Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
GLG Pharma z sukcesami w projekcie TNBC
GLG Pharma S.A., polska firma biotechnologiczna prowadząca badania nad innowacyjnymi terapiami onkologicznymi, złożyła wniosek patentowy na cząsteczkę GLG-805, która jest częścią projektu TNBC. Innowacyjna terapia, w której stosowane są dwa inhibitory białka STAT3 (GLG-805 oraz GLG-801) jest terapią celowaną wobec potrójnie negatywnego raka piersi (ang. Triple Negative Breast Cancer, TNBC). Projekt zakłada także opracowanie testu diagnostycznego (immunocytochemicznego) i testu diagnostycznego ELISA.

 

Nowotwory piersi są jednymi z najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet. Szacuje się, że 10-20% nowotworów sutka to TNBC. Potrójnie negatywny rak piersi jest jednym z najgorzej rokujących typów nowotworów, charakteryzuje się częstymi przerzutami, a usunięty guz ma skłonność do szybkiego nawrotu. Obecnie stosowane terapie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, średni czas przeżycia jest krótszy w porównaniu do innych typów tego nowotworu. Wstępne wyniki prowadzonych badań nad ukierunkowanymi molekularnie terapiami TNBC są obiecujące.

GLG Pharma prowadzi badania mające na celu opracowanie oraz wdrożenie leku opartego na cząsteczkach GLG-805 oraz GLG-801, będących inhibitorami białka STAT3, który ma zahamować wzrost guza i przerzutów. Białka STAT3 biorą udział w przekazywaniu sygnałów komórkowych i regulują proces wzrostu komórek. W komórkach nowotworowych te białka są ciągle aktywne i stymulują komórki do wzrostu.

GLG Pharma posiada licencję (worldwide license) na wyłączność na R&D, produkcję i sprzedaż farmaceutyków opartych na technologii inhibitorów białka STAT3.

W projekcie TNBC rozwijane są dwie kluczowe cząsteczki: GLG-801 (forma doustna leku) oraz GLG-805 (forma dożylna). Badania oceniające bezpieczeństwo tych dwóch cząsteczek prowadzone są równolegle, dzięki czemu skrócony zostanie czas niezbędny do uzyskania wyników (w porównaniu do prowadzenia badań najpierw nad jedną cząsteczką, dopiero później nad drugą).

Pod koniec marca 2018 r. spółka złożyła wniosek patentowy do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) na cząsteczkę GLG-805. – Uzyskanie patentu na cząsteczkę GLG-805 zapewni nam wyłączne prawo wykorzystania opracowanej przez nas innowacyjnej formulacji dożylnej pirymetaminy. Patent obejmie wszelkie możliwości stosowania, więc w przypadku potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności nowej formulacji będziemy rozważać również inne potencjalne zastosowania GLG-805. Aktualnie skupiamy naszą uwagę przede wszystkim na realizacji trwających już badań toksykologicznych tej cząsteczki, a także przygotowujemy się do przeprowadzenia badań in vitro na liniach komórkowych oraz in vivo na modelach zwierzęcych, których celem będzie wykazanie skuteczności terapeutycznej GLG-805 w terapii skojarzonej z lekami przeciwnowotworowymi. Obecnie staramy się o ochronę prawną GLG-805, tj. sposobu jej wytwarzania oraz zawierających ją kompozycji farmaceutycznych – mówi Piotr Sobiś, Prezes Zarządu GLG Pharma S.A.

GLG Pharma jest kolejną spółką, która rozpoczyna badania kliniczne nad skutecznością działania oraz bezpieczeństwem opracowanej przez siebie cząsteczki. – Badanie przedkliniczne, które realizujemy we współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego będzie podzielone na cztery etapy. Etapy I i II będą miały na celu określenie maksymalnej tolerowanej dawki, ustalenie zakresu jej stosowania oraz zbadanie toksyczności ostrej. Etapy III i IV pozwolą na poznanie toksykokinetyki cząsteczki oraz jej toksyczności podostrej. Podstawowym celem jest ustalenie bezpiecznej dawki podawanego leku. Wierzymy, że dzięki dużemu doświadczeniu Instytutu Przemysłu Organicznego w realizacji badań przedklinicznych, prace nad GLG-805 pójdą sprawnie i dadzą nam rzetelny obraz profilu badanej substancji. Co istotne, badania te prowadzone są zgodnie z tzw. Dobrą Praktyką Laboratoryjną (ang. Good Laboratory Practice, GLP), co umożliwia wykorzystanie wyników w przyszłych procesach rejestracyjnych leku opartego o GLG-805 – zaznacza dr n. wet. Adrian Janiszewski, Kierownik Badań Przedklinicznych.

W 2018 r. GLG Pharma planuje uzyskać zgody URPL i CKBE oraz zakończyć I (określenie optymalnej i maksymalnej dawki leku) oraz IIa (określenie skuteczności na 60 ochotnikach z TNBC) fazę badań klinicznych dla formy doustnej cząsteczki. W 2019 r. planuje uzyskać status leku sierocego dla GLG-801 oraz rozpocząć IIb i/lub III fazę badań klinicznych.

W planach na 2018 r. dla cząsteczki GLG-805 znajduje się przeprowadzenie badań przedklinicznych dotyczących określenia maksymalnej tolerowanej dawki i zakresu dawki oraz badania toksykologicznego i toksykokinetycznego cząsteczki. Badania kliniczne I i II fazy zaplanowane są na rok 2019. Prowadzone będą także badania nad zastosowaniem GLG-805 w innych typach nowotworów przebiegających z aktywacją białka STAT3.

– Przed nami bardzo intensywny okres. W najbliższych tygodniach – po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) oraz Centralnej Komisji Bioetycznej – zamierzamy rozpocząć badanie kliniczne dla GLG-801. Wybraliśmy pierwszy ośrodek, w którym przeprowadzane będzie badanie – Oddział Klinicznym Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W tej chwili intensywnie pracujemy nad wyborem pozostałych ośrodków, aby być w pełni gotowym do rozpoczęcia badania bezpośrednio po uzyskaniu zgody urzędów. Równolegle prowadzimy badanie przedkliniczne nad GLG-805 oraz pracujemy nad testem diagnostycznym do szybkiej diagnostyki nowotworu TNBC i monitorowania skuteczności opracowanej przez nas terapii. Na bieżąco będziemy komunikować postępy w tych pracach – podkreśla Piotr Sobiś.

– Projekt TNBC i opracowywane w nim cząsteczki mają ogromny potencjał oraz szansę na sprawne wdrożenie terapii po pomyślnym zakończeniu badań klinicznych. – Obecnie skupiamy się na przeprowadzeniu I/II fazy badań klinicznych, które potwierdzą skuteczność działania GLG-801. Dopiero w końcowej fazie rozwoju leku będziemy mogli składać wnioski o rejestrację leku w nowym wskazaniu do FDA oraz EMA. Należy pamiętać, że cząsteczki GLG mają potencjał uzyskania statusu leku sierocego (tzw. orphan designation), czyli leku we wskazaniu terapeutycznym o wąskiej puli pacjentów z istotną niezaspokojoną potrzebą medyczną. Oznacza to możliwość znaczącego przyśpieszenia procesów rejestracyjnych w oparciu o fast track approval, breakthrough therapy czy accelerated approval * – komentuje Piotr Sobiś.

--

* Przyśpieszony proces rejestracyjny może odbyć się w trzech przypadkach :

    • fast track approval – na podstawie obiecujących danych przedklinicznych;
    • breakthrough therapy – na podstawie przełomowych danych I fazy badań klinicznych;
    • accelerated approval – na podstawie cząstkowych wyników badań III fazy, możliwość złożenia wniosku IND jeszcze w trackie jej trwania.

GLG Pharma jest dynamicznie rozwijającą się spółką notowaną na NewConnect. Prowadzone badania naukowe w dziedzinie onkologii mają potencjał stworzenia kompleksowej diagnostyki i terapii TNBC. Takie podejście umożliwia personalizację leczenia pacjentów, zwiększa bezpieczeństwo i efektywność terapii, a także wpływa na zmniejszenie jej kosztów.

KOMENTARZE
Newsletter