Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mabion po raz kolejny rozszerza współpracę z Novavax

Mabion będzie przeprowadzał badania stabilności produktów pośrednich oraz substancji wytwarzanych i wykorzystywanych w procesie wytwarzania substancji czynnej SARS-CoV-2 rS, stanowiącej element składowy szczepionki Nuvaxovid. To już kolejne rozszerzenie zakresu współpracy z amerykańskim partnerem. W maju tego roku spółka podpisała rozszerzenie umowy na usługę realizowania testów jakościowych, będących jedną z najbardziej istotnych analiz produktu gotowego.

Fot. Materiały prasowe spółki

 

Mabion zawarł z Novavax kolejne rozszerzenie zakresu usług umowy produkcyjnej w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #5 (SOW#5, ang. Statement of Work). Zakres SOW#5 obejmuje przeprowadzenie badania stabilności produktów pośrednich oraz substancji wykorzystywanych w procesie wytwarzania substancji czynnej SARS-CoV-2 rS, stanowiącej element składowy szczepionki Nuvaxovid. Realizacja prac objętych SOW#5 rozpoczyna się niezwłocznie po podpisaniu porozumienia i zakończy się jeszcze w 2022 r. W ocenie zarządu, podpisanie SOW#5 jest istotne dla spółki przede wszystkim z uwagi na kolejny stopień rozszerzania współpracy z Novavax, a przeprowadzenie badań objętych obecnym zleceniem dodatkowym ułatwi optymalne zarządzanie procesem produkcyjnym, realizowanym w spółce w ramach umowy produkcyjnej.

– Bardzo nas cieszy kolejne zlecenie od Novavax. Podmiot branżowy, na bazie dotychczasowych doświadczeń płynących ze współpracy z Mabion, decyduje się ponownie na rozszerzenie jej zakresu. Oznacza to, iż dowiedliśmy swoich kompetencji, sprawności operacyjnej i profesjonalizmu. Innymi słowy, wypracowaliśmy zaufanie do nas we wszystkich kluczowych obszarach wpływających na sukces w obszarze działalności CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization). Tak dobra ocena spółki przez podmiot branżowy jest najbardziej obiektywnym wskaźnikiem jej potencjału – mówi Sławomir Jaros, członek zarządu ds. operacyjnych i naukowych Mabion S.A.

– Jako zespół jesteśmy mocno usatysfakcjonowani faktem, iż Mabion skutecznie wykorzystuje swoje kompetencje i doświadczenie. Uważamy, że mamy jeszcze wiele do zaoferowania w innych obszarach naszej działalności i tym samym – aktywnie rozmawiamy z Novavax na temat dalszego rozszerzania współpracy. Ponadto, jako firma, nie mamy już wątpliwości, iż potrafimy realizować prace kontraktowe na zlecenie w wielu niewykorzystywanych dotychczas obszarach i dlatego też podjęliśmy intensywne działania zmierzające do dywersyfikacji portfela naszych klientów. Wiarygodność, jaką budujemy w obszarze CDMO, z biegiem czasu powinna skutkować kontraktami z innymi klientami. Taka dywersyfikacja staje się jednym z naszych priorytetów – dodaje Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu ds. sprzedaży Mabion S.A.

KOMENTARZE
Newsletter