Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kolejna nadzieja na skuteczniejsze leczenie mięsaków - FDA wydało zgodę na nowy lek
Kolejna nadzieja na skuteczniejsze leczenie mięsaków - FDA wydało zgodę na nowy lek
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) 19 października doniosła o akceptacji nowego leku dla pacjentów z mięsakami tkanek miękkich

 

Mowa tu o związku o nazwie Lartruvo (olaratumab), który skierowany jest na leczenie osób m.in.  z nowotworami mięśni, naczyń krwionośnych oraz ścięgien. Lek docelowo ma być stosowany w połączeniu z Doxorubicyną u pacjentów, którzy nie mogą być leczeni operacyjnie oraz za pomocą radioterapii.  Jest to bez wątpienia milowy krok w nowej strategii terapeutycznej łagodnych 

mięsaków. Ostatnim zaakceptowanym przez FDA lekiem na ten typ nowotworu, była Doxurubicyna, na którą wydano zgodę ponad 40 lat temu. W USA,  National Cancer Institute szacuje, że w 2016 roku  zdiagnozowano ponad 12 tysięcy osób z tym typem nowotworu, odnotowując aż  5000 zgonów z jego powodu.  Latruvo jest inhibitorem  receptora płytkowego czynnika wzrostu (PDGF), który to niehamowany, znacznie przyczynia się do rozwoju nowotworu. Lek, stworzony przez firmę Eli-Lilly w Indianapolis, testowany był w badaniach klinicznych rekrutujących 133 osoby z różnymi podtypami mięsaków tkanek miękkich. Pacjenci podzieleni na odpowiedni grupy otrzymywali sam Latruvo, Latruvo z Doxorubicyną bądź samą Doxorubicynę. Co kluczowe dla tego badania, pacjenci otrzymujący oba leki jednocześnie charakteryzowali się znacznie zwiększonym przeżyciem – średnia przeżywalności dla tych osób wyniosła 8.2 miesiąca, dla osób przyjmujących tylko doxorubicynę było to tylko 4.4 miesiąca.

Oczywiście jak w przypadku wszystkich chemioterapeutyków, także ten lek powoduje szereg skutków ubocznych, m.in.: niebezpieczeństwo dla rozwijającego się płodu, znaczne obniżenie ciśnienia krwi oraz liczby białych krwinek, gorączkę, nudności, znużenie oraz bóle mięśni i kości, neuroaptię, utratę włosów.

Kolejnym krokiem podjętym przez firmę Eli Lilly ma być przeprowadzenie badania klinicznego o znacznie większej skali, by szerzej ocenić skuteczność leku wśród konkretnych podtypów tego rodzaju mięsaków.

Źródła

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm525878.htm

KOMENTARZE
Newsletter