Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska rewolucja w walce z rakiem
Centrum Badań DNA i Medgenetix sp. z o.o, spółki z giełdowej grupy INNO-GENE S.A. notowanej na giełdzie NewConnect, jako pierwsze na świecie wdrożyły innowacyjny test przeznaczony do równoczesnego wykrywania predyspozycji do wszystkich nowotworów. Zainteresowanie wprowadzeniem testu na swoje rynki są podmioty z Niemiec, Turcji i krajów Arabskich.

Według opinii genetyków i lekarzy z całej Polski, wprowadzany na rynek test pod nazwą "Panel 170 Plus" jest przełomem w diagnostyce nowotworowej.

Panel nowotworowy 170 Plus obejmuje skrining ponad 1 700 eksonów zawartych w 94 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju nowotworów - zarówno tych najczęstszych (rak piersi, prostaty, układu krwiotwórczego, jelita grubego, płuc, nerki), jak i rzadkich. Ponadto panele te zawierają w sobie 284 dodatkowych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP - Single Nucleotide Polymorphisms) występujących w kolejnych 78 genach, o których wiadomo z GWAS (Genome Wide Association Study), że są zaangażowane w rozwój nowotworów.

Dodatkowo panel zawiera w sobie analizę genów związanych z rozwojem jaskry, choroby Parkinsona, choroby tętnic wieńcowych.

- Pacjent otrzyma wskazówki w jaki sposób ograniczyć ryzyko raka. Testy są dostępne dla pacjentów już od dzisiaj - powiedział Jacek Wojciechowicz. - Do naszych badań wykorzystaliśmy przełomową technologię – sekwencjonowanie nowej generacji - która jednocześnie analizuje setki genów. Ogromną zaletą jest krótki czas oczekiwania na wyniki testów oraz bardzo niskie koszty - dodał szef Centrum Badań DNA.

 

Kto powinien wykonać testy?

Testy i badania może wykonać każdy, kto chce sprawdzić, czy zachoruje na nowotwór. Jest to ważne szczególnie dla tych, którzy przeszli terapię, i chcą dowiedzieć się czy ich choroba ma podłoże genetyczne, oraz dla członków rodzin osób cierpiących na nowotwór. Będą oni mogli sprawdzić, czy dziedziczą raka.

- Wcześnie wykryte choroby nowotworowe, najlepiej w początkowej fazie, dają ponad 90 - procentową skuteczność w walce z rakiem. Dzięki diagnostyce genetycznej w sposób znaczący spadnie śmiertelność - twierdzi dr. hab. nauk medycznych Tomasz Banasiewicz z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. - Nasze wcześniejsze doświadczenia związane z testami w walce z rakiem jelita - zastosowaliśmy jako pierwsi na świecie - pozwoliły nam na przygotowanie panelu badawczego, który jest przełomowy w walce z rakiem - dodaje dr Banasiewicz.

 

Korzyści społeczne

Szerokie zastosowanie testów pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej i może przynieść oszczędności dla budżetu nawet kilka miliardów złotych rocznie. Wcześnie wykryte ogniska nowotworu będzie można skutecznie leczyć, a ich stosowanie ograniczy konieczność wykonywania drogich badań inwazyjnych. Ogromne znaczenie ma fakt, iż materiał do testu można pobrać w domu, co powinno ułatwić i upowszechnić wczesną diagnostykę.

 

Grupa jest beneficjentem środków europejskich. Spółki pozyskały dotacje na innowacyjne badania, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w wysokości ponad 30 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przemysłu i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w swoich materiałach informacyjnych, prezentuje działania spółek jako modelowy przykład wykorzystania pomocy publicznej.

 

Co roczna zachorowalność w Polsce wynosi 140 tys. przypadków, a eksperci PZH szacują iż w roku 2025 roku wzrośnie ona o 40%. Dane szacunkowe PZH sugerują iż w Polsce żyje ponad 350 tys. osób z postawioną diagnozą nowotworową, a uwzględniając członków rodzin potencjalna grupa odbiorców przekracza ponad 1 mln osób. Opracowany test jest produktem globalnym gdyż pobranie materiału do badań (wymaz z jamy ustnej) oraz przesłanie materiału jest bardzo proste. Spółki szacują iż popyt na test przekroczy 500 sztuk w tym roku znacząco podnosząc przychody.

Spółka wdrażając test oparty o technologię sekwencjonowania nowej generacji potwierdziła, iż jest jednym z liderów w rozwoju innowacyjnych badań genetycznych w naszym kraju.

Spółka INNO-GENE S.A. notowana na giełdzie NewConnect (kod Emitenta IGN) została powołana w celu utworzenia i zarządzania grupą kapitałową spółek z sektora life-science, stosujących unikalne, innowacyjne technologie i prowadzących własne nowatorskie prace badawczo-rozwojowe oraz potrafiących skomercjalizować efekty swych prac. Strategią spółki jest stworzenie portfela specjalistycznych spółek zależnych, prowadzących działalność w zakresie R&D, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji, przy czym docelowo, Inno-Gene S.A. zamierza skupiać poszczególne rodzaje działalności (R&D, diagnostyka, produkcja i dystrybucja) w osobnych spółkach zależnych uzyskujących efekt synergii dzięki wzajemnej współpracy.

Aktualnie w skład Grupy Kapitałowej wchodzi 8 podmiotów – są to zarówno spółki usługowe (usługi medyczne, weterynaryjne, usługi dla jednostek naukowych), spółka prowadząca sprzedaż odczynników, spółka szkoleniowa w oparciu o VOD oraz bioinformatyczna.
 

KOMENTARZE
Newsletter