Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Mabion i australijski Vaxine z porozumieniem ws. szczepionki na COVID-19
Mabion i australijski Vaxine z porozumieniem ws. szczepionki na COVID-19

14 września br. spółki Mabion i Vaxine podpisały porozumienie (Memorandum of Understanding) dotyczące wypracowania uzgodnień w odniesieniu do potencjalnego rozwoju procesu, produkcji i komercjalizacji produktu Covax-19, mogącego stanowić szczepionkę na COVID-19. Priorytetowe dla produktu mają być rynki Polski i Unii Europejskiej. Po informacji o porozumieniu akcje Mabionu wystrzeliły w górę.
 

 

 

Vaxine jest australijską firmą biotechnologiczną koncentrującą się na rozwoju innowacyjnych szczepionek przeciwko grypie sezonowej i pandemicznej, COVID-19, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz japońskiemu zapaleniu mózgu. Covax-19 jest produktem opracowywanym przez Vaxine, opartym na skalowalnej platformie szczepionki wykorzystującej rekombinowane białko na bazie komórek owadów w połączeniu z opatentowanym adiuwantem Advax w celu wzmocnienia zarówno odpowiedzi przeciwciał, jak i odpowiedzi immunologicznej komórek T przeciwko wspólnie podawanemu antygenowi. Covax-19 znajduje się obecnie na etapie I fazy badań klinicznych i posiada również odpowiednie zgody na rozpoczęcie II fazy badań klinicznych w Australii, po uzyskaniu wyników fazy I.

Porozumienie stanowi, iż celem stron jest wynegocjowanie i zawarcie, jeśli strony uznają to za stosowne, umów dotyczących wytwarzania produktu przez Mabion, prac procesowych, które powinny zostać wykonane oraz komercjalizacji produktu przez Mabion na uzgodnionych rynkach, a przed zawarciem umów – przeprowadzenie wzajemnych badań due dilligence oraz współpraca w zakresie organizacji przyszłego finansowania bądź refundacji ze środków rządowych lub unijnych.

Spółka zastrzega, iż porozumienie ma charakter intencjonalny i niewiążący, a jego zawarcie nie przesądza zawarcia umowy czy współpracy stron w przyszłości. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie, jeśli strony nie zawrą stosownych umów do dnia 30 października 2020 r. lub w przypadku negatywnego, w ocenie danej strony, wyniku badania due dilligence. Jednocześnie Mabion zapewnia, iż potencjalne nawiązanie powyższej współpracy nie wpłynie negatywnie na realizację dotychczasowych projektów spółki, a w szczególności, że priorytetem działań spółki pozostanie rozwój i komercjalizacja leku MabionCD20.

Po informacji o zawarciu współpracy z Vaxine akcje Mabionu wystrzeliły w górę. 15 września spółka rozpoczęła notowania od poziomu 51 zł, co stanowi ponad 30% więcej niż pod koniec poniedziałkowej sesji. W ostatnim tygodniu wartość spółki wzrosła o 38,7%.

Źródła

gpw.pl

Fot. <a href="https://www.freepik.com/photos/business">Business photo created by pressfoto - www.freepik.com</a>

KOMENTARZE
Newsletter