Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Candida w kosmosie - interesujące wyniki, nowy kierunek badań
Candida w kosmosie - interesujące wyniki, nowy kierunek badań
Naukowcy dobrze wiedzą, że im bardziej zagłębić się w jakąś dziedzinę badań tym pojawia się coraz więcej pytań. Badacze z NASA zbadali zachowanie ludzkiego patogenu Candida albicans w przestrzeni kosmicznej.

Naukowcy z NASA przeprowadzili pierwsze na świecie badania mające na celu określenie fenotypu i profilu ekspresji genów patogenu Candida albicans w przestrzeni kosmicznej, w warunkach zmniejszonej grawitacji w stosunku do kontroli hodowanej przy ziemskiej grawitacji. Wyniki były jednoznaczne. Grawitacja ma bezpośredni wpływ na zachowanie się mikroorganizmu. Hodowany w warunkach obniżonej grawitacji patogen wykazywał wiele zmian w ekspresji genów, które bezpośrednio wpływały na zwiększenie jego patogenności. Zmieniona ekspresja genów bezpośrednio warunkowała zmianę funkcjonowania komórki, agregację, tworzenie biofilmu, oporność na leki oraz odpowiedź na stres.

 

Tego typu informacje są kluczowe do kontynuacji projektów, podczas których ludzie będą długo przebywać w przestrzeni kosmicznej, a tym samym w warunkach obniżonej grawitacji. C. albicans odpowiada, za blisko 80% infekcji podczas osłabienia odpowiedzi immunologicznej organizmu człowieka. Natomiast długotrwałe przebywanie ludzi w nieprzyjaznych warunkach przestrzeni kosmicznej, nawet pomimo zastosowania bardzo wielu zabezpieczeń, prowadzi do osłabienia odpowiedzi immunologicznej człowieka. Wpływa to na potencjalne zwiększenia zagrożenia ze strony patogenów grzybowych oraz utrudnienia w powodzeniu misji kosmicznych.

 

Okazuje się, że nie tylko Candida staje się bardziej wirulentna przy zmniejszonej grawitacji. Podobne zachowanie zaobserwowano w przypadku bakterii z rodzaju Salmonella. Jednak w jej przypadku nie przeprowadzono dokładnych badań.

 

Tego typu doświadczenia, otwierają całkowicie nową dziedzinę badań naukowych i pokazują, że zmienienie stopnia grawitacji, dotychczas pomijanego czynnika, pozwala na zmianę właściwości fenotypowych. Dodatkowo uświadamia nas o możliwości zmiany zachowania i właściwości mikroflory w zmienionych warunkach grawitacji. Wiedza ta, może okazać się szczególnie istotna w dalszej eksploracji kosmosu i realizacji planów o coraz dalszych załogowych misjach kosmicznych.

Źródła

A. Crabbé, S. M. Nielsen-Preiss, C. M. Woolley, J. Barrila, K. Buchanan, J. McCracken, D. O. Inglis, S. C. Searles, M. A. Nelman-Gonzalez, C. M. Ott, J. W. Wilson, D. L. Pierson, H. M. Stefanyshyn-Piper, L. E. Hyman, and C. A. Nickerson, “Spaceflight Enhances Cell Aggregation and Random Budding in Candida albicans,” PLoS ONE, vol. 8, no. 12, p. e80677, Dec. 2013.

KOMENTARZE
Newsletter