Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej wyróżniony przez Komisję Europejską
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej  wyróżniony przez Komisję Europe
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie otrzymał prawo do używania logo ‘HR Excellence in Research’. Ten prestiżowy znak jest przyznawany przez Komisję Europejską instytucjom naukowym, które przestrzegają postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, czym wspierają tworzenie przyjaznego środowiska pracy dla naukowców.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej jest stosunkowo młodą jednostką naukową, ale od początku działalności stawiamy na najnowocześniejsze zasady rekrutacji i zarządzania kadrą naukową, czerpiąc przykład z najlepszych ośrodków naukowych i implementując tylko sprawdzone rozwiązania.  mówi prof. dr hab. Michał Witt, Zastępca Dyrektora ds. naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. To wyróżnienie jest impulsem do zwiększenia atrakcyjności zarówno Instytutu, jak i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, poprzez poprawę warunków pracy i rozwoju kariery dla obecnych i nowo przyjmowanych pracowników naukowych z różnych stron świata.

Społeczeństwo powinno w większym stopniu doceniać zakres obowiązków i profesjonalizm, jakim naukowcy wykazują się w swojej pracy na różnych etapach kariery zawodowej oraz w ramach różnych funkcji, jakie pełnią, np.: jako specjaliści, liderzy, koordynatorzy projektów, menedżerowie, opiekunowie naukowi, mentorzy, doradcy zawodowi lub popularyzatorzy nauki.  informuje Janez Potočnik, członek Komisji Europejskiej.

 

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania, zostały przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 roku. Są to dokumenty określające rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych oraz ich pracodawców i grantodawców. Aktualnie 155 instytucji z 23 krajów europejskich zostało wyróżnionych znakiem ‘HR Excellence in Research’, identyfikującym szczególnie atrakcyjne środowisko pracy dla naukowców. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej jest trzecią instytucją w Polsce należącą do grona wyróżnionych.


Dwie pozostałe to Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Co dwa lata wszystkie instytucje podlegają kontroli Komisji Europejskiej. W przypadku stwierdzenia uchybień we wdrażaniu postanowień dokumentów, prawo do posługiwania się znakiem może zostać im odebrane.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter