Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BiotechTV: Popularyzacja nauki w Polsce
Centra nauki, planetaria, muzea i skanseny to tylko niektóre przykłady placówek promujących rozwój wiedzy. Coraz częściej mówi się o nowoczesnych formach przybliżania szerokiemu gronu odbiorców świata naukowego. Popularyzacja nauki umożliwia bowiem rozszerzenie oraz wzbogacenie wiedzy zdobywanej poza systemem szkolnictwa, poprzez zastosowanie współczesnych form użytkowych jak media czy Internet.

Popularyzację nauki możemy zdefiniować jako wszelkie działania służące przybliżeniu wyników badań czy problemów naukowych szerokiemu gronu odbiorców. Stanowi ona działalność odbywającą się poza systemem szkolnictwa, w celu rozszerzenia oraz wzbogacenia wiedzy. Możliwe jest to przede wszystkim dzięki rozwojowi publikacji popularnonaukowych w prasie, radiu, telewizji czy Internecie.

Pierwsza wzmianka o popularyzacji nauki pochodzi ze starożytności  (Grecja oraz Egipt), a powiązana była z uruchomieniem bibliotek stanowiących jedno z narzędzi promujących dostęp do wiedzy, tym samym rozwój nauki. W historii ważnym elementem było również wydanie dla szerokiego grona czytelników znakomitych dzieł historiograficznych, filozoficznych, matematycznych, a w XV w. wprowadzenie technologii drukarskiej. Odkrycie to umożliwiło dalsze rozpowszechnienie dostępnych dzieł literackich oraz naukowych na jeszcze szerszą skalę. Epoka Oświecenia oraz rozwój nowych prądów umysłowych jak racjonalizm oraz empiryzm, stały się podstawą dla dalszego rozwoju nauki oraz pojęcia popularyzacji wiedzy w XVII w. Kolejne stulecie, przyniosło rozwój wydawnictw encyklopedycznych, m.in. Wielkiej Encyklopedii Francuskiej czy  Zbioru Potrzebnych Wiadomości  Ignacego Krasickiego.

Do form popularyzujących naukę można zaliczyć przede wszystkim specjalne obiekty oraz placówki umożliwiające rozwój naukowy, a także wskazujących na problemy badawcze czy dających możliwość dyskusji nad przedstawianymi zagadnieniami. Wśród takich obiektów można wymienić m.in. : centra nauki, planetaria, muzea i skanseny, ogrody paleontologiczne i botaniczne, biblioteki, placówki informacji naukowej.

Ważne miejsce w popularyzacji nauki, poza placówkami zajmują również pozaszkolne konkursy, olimpiady i turnieje wiedzy, a także cyklicznie organizowane imprezy: festiwale i pikniki naukowe czy działalność odczytowa.

O popularyzacji nauki oraz jej roli we współczesnym społeczeństwie opowiada prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, prodziekan Wydziału Biologii, Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

KOMENTARZE
Newsletter