Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ministerstwo Rozwoju chce budować hub biotechnologiczny

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej powstaje Krajowy Plan Odbudowy (KPO). W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 57 mld euro na dotacje i pożyczki. Ministerstwo Rozwoju zgłosiło do Krajowego Planu Odbudowy m.in. projekt dotyczący budowy hubu biotechnologicznego. KPO może zostać przyjęty przez rząd jeszcze przed końcem roku.

Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, źródło: gov.pl

 

Wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur, w rozmowie z ISBnews podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, wspomniał, że w październiku lub listopadzie br. Rada Ministrów powinna zaakceptować priorytety rozwojowe dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Następnie plan powinna zaakceptować Komisja Europejska. W optymistycznym wariancie korzystanie ze środków będzie mogło rozpocząć się już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Obecnie trwa analiza wszystkich złożonych propozycji. Ministerstwo Rozwoju zaproponowało m.in. wsparcie produkcji mikroprocesorów w Polsce i budowę hubu biotechnologicznego. Jak wyjaśnia wiceminister, resort chce zaproponować stworzenie przestrzeni i platformy współpracy prywatno-publicznej firm i instytucji związanych z biotechnologią, farmacją i medycyną, w celu budowania wartości opartych o kapitał intelektualny. Hub mógłby sprzedawać sloty badawcze firmom, które dzięki temu mogłyby rozwijać swoje centra badawczo-rozwojowe. Partnerami takiego projektu mogłyby być firmy krajowe i koncerny globalne. Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak tłumaczy: – Chcemy, żeby do Polski napłynęły dodatkowe środki finansowe na działania wzmacniające gospodarkę i społeczeństwo po pandemii oraz tworzące trwałe podstawy wzrostu. W tym celu w Polsce przygotowujemy Krajowy Plan Odbudowy, który jest warunkiem realizacji inwestycji z Funduszu Odbudowy i Zwiększania Odporności w nowej perspektywie finansowej. 

Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że do 2023 r. alokowanych ma być 65% przeznaczonych na niego środków. W ramach uzgodnień Polska ma dysponować ok. 23 mld euro na dotacje i 34,2 mld euro na pożyczki. Z regulacji unijnych wynika, że Krajowy Plan Odbudowy może zostać przedstawiony Komisji Europejskiej najwcześniej od 15 października 2020 r. (wraz z projektem budżetu) do 30 kwietnia 2021 (lub 2022 r.).  KE ma 2 miesiące na ocenę i podjęcie decyzji o wsparciu finansowym KPO.

Źródła

money.pl

gov.pl

KOMENTARZE
Newsletter