Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Energetyczne wykorzystanie biogazu w województwie łódzkim - relacja z konferencji
19 września 2013 r. w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja „ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”, zorganizowana przez Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Konferencja podsumowywała realizację projektu pt. „Opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej”.

Projekt wykonywany jest na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej w ramach POIG na lata 2007-2013, działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, poddziałania 1.3.1 . Projekty rozwojowe. Badania finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Partnerem w projekcie jest Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

Celem konferencji było podsumowanie osiągniętych wyników oraz perspektyw wynikających z wdrożenia projektu. Przedstawiono i propagowano zagadnienia związane z wykorzystaniem biogazu oraz technologiami jego uzdatniania.

Kierownik projektu dr Krzysztof Ziemiński z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, mówi, że metoda odsiarczania opracowana na PŁ jest znacznie tańsza, bardziej skuteczna i prosta w zastosowaniu. Wkrótce zostanie opatentowana. Może ona znaleźć zastosowanie na skalę przemysłową, bo wykorzystywanie biogazu powstającego z odpadów jest coraz popularniejsze.

Konferencja obejmowała trzy sesje tematyczne:

  • Prawodawstwo – funkcjonowanie biogazowi w kraju i regionie
  • Nowoczesne technologie wykorzystania biogazu
  • Finansowanie inwestycji związanych z funkcjonowaniem biogazowni

Konferencja skierowana była głownie do przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego posiadających lub mających plany budowy biogazowni w oparciu o innowacyjne technologie. W programie przewidziano również tematy dotyczące zagadnień prawnych w związku ze stosowaniem znowelizowanej ustawy o gospodarce odpadami w aspekcie instalacji biogazowych oraz możliwości pozyskiwania źródeł finansowania tego typu technologii.

Źródła

http://www.biogaz.p.lodz.pl/biogaz/index.html

KOMENTARZE
Newsletter