Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BLIRT kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży i zyskowności
BLIRT kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży i zyskowności

BLIRT S.A. – Biolab Innovative Research Technologies, firma biotechnologiczna specjalizująca się w wytwarzaniu wysokiej jakości enzymów oraz odczynników dedykowanych do zastosowania w LifeScience, po trzech kwartałach 2020 r. wypracowała przychody ze sprzedaży (bez zmiany stanu produktów) czterokrotnie wyższe r/r, na poziomie 33,3 mln zł (wzrost o 342% r/r) i zysk netto w wysokości 9,4 mln zł wobec 0,3 mln zł rok wcześniej.

 

 

W samym III kwartale 2020 r. spółka przy przychodach 14,8 mln zł (+438% r/r) wypracowała zysk netto w wysokości 3,2 mln zł (+1066% r/r). Gros przychodów w tym okresie, blisko 70%, stanowiły zamówienia na produkty spółki dla zagranicznych klientów, głównie producentów testów diagnostycznych. W związku z dynamicznym rozwojem spółki zawiązano rezerwę na poczet systemów premiowych dla kadry kierowniczej w wysokości 2,9 mln zł.

Spółka w III kwartale zawarła kolejne istotne umowy na realizację zleceń dla zagranicznych klientów. Wzrost przychodów to efekt wieloletnich efektów pracy BLIRT nad odczynnikami, enzymami oraz obecnej intensyfikacji ich sprzedaży w odpowiedzi na rosnące znaczenie diagnostyki na globalnym rynku. Bez wątpienia zmiany te zostały przyspieszone przez pandemię COVID-19. Wraz z rozwojem skali działania spółka zwiększa przestrzeń laboratoryjno-produkcyjną oraz zatrudnienie na stanowiskach specjalistycznych, produkcyjnych, technicznych i administracyjnych. Pracuje także nad efektywnością procesów i doskonaleniem produktów, dopasowując się do aktualnych potrzeb klientów.

Większość sprzedaży spółki realizowana jest na rynkach zagranicznych – są to kraje zarówno europejskie, jak i inne z Azji czy Ameryki. Sprzedaż eksportowa od wielu lat stanowi największy udział w przychodach ze sprzedaży spółki,. W III kwartale udział eksportu w sprzedaży spółki wyniósł 71%. Testy do detekcji wirusa SARS-CoV-2, których spółka jest dystrybutorem w Polsce, nadal stanowią znaczący udział w sprzedaży.

– Pandemię postrzegamy jako katalizator zmian rynkowych, które przewidywaliśmy w naszej strategii działania. Wieloletnie, intensywne prace, wiara w spółkę i koncentracja od kilku lat na produkcji enzymów wykorzystywanych do testów diagnostycznych dziś przynoszą konkretne efekty. Sprzyja nam rynek i ogromny popyt na produkty do diagnostyki, które oferujemy. Szybko odpowiadamy na te potrzeby, mamy świetną i zaangażowaną kadrę zarządzającą i naukową, dlatego dzielimy się sukcesem z kierownictwem i z pracownikami. Stąd decyzja o zawiązaniu rezerwy na atrakcyjne systemy premiowe – mówi Marian Popinigis, Prezes Zarządu BLIRT S.A.

– Otoczenie rynkowenam sprzyja, mamy świetne kompetencje oraz kontrahentów na całym świecie, więc widzimy dobre perspektywy dla dalszego rozwoju spółki. W III kwartale skupiliśmy się na zwiększeniu skali i efektywności produkcji. Finalizujemy m.in. rozmowy z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w sprawie wynajmu większej powierzchni laboratoryjnej. To konieczne działania, by również w długoterminowej perspektywie odpowiadać na ogromne potrzeby rynku i tym samym poprzez nasze produkty wspierać światowych graczy B2B produkujących zestawy diagnostyczne. Poza bieżącą, intensywną sprzedażą nasz zespół R&D pracował również nad innowacyjnym produktem używanym m.in. do diagnostyki wirusów i pracy z RNA. Kolejnym etapem tych prac będzie złożenie wniosku patentowego – dodaje Tomasz Wrzesiński, Wiceprezes Zarządu BLIRT S.A.

Systemy premiowe dla kadry zarządzającej zostały ustalone na lata 2020-2021. Zgodnie z założeniami łączna kwota nagród za osiągnięty wynik finansowy spółki wyniesie do 30% wartości EBITDA w roku 2020 oraz do 20% wartości EBITDA w roku 2021. Częściowo nagrody zostaną wypłacone w formie gotówkowej, a częściowo w formie akcji pochodzących z nowej emisji. System premiowy nie obejmuje prezesa zarządu. Zawiązana przez spółkę rezerwa w kwocie 2,9 mln zł została oszacowana proporcjonalnie do wyniku osiągniętego w okresie styczeń-wrzesień 2020 r.

KOMENTARZE
Newsletter