Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Cukrzyca i depresja – śmiertelny duet do pokonania
Ponad 30 proc. osób chorujących na cukrzycę cierpi jednocześnie z powodu depresji. Tacy pacjenci często są oporni na leczenie i doświadczają powikłań. Aby znaleźć skuteczne metody ich leczenia, naukowcy muszą poznać mechanizmy prowadzące do wspólnego przebiegu chorób psychicznych i metabolicznych. Takie badania prowadzi dr Katarzyna Głombik z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.

 

Zależność między cukrzycą a depresją jest dwukierunkowa. Od kilku lat pojawiają się także doniesienia naukowe sugerujące związek zachowań depresyjnych z zaburzeniami metabolicznymi, na przykład cukrzycą.

 

Dr Głombik szuka zaburzeń, jakie dokonują się w mózgu zwierząt pod wpływem stresu - w modelu depresji. Bada też wpływ leków przeciwdepresyjnych na te zmiany. Leki przeciwdepresyjne mogą bowiem także modulować wrażliwość tkanek na insulinę.

 

– Dotychczas nie badano wpływu leków przeciwdepresyjnych na szlaki wewnątrzkomórkowego przekazu sygnału związanego z insuliną i metabolizmem w mózgu. Mam nadzieję, że w przyszłości wyniki moich badań mogą stanowić cenną wskazówkę dla lekarzy decydujących o wyborze farmakoterapii, zwłaszcza u pacjentów, u których stwierdza się występowanie obu jednostek chorobowych – mówi dr Głombik.

 

Jej zdaniem w dobie jednoczesnego występowania wielu chorób u pacjenta terapia spersonalizowana staje się koniecznością. Badaczka ma nadzieję, że wyniki jej badań będzie można wykorzystać w poszukiwaniu nowych leków na choroby ośrodkowego układu nerwowego, celowanych w mitochondria.

 

Dr Głombik jest też kierownikiem projektu Narodowego Centrum Nauki, w którym sprawdza, jak cukrzyca matki wpływa na zaburzenia w aktywacji układu immunologicznego w mózgu potomstwa (aktywację inflamasomu NLRP3).

 

W tym projekcie oceniam także wpływ używanych w klinice leków przeciwcukrzycowych o potencjale przeciwzapalnym na mechanizmy immunoaktywacji. Mam nadzieję, że zaplanowane badania rzucą światło na zależność pomiędzy cukrzycą podczas ciąży a dysfunkcjami w rozwoju układu nerwowego potomstwa – tłumaczy rozmówczyni. Jak wyjaśnia, dotychczas nie prowadzono badań, których celem było wyjaśnienie roli NLRP3 jako potencjalnej ścieżki wiodącej od uszkodzenia mitochondriów do aktywacji zapalnej u potomstwa matek z cukrzycą ciążową.

 

Badaczka stawiała swoje pierwsze naukowe kroki w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na tej samej uczelni ukończyła podyplomowo matematykę. W Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie podjęła pracę przy projekcie „Depresja-mechanizmy-terapia”, a później już w ramach pracy doktorskiej, w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Nauki molekularne dla medycyny” w Instytucie Farmakologii i Collegium Medicum UJ.

 

Jest laureatką stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie uczy się nowoczesnych technik stosowanych do badania mitochondriów w Institute for Research in Biomedicine w Barcelonie (Hiszpania). Staż jest wynikiem stypendium z funduszy Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Immunologicznych (European Federation of Immunological Societies).

 

KOMENTARZE
Newsletter