Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analog długo działający Lantus refundowany w cukrzycy typu 2
Magdalena Szkup, 23.08.2013 , Tagi: cukrzyca, insulina, glargine
Na nową listę leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 września br., został wprowadzony długo działający analog insuliny Lantus (insulina glargine). Refundacja tej insuliny, w cukrzycy typu 2, to przełom, na który polscy pacjenci oraz środowisko lekarskie czekało od 10 lat.

Insulina Glargine to długo działający analog insuliny ludzkiej, charakteryzujący się  wydłużonym czasem działania. Stosuje się ją w postaci wstrzyknięć w terapii cukrzycy. Insulina glargine, jako analog, różni się od insuliny ludzkiej, otrzymywana jest na drodze inżynierii genetycznej. Zmiany przy sekwencji aminokwasów powodują zwolnienie przenikania do krwi. Po wstrzyknięciu do tkanki podskórnej zachodzi reakcja zobojętniania której efektem jest powstanie mikroprecypitatu. Uwalniane w sposób ciągły małe ilości insuliny glargine, zapewniają przedłużone działanie leku i utrzymanie jej stężenia we krwi na stałym poziomie, bez istotnych wahań.Ten analog insuliny stanowi więc formę depot, o przedłużonym działaniu. Pozwala na  osiągnięcie 24-godzinnego, bezszczytowego podstawowego stężenia insuliny.

Insulina ta jest pierwszą długo działającą insuliną bez szczytu działania. Daje gwarancję odpowiedniego poziomu insuliny w nocy oraz między posiłkami. Dzięki temu ryzyko wystąpienia niekontrolowanych spadków glukozy we krwi, czyli hipoglikemii, zostaje mocno obniżone. Preparat stosuje się raz na dobę, co znacząco poprawia komfort terapii – pacjent sam decyduje o najbardziej dogodnej porze podania leku.

„Glargina jest obecnie najczęściej stosowaną insuliną na świecie. Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia o objęciu jej refundacją w cukrzycy typu 2., wszyscy polscy diabetycy będą mieli dostęp
do leku, który wyznaczył standardy nowoczesnej insulinoterapii” – powiedziała Marynika Woroszylska-Sapieha, Dyrektor Generalny Grupy Sanofi w Polsce.

Insulina glargine będzie refundowana w następujących wskazaniach: u pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną NPH (insuliną o średnio długim czasie działania, neutral protamine Hagedorn insulin) conajmniej 6 miesięcy i z HbA1c (hemoglobina glikolizowana) ≥8% oraz u pacjentów z cukrzycą typu 2, leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii, u dzieci w wieku od 2 do 6 lat z cukrzycą typu 1 oraz u pacjentów z cukrzycą o znanej przyczynie (zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)).

Źródła

informacja prasowa, Sanofi

bazalekow.mp.pl - insulina glargine (opis profesjonalny) (dostęp 23.08.2013)

KOMENTARZE
Newsletter