Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Modernizacja linii produkcyjnej pokrzyżowała plany Biomed Lublin
Modernizacja linii produkcyjnej pokrzyżowała plany Biomed Lublin
Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek w pierwszym półroczu 2018 roku dokonał modernizacji linii produkcyjnej, która miała trzykrotnie zwiększyć wydajność produkcji. Po modernizacji lek ONKO BCG nie spełnia wymogów jakościowych, dlatego Biomed Lublin przesunął w czasie jego komercjalizację. Produkcja leku została wstrzymana, czego skutkiem jest przejściowy brak dostępności na rynku. ONKO BCG stosowany jest w leczeniu nieinwazyjnych nowotworów pęcherza moczowego.

 

Pierwsze serie leku ONKO BCG wyprodukowane na zmodernizowanej linii produkcyjnej według badań przeprowadzonych przez niezależną instytucję badawczą nie spełniały norm jakościowych. Zaistniała sytuacja spowodowała opóźnienie we wprowadzeniu leku na rynek oraz skutkuje przejściowym brakiem leku. „Zarząd spółki spodziewał się, że dopuszczenie do obrotu ONKO BCG wytwarzanego na zmodernizowanej linii produkcyjnej BCG nastąpi w czwartym kwartale 2018 r. i będzie miało pozytywny wpływ na sprzedaż, a tym samym na wyniki spółki już w roku 2018" – czytamy w komunikacie firmy.

Na tej samej linii produkcyjnej wytwarzana jest także szczepionka przeciw gruźlicy – BCG 10. Do tej pory wszystkie serie wyprodukowanych szczepionek spełniały wymogi jakościowe i zostały dopuszczone do obrotu na rynku. Dlatego spółka przesunęła plany produkcyjne z ONKO BCG na BGC10. W zaistniałej sytuacji pozytywny wpływ modernizacji na finanse firmy będzie widoczny dopiero w drugiej połowie 2019 r.

Onko BCG 100 jest produktem leczniczym stosowanym w leczeniu nowotworów powierzchownych, nabłonkowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego (carcinoma urotheliale Ta, Tis, T1). Składnikiem aktywnym leku są żywe, atenuowane prątki Mycobacterium bovis BCG – (Bacillus Calmette-Guerin), podszczep brazylijski Moreau (100 mg). Produkt sprzedawany jest jako proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego. Leczenie polega na sporządzeniu zawiesiny z chlorkiem sodu. Roztwór przez cewnik wprowadzany jest do pęcherza moczowego. Podana zawiesina powinna pozostać w pęcherzu przez dwie godziny, w tym czasie pacjent leży, co jakiś czas zmieniając swoją pozycję. Zaleca się stosowanie zabiegu raz w tygodniu przez okres około 6 tygodni.

KOMENTARZE
Newsletter