Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Co dalej z GLG Pharma? Podwykonawcy wypowiadają umowy!
Co dalej z GLG Pharma? Podwykonawcy wypowiadają umowy!
GLG Pharma S.A. jest polską spółką zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC. Działania firm skupiają się nad rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych. Wiodącym projektem polskiej spółki jest TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer), którego celem jest opracowanie skutecznej terapii oraz testów diagnostycznych na potrójnie negatywnego raka piersi. Ostatnie wydarzenia – wypowiedzenie umowy przez IQ Pharma oraz Instytut Chemii Organicznej – stawiają pod znakiem zapytania dalsze losy projektu i firmy.

 

GLG Pharma S.A. jest spółką biotechnologiczną notowaną na NewConnect. Działania firmy skupiają się na realizacji projektu związanego z opracowaniem innowacyjnej metody leczenia raka piersi. Spółka zakładała, że już pod koniec 2019 roku będzie gotowa do procesu komercjalizacji jednej z dwóch cząsteczek aktywnych i do tego czasu z sukcesem przeprowadzi dwie pierwsze fazy badań klinicznych, jednak plany mogą ulec znaczącym zmianom, ponieważ dwóch podwykonawców wypowiedziało umowy GLG Pharmie.

Końcówka roku 2018 jest ciężkim okresem dla firmy. Wypowiedzenie umów przez kolejnych podwykonawców – IQ Pharmę oraz Instytut Chemii Organicznej – odbiło się spadkiem notowań na giełdzie. Aktualny kurs GLG Pharma wynosi 0,7 zł, jest to najniższy kurs od grudnia 2016 roku.

 

Źródło: http://glgpharma.pl/relacje-inwestorskie/notowania-gieldowe/

 

31 października 2018 roku spółka otrzymała od IQ Pharma wypowiedzenie umowy w zakresie współpracy w projekcie TNBC. W uzasadnieniu wskazano na wystąpienie szeregu nieprzewidzianych zdarzeń skutkujących koniecznością wprowadzenia poprawek do protokołu badania, a to przełożyło się na opóźnienie rozpoczęcia oraz realizacji I fazy badania w terminach przewidzianych w umowie. W ramach umowy zrealizowane zostały dwa z czterech etapów (I oraz IIa i IIb). Do przeprowadzenia zostały I i II faza badań klinicznych (III etap) oraz analiza statystyczna (IV etap). GLG Pharma nie wyklucza samodzielnego koordynowania dalszych prac w projekcie TNBC, jednak do tej pory nie został podany dalszy plan działania. Zaistniała sytuacja zapewne wpłynie na powstanie opóźnień w harmonogramie prac, według pierwotnych założeń badania fazy I oraz II miały trwać do końca 2018 roku.

Na początku grudnia Zarząd GLG Pharma S.A. poinformował, że w dniu 6 grudnia 2018 roku otrzymał od Instytutu Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie wypowiedzenie umowy o współpracy w zakresie realizacji projektu TNBC. Jako przyczynę wypowiedzenia podano brak uiszczenia zobowiązań za wykonane usługi. Do zadań Instytut Przemysłu Organicznego należało m.in. przygotowanie raportu, który obejmował badanie poszukiwania dawek – DRF (ang. Dose Range Finding). Badanie polegało na podawaniu szczurom doustnie i dootrzewnowo szeregu dawek cząsteczki GLG-805 przez 7 dni, co pozwoliło ustalić zakres stosowania dawek badanej cząsteczki.

Prace nad projektem rozpoczęły się w 2017 roku i obejmowały syntezę oraz opracowanie formulacji jednej z dwóch cząsteczek aktywnych – GLG-805 (forma dożylna). Cząsteczka GLG-801 jest składową formy doustnej leku. W maju 2018 roku GLG Pharma uzyskała zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) na realizację badań klinicznych I i IIa fazy nad cząsteczką GLG-801. Badania kliniczne I i II fazy prowadzone są we współpracy z Collegium Medicum Oddział Kliniczny Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Do badania I fazy planowano włączyć 20 pacjentek z guzami litymi, a do II fazy około 60 pacjentek ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym rakiem piersi. Zakończenie I fazy badań planowano na koniec 2018 roku. Spółka zakładała, że z końcem 2019 r. będzie dysponowała danymi z II fazy badania klinicznego i będzie gotowa do komercjalizacji pierwszej cząsteczki – GLG-801 (forma doustna). Zerwanie umów zapewne wpłynie na opóźnienie prac. Spółka do tej pory nie podała, w jaki sposób będzie realizowała dalsze etapy projektu.

KOMENTARZE
Newsletter