Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mabion prezentuje Strategię ESG na lata 2024-2027
Mabion prezentuje Strategię ESG na lata 2024-2027

Mabion przyjął Strategię ESG na lata 2024-2027 wyznaczającą cele spółki w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Dokument, odpowiadając na najważniejsze współczesne wyzwania rynkowe i regulacyjne, określa podejście i cele firmy m.in. w zakresie zielonej transformacji, minimalizowania wpływu na środowisko, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami oraz odpowiedzialnego zarządzania.

 

 

– Jako firma, która chce pozostać konkurencyjna na międzynarodowym rynku biotechnologicznym, musimy uwzględniać czynniki ESG w zarządzaniu strategicznym. Nasze zaangażowanie w obszar ESG wynika zarówno z wymogów regulacyjnych, takich jak dyrektywa CSRD, jak i rosnących oczekiwań inwestorów, a także klientów i pracowników. Jesteśmy przekonani, że rzetelnie wypracowana strategia zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy wszystkich interesariuszy, będzie stanowić realne wsparcie dla naszej działalności biznesowej. Dlatego Strategia ESG na lata 2024-2027 jest ściśle powiązana ze strategią biznesową, co oznacza, że poszczególne cele strategii biznesowej będą wspierane przez cele ESG. To szczególnie istotne w kontekście trwającej transformacji Mabion w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization) o profilu biologicznym oraz zbudowania pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie – mówi Krzysztof Kaczmarczyk, prezes zarządu Mabion S.A.

Strategia ESG Mabion została podzielona na trzy filary – środowiskowy, społeczny i dotyczący ładu korporacyjnego. W ich ramach spółka wypracowała osiem celów strategicznych, na które składają się dwadzieścia trzy cele operacyjne oraz cele szczegółowe, które pozwolą firmie monitorować postępy realizacji strategii. Spółka powiązała swoje cele strategiczne z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i określiła konkretne zadania, które będzie realizować w ramach tych celów. W ramach strategicznych celów środowiskowych Mabion będzie podążać w kierunku zielonej transformacji i minimalizować swój wpływ na środowisko. W obszarze społecznym skupi się na kontynuacji działań na rzecz tworzenia bezpiecznego, przyjaznego i różnorodnego miejsca pracy, promowaniu spółki jako atrakcyjnego pracodawcy, a także wywieraniu pozytywnego wpływu na lokalne społeczności. W ramach strategicznych celów w obszarze ładu korporacyjnego firma będzie kontynuować wdrażanie najwyższych standardów zarządzania, promować odpowiedzialne praktyki biznesowe w całym łańcuchu wartości oraz budować świadomość na temat działań ESG wśród swoich interesariuszy, w tym partnerów biznesowych.

Mabion wyznaczył także cele na rok 2024. W obszarze środowiskowym spółka planuje m.in. kontynuować mierzenie śladu węglowego oraz przygotować politykę dekarbonizacji. Wśród celów społecznych na 2024 r. znalazły się: usystematyzowanie i kontynuacja działań związanych z edukacją ekologiczną pracowników oraz nadanie im spójnego ze strategią kierunku, opracowanie i wdrożenie polityki różnorodności, stworzenie polityki zaangażowania społecznego, a także nadanie konkretnego celu działaniom społecznym i rozpoczęcie ich mierzenia. Wśród celów korporacyjnych Mabion na ten rok uwzględniono m.in.: dołączenie do inicjatywy Chapter Zero, organizację szkoleń z zakresu ESG dla zarządu i rady nadzorczej oraz przygotowanie i wdrożenie polityk antykorupcyjnej i sponsoringowej, zgodnych z ESRS.

Źródła

Fot. Materiały prasowe Mabion

KOMENTARZE
Newsletter