Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biomed-Lublin z największym kontraktem w historii
Biomed-Lublin z największym kontraktem w historii

Biotechnologiczna spółka zawarła umowę z Laboratoires Majorelle, jednym z liderów francuskiego rynku urologii i ginekologii, na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktów leczniczych Onko BCG we Francji. Jej wartość sięga 68,55 mln zł. Biomed intensywnie pracuje nad kolejnymi umowami w następnych krajach.

 

 

 

Lubelska spółka udzielił paryskiej firmie licencji do korzystania z dossier rejestracyjnego w celu uzyskana rejestracji produktów leczniczych Onko BCG 50 i 100, a także prawa do sprzedaży i dystrybucji na terytorium Republiki Francuskiej oraz Księstwa Monaco, po wcześniejszej rejestracji. Łączna wartość zamówień w pierwszych pięciu latach obowiązywania umowy ma wynieść 14,94 mln euro (ok. 68,55 mln zł według kursu NBP z 26 kwietnia br.). Dodatkowo uzgodniono, że licencja ma charakter odpłatny i Laboratoires Majorelle uiści opłatę licencyjną w trzech transzach. Koszty rejestracji oraz marketingu poniesie francuska firma. Wprowadzenie na rynek przewidziano po uzyskaniu rejestracji i w ciągu sześciu miesięcy od ustalenia ceny refundacyjnej produktu przez francuskiego regulatora odpowiedzialnego za ustalanie cen leków. – Z satysfakcją mogę powiedzieć, że umowa z Laboratoires Majorelle jest najwyższą w historii Biomed-Lublin. Dodatkowo jej rangę podnosi fakt, że podpisaliśmy ją z liderem francuskiego rynku urologii i ginekologii. Warto przy tym pamiętać o potencjale rynku, na jaki wchodzimy – drugi co do wielkości, po niemieckim, rynek farmaceutyczny w Europie. Umowa z Laboratoires Majorelle wpisuje się w naszą strategię rozwoju produktów i ekspansji zagranicznej. Chcemy dalej dynamicznie rosnąć i dlatego planujemy kontynuację ekspansji na nowe rynki. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi umowami, w kolejnych krajach – komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Biomed-Lublin.

Produkty Onko BCG spółki są zarejestrowane w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, na Ukrainie i Malcie. Biomed-Lublin sprzedaje je również do Chorwacji, Turcji, Urugwaju, Litwy, Grecji, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. Biomed z powodzeniem wprowadza swoje produkty na nowe rynki. Na początku tego roku podpisał umowę z firmą farmaceutyczną Anisapharm na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktów leczniczych Onko BCG w Rumunii o wartości 5,25 mln euro. W zeszłym roku spółka weszła na rynek hiszpański z własnym produktem Onko BCG oraz do Rumunii ze szczepionką przeciwgruźliczą BCG – zamówienia o łącznej wartości 5,7 mln zł. Również w 2022 r. poinformowała o współpracy z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktów leczniczych Onko BCG 50 oraz Onko BCG 100. Wartość tej umowy wynosi co najmniej 10,3 mln euro. Do tego dochodzi rejestracja na terytorium Niemiec i Szwajcarii produktu leczniczego na bazie dossier rejestracyjnego Onko BCG. Dużym osiągnięciem była także zawarta w listopadzie ubiegłego roku umowa na dostarczenie Distreptazy do Arabii Saudyjskiej i Egiptu o wartości 12,86 mln euro, co do tej pory było największym kontraktem w historii Biomed-Lublin.

Lubelska spółka realizuje dwie strategiczne inwestycje, które mają zapewnić jej dynamiczny rozwój i ekspansję zagraniczną. Pierwsza dotyczy budowy Zakładu Produkcyjnego Onko BCG, a druga – Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Inwestycja w nowy zakład ma umożliwić zwiększenie produkcji Onko BCG o około 300 tys. opakowań rocznie, co oznacza zwielokrotnienie potencjału wytwórczego tego produktu. Budowa CBR ma podnieść konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów spółki, a także umocnić pozycję rynkową. Biomed-Lublin zakończył ubiegły rok rekordowymi wynikami. Przychody wzrosły o 22,4% r/r i przekroczyły poziom 50 mln zł. Rekordowy poziom sprzedaży przełożył się na historycznie najwyższe zyski. Ubiegłoroczny EBIT zwiększył się o 37% (do 9,8 mln zł), a zysk netto o 43% (do 6,1 mln zł). EBITDA przekroczyła 16 mln zł.

Źródła

Fot. Biomed-Lublin

KOMENTARZE
Newsletter