Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Infoscan dostał pozwolenie na sprzedaż zdalnych badań bezdechu sennego na Filipinach
Firma telemedyczna Infoscan S.A. otrzymała zielone światło od filipińskiej Food and Drug Administration na wprowadzenie do obrotu urządzenia MED Recorder na terenie Filipin. Infoscan, który działa na tym rynku we współpracy z singapurskim partnerem MedwoRx International, planuje wykonanie pierwszej serii badań komercyjnych już w czwartym kwartale tego roku. Rozwój kierunku azjatyckiego sfinansuje dzięki inwestorom, którzy zadeklarowali dokapitalizowanie spółki kwotą około miliona złotych

 

Umowa spółki z partnerem zakłada sprzedaż co najmniej 9500 badań diagnostyki bezdechu sennego w Azji Południowo-Wschodniej. Dzięki uzyskanej w tym tygodniu certyfikacji medycznej i radiowej Filipiny będą pierwszym rynkiem w tym regionie gdzie zacznie działać Infoscan. Spółka po debiucie na rynku filipińskim, planuje we współpracy z partnerem pojawić się również w innych krajach Azji Płd-Wsch. Władze Infoscanu przewidują, że komercyjna działalność na Filipinach rozpocznie się już w najbliższym kwartale. – Nasz partner już zajmuje się promocją urządzenia. Na październik przewiduje konferencje gdzie wspólnie zaprezentujemy MED Recorder filipińskim klinikom i lekarzom. Równolegle prowadzone są zaawansowane rozmowy w kwestii podpisania pierwszych umów z podmiotami medycznymi. Szacujemy, że w ciągu kilku tygodni będziemy gotowi przeprowadzić pierwsze komercyjne badania – zapowiada Bartosz Turczynowicz, Członek Zarządu Infoscan.

Infoscan w ramach podpisanej umowy z MedwoRx International będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 30 euro za każde badanie. Spółka dostarcza urządzenie MED Recorder i oprogramowanie telemedyczne niezbędne do przeprowadzenia badania. Z kolei partner odpowiada za promocję rozwiązania, jego dystrybucję, zawieranie umów z klientami oraz prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi urządzenia i systemu telemedycznego na miejscu. Powyższy model działania umożliwia uzyskiwanie przychodów przez spółkę bez ponoszenia dodatkowych nakładów na lokalne struktury. – Dzięki niskokosztowemu modelowi działania potrzebujemy relatywnie niewielkiego budżetu na rozwijanie tego kierunku ekspansji zagranicznej Infoscan. W sierpniu pozyskaliśmy deklaracje od inwestorów, dzięki którym spodziewamy się otrzymania dofinansowania w wysokości ok. miliona złotych. Obecnie czekamy na rejestrację zmian statutu w KRS, które zostały uchwalone podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Tuż po niej przeprowadzimy formalności związane z emisją ok. 120 tysięcy akcji. Pozyskane środki wykorzystamy na rozwój kierunku azjatyckiego (Filipiny) i projektów w Polsce – wyjaśnia Jacek Gnich, Prezes Infoscan.

KOMENTARZE
Newsletter