Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
COLOCO®PRP w walce z COVID-19
COLOCO®PRP w walce z COVID-19

Z chwilą ogłoszenia pandemii SARS-CoV-2 cały świat uległ zmianie. Po prawie dwuletniej walce z wirusem wydaje się, że najgorsze jest już za nami, jednak wciąż z powodu COVID-19 umierają codziennie tysiące ludzi. Okazuje się, że kompleks kolostryninowy COLOCO®PRP może poprzez unikalne mechanizmy biologiczne ochronić człowieka przed potencjalnym zakażeniem się, a jeśli infekcja się rozwinie, pomóc w szybkim powrocie do zdrowia i pełnej sprawności intelektualnej.

 

 

COLOCO®PRP to nutraceutyczny kompleks aktywnych polipeptydów wysokoprolinowych o niskiej masie cząsteczkowej poniżej 10 kDa. COLOCO®PRP izolowane jest z siary bydlęcej z zastosowaniem innowacyjnej, opatentowanej technologii (UPRP nr 218693). Prolina to heterocykliczny aminokwas, którego budowa determinuje jego wysoką aktywność biologiczną i właściwości: przeciwutleniające, przeciwzapalne, wspomagające układ nerwowy i odpornościowy. Niskocząsteczkowy kompleks kolostryninowy, czyli tak zwana kolostrynina, zawarta w COLOCO®PRP, korzystnie wpływa na pamięć, koncentrację, procesy poznawcze, zdolność logicznego myślenia oraz poprawia szybkość reakcji i kojarzenia faktów. COLOCO®PRP ma również właściwości przeciwzakrzepowe i neuroprotekcyjne, hamuje apoptozę neuronów, działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco, reguluje wzrost, dojrzewanie i różnicowanie limfocytów.

 

 

Kolostrynina posiada właściwości immunomodulujące i wpływa na odporność organizmu. W hodowlach komórkowych in vitro leukocytów człowieka wykazano, że kolostrynina jest czynnikiem podobnym do cytokiny, który działa jako induktor interferonu gamma i innych cytokin. W badaniach behawioralnych wykazano, że ma działanie wspomagające psychoimmunologię. Badania na zwierzętach oraz in vitro wykazały, że COLOCO®PRP może stymulować odpowiedź immunologiczną, powodując różnicowanie się tymocytów (rodzaju hematologicznych komórek macierzystych) do aktywnych funkcjonalnie limfocytów T oraz do wyspecjalizowanych komórek o właściwościach cytotoksycznych – NK (z ang. natural killers). Komórki NK stanowią podstawową populację układu odpornościowego i w bardzo krótkim czasie niszczą komórki zawierające patogen. Badania frakcji białek o niskiej masie cząsteczkowej, do której zalicza się również COLOCO®PRP, wykazały, że podanie doustne wywołuje natychmiastową, miejscową reakcję w błonie śluzowej, stymulując obronę immunologiczną. Badania na zwierzętach dowiodły, że spożywanie kolostryniny poprawia zdolność do zwalczania patogenów – co skutkuje zmniejszeniem liczby infekcji wirusowych i bakteryjnych w płucach.

 

SARS-CoV-2 i COVID-19

W grudniu 2019 roku w Chinach potwierdzono obecność nowego organizmu z rodziny koronawirusów – SARS-CoV-2, który u części zainfekowanych (do 20%) wywołuje COVID-19. Wirus okazał się wyjątkowo zakaźny i szybko rozprzestrzenił się po całym świecie, zbierając śmiertelne żniwo. SARS-CoV-2 to wirus o charakterystycznym obrazie „korony” na powierzchni osłonki. Wypustki zbudowane są z glikoproteiny S (białka S), która umożliwia wnikanie do komórek gospodarza poprzez receptory enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE-2; występują u ludzi m.in. w płucach, wątrobie, nerkach i w układzie nerwowym). Po rozpoznaniu białka S następuje aktywacja ACE-2 i wirus wnika do komórki. Następnie wirus uwalnia i namnaża swój materiał genetyczny. Ostatnim etapem cyklu życiowego SARS-CoV-2 jest uwolnienie wirusów potomnych z komórki gospodarza.

Przy wnikaniu SARS-CoV-2 do komórek gospodarza kluczowy jest ACE-2, który jest jednym z głównych enzymów uczestniczących w regulacji prawidłowego funkcjonowania mózgu i czynników troficznych (w tym modulacji poziomu neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego – BDNF).

 

 

BDNF bierze udział w rozwoju układu nerwowego i neurogenezie, wpływa na stabilność nastroju i funkcje poznawcze. Naukowcy stwierdzili, że zmniejszenie aktywności lub ekspresji ACE-2 może zakłócić fizjologiczną aktywność neurologiczną i umysłową. Badacze uważają, że ACE-2, stając się furtką dla SARS-CoV-2 do komórek gospodarza, traci swoje fizjologiczne właściwości. Oznacza to obniżenie poziomu BDNF, co może skutkować pewnymi poziomami neurodegeneracji – wzrostem stresu oksydacyjnego w obrębie neuronów, ich nadmierną apoptozą, spowolnieniem i zaburzeniem procesów pamięci oraz pojawieniem się zaburzeń psychicznych – m.in. lęku i depresji.

 

COVID-19 i poziom BDNF

Najnowsze badania naukowe wykazują obniżony poziom BDNF u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Naukowcy zbadali u zakażonych SARS-CoV-2 stężenia wskaźników ciężkości infekcji wirusowej. Wykazano, że stężenie BDNF w surowicy u pacjentów z ciężką lub umiarkowaną chorobą COVID-19 jest istotnie statystycznie niższe niż u pacjentów z lekką chorobą wywołaną przez SARS-CoV-2. Co więcej, podczas procesu zdrowienia, poziom BDNF wraca do normy. BDNF bierze udział w rozwoju mózgu, neuronów, ich przeżywalności i w mechanizmie plastyczności synaps. Podstawowe zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym są związane z aktywnością zależną od modyfikacji przekaźnictwa synaptycznego zależnego od BDNF. Patologiczne poziomy plastyczności synaptycznej mogą przyczyniać się do rozwoju m.in. epilepsji i chronicznej nadwrażliwości na ból. Właściwy poziom BDNF przywraca tkance nerwowej fizjologiczne właściwości, co prowadzi do odkrycia nowych możliwości terapeutycznych w chorobach neurodegeneracyjnych, a także neuropsychiatrycznych.

 

Jak COLOCO®PRP pomaga w walce z wirusami?

Najnowsze, nieopublikowane jeszcze dane wykazują, że suplementacja COLOCO®PRP ma właściwości modulujące poziom BDNF u ludzi. COLOCO®PRP stosowane doustnie, w dawce 120 μg na pastylkę, wywiera istotny klinicznie wpływ na wzrost poziomu BDNF we wszystkich grupach wiekowych. Można zatem sądzić, że suplementacja COLOCO®PRP będzie chronić przed infekcją SARS-CoV-2, a w trakcie oraz po ustąpieniu objawów COVID-19 może złagodzić przykre skutki w obrębie układu nerwowego oraz będzie przynosić korzyści zdrowotne podczas rekonwalescencji pacjenta. Zdolność oddziaływania COLOCO®PRP na poziom BDNF, wykazana w badaniach naukowych z udziałem około 360 osób, okazała się wynalazkiem i została opatentowana przez spółkę Geo-Poland. Ochrona patentowa została przyznana w roku 2020 w Polsce (UPRP nr 235821) i Izraelu (Patent Office State of Israel No: 252043). Postępowania patentowe w kolejnych ponad dwudziestu państwach są w toku.

 

 

Wykazano również, że zażywanie kolostryniny skutkuje uwalnianiem reaktywnych form tlenu (RFT), które mają kluczowe znaczenie w obronie gospodarza i rozwoju procesu zapalenia. COLOCO®PRP może regulować wybuch oksydacyjny w komórkach efektorowych choroby zapalnej. chroniąc organizm przed chorobotwórczymi drobnoustrojami. Fagocyty mają zdolność „zjadania” patogenów i są najistotniejszymi składnikami obrony przeciwdrobnoustrojowej. Wytwarzają duże ilości toksycznych cząsteczek RFT, które mają istotne znaczenie w obronie gospodarza i rozwoju procesu zapalenia. Dodatkowo, kolostrynina zmienia ekspresję genów wpływających na równowagę oksydoredukcyjną (moduluje produkcję tlenku azotu oraz RFT), wytwarzanie cytokin (interleukin 6 i 10, interferonu i czynnika martwicy nowotworów) i różnicowanie komórek. Te parametry są bezpośrednio związane z modulacją odpowiedzi immunologicznej. Dlatego uważa się, że COLOCO®PRP jest zaangażowane w regulację komórkowego statusu redoks, metabolizmu glutationu i modulację zdarzeń w dalszej części łańcucha reakcji indukowanych RFT.

Kolostrynina in vivo wykazuje również właściwości przeciw wirusowi pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV). W warunkach in vitro, dodawana do hodowli komórkowej, po adsorpcji VSV, hamowała jego namnażanie (miana wirusa zostały obniżone o 4 jednostki log).

 

 

Jak wykazały liczne badania naukowe, kompleks kolostryninowy z siary posiada właściwości chroniące organizmy przed rozwojem infekcji wirusowej. Mechanizmy, na które wpływa, są w stanie zwalczyć wirusy. Ponadto, COLOCO®PRP, poprzez modulację poziomu BDNF, może zapewnić łagodniejszy przebieg COVID-19, a także szybszą rekonwalescencję bez przykrych powikłań ze strony układu nerwowego. COLOCO®PRP jest produkowane w Polsce, w zakładzie produkcyjnym Geo-Poland sp. z o.o. w Kutnie, w byłych Zakładach Farmaceutycznych Polfy Kutno.

 

Autorka:
dr n. med. Hanna Banasiak-Cieślar
Geo-Poland Sp. z o.o.

Źródła

1. Leszek J, Inglot AD, Janusz M, i in. Colostrinin: a proline- rich polypeptide (PRP) complex isolated from ovine colostrum for treatment of Alzheimer’s disease. A double-blind, placebo-controlled study. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 1999;47(6):377-85.

2. Sun H, Jenssen H. Milk Derived Peptides with Immune Stimulating Antiviral Properties. W: Milk Protein, 2012. s. 45-82.

3. Benson KF, Carter SG, Patterson KM, i in. A novel extract from bovine colostrum whey supports anti- -bacterial and anti-viral innate immune functions in vitro and in vivo: I. Enhanced immune activity in vitro translates to improved microbial clearance in animal infection models. Prev Med. 2012;54:S116–23.

4. Zhou P, Yang X-L, Wang X-G, i in. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020;579(7798):270-3.

5. Lebeau G, Vagner D, Frumence É, i in. Deciphering SARS-CoV-2 Virologic and Immunologic Features. Int J Mol Sci. 2020;21(16):5932.

6. Motaghinejad M, Gholami M. Possible Neurological and Mental Outcomes of COVID-19 Infection: A Hypothetical Role of ACE-2\Mas\BDNF Signaling Pathway. Int J Prev Med. 2020;11.

7. Azoulay D, Shehadeh M, Chepa S, i in. Recovery from SARS-CoV-2 infection is associated with serum BDNF restoration. J Infect. 2020;81(3):e79-81.

8. Binder DK, Scharfman HE. Brain-derived neurotrophic factor. Growth Factors Chur Switz. 2004;22(3):123-31.

9. Davtyan TK, Manukyan HM, Hakopyan GS, i in. Hypothalamic proline-rich polypeptide is an oxidative burst regulator. Neurochem Res. 2005;30(3):297-309.

10. Janusz M, Zablocka A. Colostral Proline-Rich Polypeptides - Immunoregulatory Properties and Prospects of Therapeutic Use in Alzheimer’s Disease. Curr Alzheimer Res. 2010;7(4):323-33.

11. Sochocka M, Ochnik M, Sobczyński M, i in. New therapeutic targeting of Alzheimer’s disease with the potential use of proline-rich polypeptide complex to modulate an innate immune response - preliminary study. J Neuroinflammation. 2019;16(1):137.

KOMENTARZE
Newsletter