Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Badania dotyczące inaktywacji wirusa SARS-CoV przez czynniki chemiczne i fizyczne – wskazówka do postępowania z SARS-CoV-2
Badania dotyczące inaktywacji wirusa SARS-CoV przez czynniki chemiczne i fizyczne – wskazów

Dane dotyczące skuteczności działania czynników fizycznych i chemicznych w inaktywacji SARS-CoV-2 są obecnie znikome. Trudno na ich podstawie stworzyć efektywne protokoły dla laboratoriów badawczych i diagnostycznych. Ze względu na znaczące podobieństwo zarówno genomu, jak i budowy SARS-CoV i SARS-CoV-2 możemy założyć, że obydwa wirusy podobnie reagują na działanie czynników fizycznych i chemicznych. Dane z badań naukowych dotyczące SARS-CoV są obszerne i mogą być pomocne w znajdowaniu skutecznych rozwiązań w obliczu obecnej pandemii.

 

Inaktywacja SARS-CoV przez promieniowanie gamma

W przypadku wirusów wrażliwość na promieniowanie gamma zależna jest od wielkości genomu. U koronawirusów jest on wyjątkowo duży. SARS-CoV posiada genom wielkości 29 751 nukleotydów. Z danych eksperymentalnych wynika, że do inaktywacji tego wirusa konieczne jest zastosowanie 1 megarada promieniowania gamma. SARS-CoV-2 charakteryzuje się genomem liczącym 29 811 nukleotydów. W związku z tym prawdopodobne jest założenie, że będzie on wykazywał podobną wrażliwość na promieniowanie gamma co SARS-CoV.

 

Inaktywacja termiczna SARS-CoV

W przypadku próbek zawiesin wodnych wolnych od białek zawierających SARS-CoV inaktywacja jest możliwa w ciągu 30 minut w temperaturze 56°C. Niestety, w przypadku próbki zawierającej zawiesinę białka 20%, po przeprowadzeniu procedury obserwowano resztkową aktywność wirusów. W przypadku płynów zawierających białko, które mogą być skażone wirusem, zaleca się zastosowanie temperatury 60°C przez 30 minut. Dane literaturowe nie są jednak spójne i w niektórych pracach pojawiają się zalecenia użycia temperatury 70°C przez minimum 45 minut.

 

Wpływ pH na inaktywację SARS-CoV

Istnieją badania wskazujące na to, że silnie kwasowe lub zasadowe środowisko inaktywuje SARS-CoV. Niewykrywalna aktywność wirusa w próbce następuje po godzinie inkubacji w pH 3 (lub mniejszym) w temperaturze pokojowej. Wraz ze spadkiem temperatury do 4°C proces inaktywacji znacząco spowalnia. Godzina inkubacji w środowisku silnie zasadowym o pH 12 w temperaturze pokojowej prowadzi do inaktywacji SARS-CoV. W przypadku pH 13 wystarczające jest pół godziny do osiągnięcia niewykrywalnej aktywności wirusa w próbce.

 

Inaktywacja SARS-CoV przez czynniki chemiczne

Wyniki badań wskazują na dużą wrażliwość SARS-CoV na działanie chemicznych dezynfektantów. 70% roztwór etanolu inaktywuje tego wirusa w przeciągu 1 minuty. Podobne działanie mają 6% kwas octowy (1 minuta), 0,1% podchloryn sodu (1 minuta) i 1% formaldechyd (2 minuty). Co ciekawe olejek sosnowy o stężeniu 0,23% wykazał zdolność inaktywacji SARS-CoV w czasie 30 sekund.

Źródła

1. Michał Różański, Aurelia Walczak- Drzewiecka, Mirosława Studzińska, Dominik Strapagiel, Jarosław Dastych, Dane na temat skuteczności czynników chemicznych i fizycznych w inaktywacji wirusa SARS-CoV jako wskazówka do tworzenia efektywnych protokołów inaktywacji wirusa SARS-CoV-2 w laboratoriach diagnostycznych i badawczych.

Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź,

Proteon Pharmaceuticals S.A., Łódź,

Pracownia Biobank, WBiOŚ, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter