Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dogłębna ocena komórek przy użyciu jednej płytki
Bezpośrednia ocena parametrów komórkowych i zmian zachodzących w ich wnętrzu stanowi istotny element dzisiejszej nauki, dając badaczom informacje na temat kluczowych procesów biologicznych. W wielu laboratoriach, zajmujących się analizą oddziaływań komórkowych, szlaków sygnałowych i zmian procesów metabolicznych, bardzo często wykonuje się pojedyncze pomiary poziomów określonych białek i procesów, które stanowią bardzo czasochłonną i nie zawsze powtarzalną procedurę. Dla naukowców często pomocne jest uzyskiwanie wielu danych z jednej próbki. Dlatego przydatność testu w celu zwielokrotnienia analizy więcej niż jednego parametru w jednej próbce jest bardzo istotna.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku analiz wielomodelowych, dotyczących licznych typów komórek, które dodatkowo mają być analizowane w kilku powtórzeniach jednocześnie. Bardzo przydatnym narzędziem w tym aspekcie są testy komórkowe i biochemiczne, które znajdują zastosowanie w badaniach podstawowych i stosowanych oraz podczas identyfikacji i charakteryzacji substancji aktywnych, np. w przemyśle farmaceutycznym.

Naprzeciw rosnącym potrzebom naukowców wychodzi system bezpośredniej analizy komórek firmy Agilent Technologies (dystrybuowanej przez Perlan Technologies Polska, www.perlan.com.pl) – Seahorse XF Technology. W ofercie tej firmy znaleźć można również testy komórkowe skierowane do badań immunologicznych oraz nowotworowych (XF Cell Mito Stress Test Profile, XF Glycolysis Stress Test Profile, XF Cell Energy Phenotype Test oraz XF Mito Fuel Flex Test Profile).

 

Ocena „samopoczucia” komórek w jednym teście
Analizy komórkowe z wykorzystaniem tych rozwiązań umożliwiają rzetelną obserwację licznych interakcji komórkowych, szybkości proliferacji komórek oraz reakcji na stosowane terapeutyki. Dzięki nim badacze mogą przeanalizować substancje aktywne pod względem ich skuteczności i toksyczności, zanim poczynione zostaną inwestycje w doświadczenia na zwierzętach lub badaniakliniczne.

Testy skierowane do badań komórek nowotworowych umożliwiają ocenę zmian fenotypu komórkowego na nowotworowy, charakterystyczne zmiany w metabolizmie komórek, a także specyficzne wykorzystywanie substratów przez te komórki. Testy przeznaczone do analiz immunologicznych doskonale obrazują aktywację komórek układu odpornościowego – ich amplifikację oraz reakcje z licznymi efektorami odpowiedzi immunologicznej. Dedykowany pomiarom analizator Seahorse XFe96 umożliwia analizę szybkości zużycia tlenu (oxygen consumption rate – OCR) oraz szybkości pozakomórkowego zakwaszania (extracellular acidification rate – ECAR) żywych komórek w mikropłytkach 96-dołkowych. Powyższe pomiary są wskaźnikami (odpowiednio) oddychania mitochondrialnego (OCR) oraz glikolizy (ECAR).

Poznanie tych parametrów stanowi nieocenioną wiedzę na temat metabolizmu komórkowego, zarówno w przypadku badań hodowli komórkowych, jak i eksperymentów ex vivo. Dodatkowo, za sprawą nowatorskiego oprogramowania, analizator umożliwia otrzymywanie wyników w czasie rzeczywistym i ciągłe monitorowanie uzyskiwanych danych. Kolejnym atutem urządzenia jest w pełni zintegrowany system, który dokonuje pomiarów szybkości metabolizmu w przeciągu
kilku minut, bez konieczności specjalnej ekstrakcji próbek bądź ich znakowania.


Obserwacja komórek i analiza danych w czasie rzeczywistym
W przypadku wielu analiz, niezbędne jest monitorowanie stanu i metabolizmu komórek w sposób przyżyciowy, utrzymując je w dobrej kondycji. Takie rozwiązanie możliwe jest za sprawą przedstawianego systemu. Pozwala on na precyzyjną analizę zmian szybkości metabolizmu komórkowego w odpowiedzi na badane substraty, inhibitory, terapeutykii inne substancje, dzięki zastosowaniu czteroportowego systemu nastrzykowego oraz zautomatyzowanego mieszania przy zachowaniu temperatury fizjologicznej (37 °C). Istotna jest także możliwość zaprojektowania eksperymentu z uwzględnieniem wielu powtórzeń, które niezbędne są, np. w przypadku screeningu aktywności cytotoksycznych substancji. Zastosowanie w analizatorze i testach Seahorse XFe96 płytek 96-dołkowych, umożliwia wprowadzenie dużej ilości zmiennych warunków eksperymentalnych w jednym przebiegu analitycznym i jest rozwiązaniem idealnym w badaniach odpowiedzi komórkowej na różne dawki badanych substancji oraz zmienne warunki hodowlane.

 

Najcenniejsza jest próbka
Dodatkowo, mając na uwadze ograniczenia wynikające z ilości dostępnego materiału biologicznego, urządzenie zapewnia bardzo wysoką czułość pomiaru i umożliwia pomiar dla nawet tak małej ilości jak 5000 komórek na studzienkę w standardowej płytce 96-dołkowej. Ma to ogromne znaczenie, gdy doświadczenia przeprowadzane są w oparciu o komórki pozyskiwane bezpośrednio od pacjentów bądź dotyczą hodowli pierwotnych. Multipleksowanie oszczędza czas, materiał, odczynniki do hodowli komórkowych oraz rzadkie lub drogie odczynniki chemiczne, niezbędne do pojedynczych analiz.

System Seahorse XFe96 zapewnia doskonalą analizęfunkcjonalną, która jest pomocna w podsumowaniu wyników z dowolnych innych technik z obszaru genomiki, transkryptomiki, proteomiki czy metabolomiki.

Wyniki uzyskane dzięki testom komórkowym Agilent Seahorse XF Technology cytowane są w ponad 2 000 publikacji naukowych, które ukazały się w tak prestiżowych czasopismach jak „Nature” czy „Cell”.

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter