Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mabion zbuduje centrum biotechnologii medycznej
Mabion zbuduje centrum biotechnologii medycznej
Mabion uzyskał pozytywną ocenę projektu budowlanego i pozwolenie na budowę Centrum Naukowo-Technologiczne Zaawansowanej Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim. Otrzymanie pozwolenia umożliwia rozpoczęcie prac nad rozbudową już istniejącego Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej oraz zakup aparatury badawczej, służącej prowadzeniu badań nad innowacyjnymi lekami.

 

 

Mabion z sukcesem rozwija projekty, których celem jest komercjalizacja opracowanych leków biotechnologicznych – przeciwciał monoklonalnych. Rozbudowa infrastruktury pozwoli na zwiększenie mocy wytwórczych i badawczo-rozwojowych firmy.

Mabion uzyskał finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Całkowity koszt projektu to około 172,88 mln zł, a wartość dofinansowania wynosi 63,25 mln zł.

Mabion jest najprężniej rozwijającą się polską spółką biotechnologiczną. Obecnie prowadzi dwa badania kliniczne. Celem badań jest wykazanie biorównoważności pomiędzy produktem leczniczym MabionCD20 a produktem referencyjnym MabThera (rituximab, Roche). Lek testowany jest w dwóch obszarach terapeutycznych: MabionCD20-001RA w reumatoidalnym zapaleniu stawów, MabionCD20-002NH w leczeniu chłoniaka nieziarnicznego, rozlanego z dużych komórek B (DLBCL).

Mabion prowadzi także działania mające na celu rejestrację MabionCD20 w EMA (Europejska Agencja Leków) oraz FDA (Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności). Spółka złożyła dwa wnioski patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na europejskie zgłoszenie patentowe, z możliwością rozszerzenia w trybie PCT, na innowacyjny lek na stwardnienie rozsiane (MabionMS). Przedmiotem pierwszego (z 2017 roku) jest innowacyjna terapia leczenia pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane przy użyciu przeciwciała MabionCD20 skojarzonego z innymi substancjami, drugi (z 2018 roku) obejmuje wykorzystanie MabionCD20 w monoterapii stwardnienia rozsianego (to nowe, innowacyjne wskazanie dla tej cząsteczki).

KOMENTARZE
Newsletter