Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Dobra passa Mabionu trwa!
Joanna Rusecka, 26.03.2018 , Tagi: mabion, mabioncd20, giełda, akcje, gpw
Dobra passa Mabionu trwa!
Spółka Mabion otrzymała ostateczną pozytywną ocenę badania klinicznego leku Mabion CD20 oraz pozyskała 174,8 mln zł ze sprzedaży akcji.

Firma analizująca wyniki badania klinicznego nad lekiem Mabion CD20 po dokładnej weryfikacji danych wydała ostateczną pozytywną decyzję dotyczącą działania terapeutycznego leku u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Ostateczne wersje raportów zostaną załączone do wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu. Spółka wskazuje, iż pozytywne wyniki badania nie gwarantują zatwierdzenia produktu przez Europejską Agencję Leków (EMA), czytamy w komunikacie.

Mabion wydał także ogłoszenie o pozytywnej wycenie 1 920 772 akcji zwykłych akcjonariusza większościowego spółki, Twiti Investments, Ltd. ("Twiti") dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których łączne wpływy zostaną natychmiastowo pożyczone spółce na podstawie umowy pożyczki pomiędzy Twiti a Mabionem. 

W ramach spłaty pożyczki Twiti ma objąć taką samą ilość akcji po cenie 91 zł za akcję Mabionu, czyli na takich samych warunkach, jak sprzedaż akcji.

Przed ogłoszeniem emisji akcji, Twiti Investments było największym akcjonariuszem spółki i posiadało 22,42 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Oferowane 16% udziałów zakładowych Mabionu stanowi 14,73% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Guggenheim Securities LLC działał jako jedyny amerykański agent pośredniczący w transakcji i doradzał Mabionowi oraz Twiti w planowaniu oferty na tamtejszym rynku. Bank Zachodni WBK S.A. - Dom Maklerski BZ WBK doradzał spółce w zakresie koordynacji struktury i rozliczenia oferty prywatnej.

Oferta została skierowana do instytucji specjalizujących się w naukach przyrodniczych i opiece zdrowotnej, w tym ze Stanów Zjednoczonych, co wzmocni i zdywersyfikuje bezę akcjonariuszy. Wśród instytucji zainteresowanych zakupem akcji znalazły się Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBRD") i PFR Life Science Sp. ("PFR Life Science"), część Polskiego Funduszu Rozwoju. EBRD zadeklarowała chęć kupna akcji o wartości 61,4 mln PLN, a PFR 38,3 mln PLN. To oznacza, że amerykańscy inwestorzey obejmą akcje o wartości 75,1 mln PLN. Zamknięcie oferty prywatnej podlega pewnym zwyczajowym warunkom i prawdopodobnie nastąpi 27 marca 2018 r.

Uzyskane fundusze w kwocie 174,8 mln PLN zostaną przeznaczone na dalsze prace rozwojowo-wdrożeniowe, w tym na komercjalizację leku Mabion CD20. Mabion zamierza także rozbudować i wzmocnić moce produkcyjne w zakładzie w Konstantynowie Łódzkim.

Mabion jest kolejną spółką biotechnologiczną, która po uzyskaniu pozytywnych wyników badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem posiada fundusze na dalszy rozwój. Jest to bardzo ważne, ponieważ każdy kolejny etap związany z rejestracją leku i jego komercjalizacją jest bardzo kosztowny. Mabion CD20 jest lekiem o najwyższym priorytecie spółki i jednocześnie znajduje się na najbardziej zaawansowanym etapie rozwoju.

Mabion prowadzi także projekty badawczo-rozwojowe nad nowymi lekami biotechnologicznymi i lekami biopodobnymi otrzymywanymi metodami inżynierii genetycznej o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu chorób nowotworowych, metabolicznych i autoimmunologicznych. Badania prowadzone są m.in. nad przeciwciałami monoklonalnymi Mabion HER2, Mabion VEGF_Fab, Mabion EGFR, Mabion VEGF.

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2019>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Newsletter