Genomu,

* Pracownia Mikroskopii,

* Pracownia Hodowli Ryb,

* Pracownia Przedklinicznego Badania Leków,

* Pracownia Hodowli Gryzoni,

* Pracownia Bioinformatyki.

Nowa jakość w biotechnologii

Dzięki środkom z KPO nastąpi znaczące unowocześnienie istniejących pracowni oraz skokowe zwiększenie zakresu oferowanych usług. Uzyskane dofinansowanie pozwoli także na utworzenie nowych pracowni odpowiadających aktualnym wyzwaniom w obszarach biologii, biotechnologii i nauk biomedycznych. Będą to:

* Pracownia Spektrometrii Mas,

* Pracownia Modeli Komórkowych i Organoidów,

* Pracownia Genomiki.

Docelowo Instytut będzie posiadał 10 pracowni usługowych mających światowej klasy kompetencje w zakresie wysokich technologii biomedycznych. Będą one nie tylko wsparciem dla rynku badań i rozwoju, ale także dla obecnych laboratoriów badawczych MIBMiK w realizacji projektów wdrożeniowych z zakresu badań podstawowych. Projekt przewiduje też wysokospecjalistyczne szkolenia techniczne dla kadry badawczej oraz personelu pracowni usługowych wraz z transferem technologii i własności intelektualnej. – Jesteśmy przekonani, że dalszy rozwój badań i prac rozwojowych w zakresie biologii molekularnej, komórkowej i medycznej, możliwy dzięki inwestycji w infrastrukturę badawczą molekuł i komórek, w dłuższej perspektywie będzie miał znaczący wpływ na polski przemysł farmaceutyczny i pozwoli mu zwiększyć swoją konkurencyjność i innowacyjność – mówi prof. Andrzej Dziembowski, koordynator projektu z ramienia MIBMiK

***

Projekt „Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek” Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie znalazł się w gronie dziesięciu nagrodzonych przedsięwzięć. Całkowita suma finansowania w ramach KPO wyniosła ponad 644 mln zł. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie otrzyma w ramach programu 71 755 978,12 zł.

Źródła

Fot. MIBMiK

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter