Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mabion i Novavax przedłużają i rozszerzają zakres umowy na produkcję antygenu białkowego do szczepionki przeciw COVID-19
Mabion i Novavax przedłużają i rozszerzają zakres umowy na produkcję antygenu białkowego do

Mabion zawarł z Novavax aneksy do realizowanej umowy o wartości 372 mln USD na kontraktowe wytwarzanie antygenu szczepionki Nuvaxovid przeciw COVID-19, które przedłużają czas trwania umowy do końca 2026 r. W zawartych aneksach określone zostały także nowe warunki współpracy, zgodnie z którymi obok płatności za produkcję przez Mabion kolejnych serii antygenu zagwarantowane zostały również płatności z tytułu rezerwacji mocy produkcyjnych zakładu Mabionu. Mabion i Novavax planują rozszerzenie wytwarzania antygenu także o wariant Omikron oraz kolejne zlecone prace kontraktowe.

 

– Przedłużenie terminu realizacji umowy z Novavax to dla nas duży sukces i powód do zadowolenia. Cieszymy się, że będzie to dodatkowy rok współpracy i budowania relacji z wiodącym graczem na globalnym rynku szczepionek, którego innowacyjne produkty są dystrybuowane na wielomilionową skalę. Okazane w ten sposób zaufanie do kompetencji Mabionu jest potwierdzeniem dotychczasowej udanej współpracy pomiędzy naszymi firmami. Warto podkreślić, że systematycznie poszerzamy zakres świadczonych usług w ramach naszej umowy poprzez kolejne zlecenia dotyczące m.in. zaawansowanych prac z obszaru analityki produktu. Jest to dla nas niezwykle istotne pod kątem wiarygodności, jaką systematycznie budujemy w obszarze CDMO, co wierzymy, że docelowo przełoży się na kontrakty z kolejnymi międzynarodowymi klientami i pozwoli na dywersyfikację naszej działalności – mówi Krzysztof Kaczmarczyk, prezes zarządu Mabion S.A. – Przyjęta w aneksach z Novavax formuła płatności zarówno za wyprodukowane serie, jak i gotowość naszego zakładu do produkcji antygenu oraz przyjęty harmonogram produkcyjny na kolejne lata są bardzo ważne dla przewidywalności przepływów operacyjnych i stabilizacji pozycji finansowej Mabionu. Jest to też kluczowy argument w rozmowach z naszymi partnerami finansowymi – dodaje Grzegorz Grabowicz, członek zarządu ds. finansowych Mabion S.A.

Współpraca pomiędzy firmami Mabion i Novavax sukcesywnie rozwija się i obok kontraktowego wywarzania antygenu do szczepionki przeciw COVID-19 jest rozszerzana o kolejne zlecenia. Dotychczasowa współpraca dotyczyła wytwarzania antygenu szczepionki na pierwotny wariant wirusa, natomiast jej kontynuacja przewiduje transfer technologii, a następnie rozpoczęcie produkcji antygenu szczepionki przeciw COVID-19 (wariantowi Omikron). W tym celu partnerzy podejmą właściwe działania, które będą określone w kolejnym aneksie do umowy. Obecny potencjał produkcyjny spółki Mabion pozwala na przystąpienie do realizacji wytwarzania antygenu do szczepionki przeciw Omikronowi. Zaplanowana modernizacja istniejącego zakładu i podwojenie mocy produkcyjnych zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem zmian wynikających z podpisanych aneksów. Zgodnie z treścią harmonogramu, aktualnego z datą podpisania aneksów, zakłada się, że w okresie od początku obowiązywania umowy do końca 2023 r. spółka powinna zrealizować powyżej 15% łącznej wartości umowy, od początku 2024 r. do końca 2025 r. ok. 55%, a w roku 2026 – ok. 30% (powyższe nie uwzględnia indeksacji warunków umowy o współczynnik inflacji).

Od początku współpracy Mabion otrzymał w sumie blisko 32 mln USD od Novavax z tytułu płatności za wyprodukowane dotychczas serie antygenu, nakładów na doposażenie zakładu, dodatkowych zleceń oraz przedpłat związanych z finansowaniem nabywanych surowców. Rozwój współpracy pomiędzy Mabion a Novavax jest efektem komercjalizacji kolejnych obszarów, jakie oferuje Mabion w swoim portfolio usług CDMO, w tym realizacji specjalistycznych usług analitycznych. Na bazie potwierdzonych we współpracy z Novavax kompetencji Mabion chce rozwijać się w kierunku dywersyfikacji portfolio klientów oraz dalszej rozbudowy oferty usług CDMO. – Zakres usług, które w ramach kolejnych, dodatkowych zleceń wykonujemy na rzecz Novavax, może stanowić regularną ofertę, z którą już wychodzimy na rynek CDMO. Wykorzystując już nabyte kompetencje i doświadczenia, chcemy realizować usługi dla nowych klientów. Pracujemy nad rozbudową działu sprzedaży, którego głównym zadaniem jest pozyskanie międzynarodowych klientów do realizacji zleceń CDMO. W procesach produkcji leków widzimy tendencję „onshoringu”, czyli odwracania trendów globalizacyjnych – od kilku lat coraz częściej słyszymy o kryzysach w dostępności leków, a czas pandemii dodatkowo zweryfikował negatywnie sprawność łańcuchów dostaw. Dlatego rządy i firmy farmaceutyczne coraz częściej decydują się na uniezależnianie od wschodnioazjatyckich wytwórców leków, stawiając na budowę kompetencji bliżej rodzimych rynków. To dla nas bardzo dobra okazja, aby wykorzystać nasze unikalne, poszukiwane na rynku kompetencje i zdobyć kolejnych klientów – podkreśla Krzysztof Kaczmarczyk.

Rozwijane obecnie przez Mabion kompetencje w zakresie usług produkcji kontraktowej są uporządkowane w kilka działów, które zajmują się poszczególnymi etapami rozwoju, analityki i produkcji. Struktura organizacyjna jest przygotowana na kompleksową obsługę klientów zlecających pełny zakres usług lub wybrane elementy procesu. Dział Regulacji zajmuje się m.in. ustaleniem strategii dla rozwoju produktów i procesów, nadzorem regulacyjnym nad transferem technologii oraz walidacją procesów i metod analitycznych. Dział Badań i Rozwoju ma bardzo szeroki zakres usług, obejmujący chociażby transfer lub rozwój procesów i metod analitycznych. W Dziale Wytwarzania odbywa się produkcja w standardzie GMP oraz pakowanie, logistyka i magazynowanie wyrobu gotowego. Bardzo ważnym działem w strukturze jest Kontrola Jakości, która wykonuje procesy dotyczące badania produktu w trakcie wytwarzania, badania produktu gotowego, zwalniania produktu, stabilności produktów pośrednich i produktu gotowego – ten obszar usług jest m.in. realizowany dla Novavax w zakresie wytwarzania substancji czynnej do szczepionki Nuvaxovid. – Charakter usług oferowanych przez Mabion uwzględnia potrzeby, jakie mają globalne firmy biofarmaceutyczne – dużą część zakresu tych usług już wykonujemy w ramach współpracy z Novavax. Zakres usług CDMO, jakie obecnie możemy świadczyć, obejmuje wszystkie etapy: od zaprojektowania strategii procesowej, analitycznej i klinicznej rozwoju produktu, do jej kompleksowej realizacji. Spółka dziś jest tak zorganizowana, że możemy te usługi świadczyć na rzecz innych klientów, równolegle do realizacji kontraktu na produkcję antygenu dla Novavax. Branża farmaceutyczna charakteryzuje się tym, że kompetencje i zasoby rozwija się długo, Mabion jest już na etapie ich posiadania, aktualnie jest w trakcie komercjalizacji tych aktywów poprzez świadczenie usług. Wysoka bariera wejścia na rynek CDMO przekłada się również na to, że generowane z tego obszaru przychody charakteryzują się atrakcyjną marżowością – zauważa dr Sławomir Jaros, członek zarządu Mabion S.A. ds. operacyjnych i naukowych.

Każde z pozyskanych przez Mabion dodatkowych zleceń kontraktowych dla Novavax dotyczy wyspecjalizowanych usług, które mogą być wykonane wyłącznie przez sprawdzone podmioty pracujące w standardzie GMP i GLP. Poszczególne zlecenia dotyczą różnych etapów w cyklu wytwarzania i kontroli substancji potrzebnych do wytworzenia produktów firmy Novavax. Spektrum pozyskanych zamówień przyspiesza rozwój Mabionu w kierunku produkcji kontraktowej CDMO i w jeszcze bardziej efektywny sposób pozwoli na wykorzystanie zasobów spółki. – Zamówienia na prace dodatkowe pozyskane od naszego pierwszego klienta na usługi produkcji kontraktowej oraz kolejne planowane rozszerzenia tej współpracy wynikają z rosnącego zaufania partnera do wysokich kompetencji naszego zespołu. Dzięki temu pozyskujemy doskonałe referencje, które istotnie wzmacniają naszą pozycję jako znaczącego partnera biznesowego dla Novavaxu i są dowodem na to, że sprawdza się obrany przez nas kierunek rozwoju działalności jako CDMO, czyli w obszarze oferowania produkcji kontraktowej i rozwoju leków na zlecenie. Naszym celem jest także rozwijanie usług analitycznych i pozyskanie kolejnych klientów z branży farmaceutycznej, dla których Mabion będzie partnerem w zakresie CDMO – kończy Adam Pietruszkiewicz, członek zarządu Mabion S.A. ds. sprzedaży.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/szczepienia-koronawirusy-ochrona-6949299/

KOMENTARZE
news

<Luty 2023>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
25
26
1
3
4
5
Newsletter