Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
90 mln zł na rozszerzenie działalności BioNanoParku w Łodzi!
90 mln zł na rozszerzenie działalności BioNanoParku w Łodzi!
14 listopada br. w hotelu Andels w Łodzi, niemal w rocznicę oddania do użytku centrum badawczo-wdrożeniowego dla biznesu BioNanoPark, łódzki Technopark podpisze aneks do umowy na rozszerzenie tego projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Inwestycja pochłonie prawie 90 mln zł, a jej efektem będą nowe laboratoria bio- i nanotechnologiczne, w tym uruchomienie najszybszego na świecie komputera — Automatu DLL. Wartość rozszerzenia przekracza o prawie 10 mln zł koszty związane z budową istniejącego obiektu.

 

Europejskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się w dniach 13 -14 listopada br. w Łodzi będzie doskonałą okazją do podpisania umowy, która utrwala wizerunek regionu łódzkiego jako sprzyjającego rozwojowi nowych technologii. Nad koncepcją projektu rozbudowy istniejącego BioNanoParku obok przedstawicieli Technoparku pracują specjaliści z trzech łódzkich uczelni. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2016 rok. Będzie ona kosztować prawie 90 mln zł, z czego wsparcie ze strony PARP wyniesie niemal 60 mln zł. O tym, jak ważne jest to przedsięwzięcie świadczy fakt, że ze strony PARP umowę dotyczącą rozszerzenia projektu będzie podpisywać Prezes tej instytucji Pani Bożena Lublińska-Kasprzak. Beneficjenta będzie reprezentował Prezes Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Pan Andrzej Styczeń oraz Wiceprezes Pan Witosław Korczyk.

 

Po realizacji tego zadania wartość inwestycji przy ul. Dubois w Łodzi wyniesie prawie 180 mln zł, z czego kwota zewnętrznego wsparcia to ok. 123 mln zł.

 

Do podpisania umowy pomiędzy PARP i łódzkim Technoparkiem dojdzie podczas uroczystego zakończenia Europejskiego Forum Gospodarczego, 14 listopada 2013 roku o godz. 14.30.

 

Jak dowiedział się nasz portal, wszelkie szczegółowe informacje dotyczące samego rozszerzenia projektu i działaności nowych laboratoriów zostaną podane podczas oficjalnego podpisania aneksu z PARP.

 
WSTĘPNA WIZUALIZACJA NOWEJ CZĘŚCI BIONANOPARKU W ŁODZI

 

Przypomnijmy  kilka wydarzeń, które na przestrzeni ostatniego roku uplasowały BioNanoPark wśród najnowocześniejszych ośrodków biurowo-laboratoryjnych w regionie łódzkim.

 

Wielkie otwarcie rok przed terminem

 

BioNanoPark to 7 tys. metrów kw. powierzchni biurowo-laboratoryjnej z czego ok. 3 tys. metrów kw. zajmują laboratoria. Dodatkowo obiekt posiada salę konferencyjną, która pomieści 300 osób, wygodne i dizajnerskie biura dla 50 firm w Inkubatorze Technologicznym, dwa ultranowoczesne laboratoria i potencjał, który w przyszłości może być wart miliardy złotych. Budowa kompleksu, dzięki sprawnej realizacji inwestycji, została oddana do użytku na rok przed planowanym terminem – 15 października 2012 roku. Oprócz Prezydenta RP, udział w uroczystym otwarciu wzięli ministrowie, reprezentacja władz państwowych, wojewódzkich i miejskich, jak również liczne grono przedstawicieli świata nauki i biznesu.

 

 

 

Współpraca Bioparków w Łodzi i Charleroi

 

W czerwcu tego roku Technopark Łódź odwiedził Premier Walonii – Belgii Pan Rudy Demotte. Jego wizyta nie była przypadkowa. W zeszłym roku Biopark w belgijskim Charleroi oraz Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny podpisały umowę o wzajemnej współpracy.  Andrzej Styczeń, Prezes Technoparku Łódź stwierdził wówczas, że współpraca z Bioparkiem Charleroi umożliwi BioNanoParkowi czerpanie dobrych wzorców od instytucji, która ma wieloletnie doświadczenie nie tylko w przeprowadzaniu zaawansowanych badań naukowych z zakresu biotechnologii, ale też we wdrażaniu innowacji na rynek. Jego zdaniem dzięki takiej współpracy obydwie instytucje będą mogły poszerzyć swoją ofertę o nowe obszary badań. Z kolei Premier Walonii – Belgii Pan Rudy Demotte otwierając w Łodzi seminarium poświęcone porównaniu strategii rozwoju Łodzi i największego miasta Walonii Charleroi, powiedział, że jest wiele obszarów, które łączą oba miasta, a wszelka wymiana doświadczeń w znakomity sposób służy rozwojowi. Co więcej, współpraca regionalna  to – według niego – jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej, które pozwala na pełne korzystanie z najlepszych praktyk nawet przy tak dużej odległości obu miast.

 

Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznym

 

Oprócz współpracy partnerskiej z belgijskim Biopar­kiem, Technopark Łódź, dzięki uruchomieniu BioNa­noParku, mógł zintensyfikować we współpracę z innymi podmiotami skupionymi wokół idei nowych techno­logii – zarówno ze świata biznesu, jak i nauki. Efek­tem tych działań jest m.in. poszerzenie oferty dla firm z Inkubatora Technologicznego oraz możliwość prowadzenia wspólnych projektów, także badawczo­-rozwojowych z najważniejszymi instytucjami w kra­ju i za granicą.

 

Wielki sukces łódzkiej kranioplastyki

 

Dzięki Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych, polska kranioplastyka uzyskała nową metodę zabiegów rekonstrukcyjnych. Nowatorsko wykonane implanty są tak precyzyjnie dopasowane, że idealnie wypełniają ubytki kostne i mogą być nazywane „częściami zamiennymi” ludzkiego układu kostnego. Profesor Paweł Kolasa, ordynator Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi przeprowadził we wrześniu br. dwie operacje kranioplastyki polegające na uzupełnieniu ubytków w kościach czaszki z zastosowaniem łódzkich implantów. Oba zabiegi zakończyły się pełnym sukcesem, a szybkość powrotu pacjentów do zdrowia, zaskoczyła nawet lekarzy prowadzących.

 

Sprzęt najwyższej klasy

 

Po roku BioNanoPark ma w pełni uruchomione 10 pracowni będących w projekcie. Laboratoria pozy­skują zlecenia, co oznacza, że spełniają one funk­cje, do jakich zostały stworzone i działają – korzysta z nich przemysł i uczelnie. Pierwsze duże zlecenie na ponad 1 mln złotych będzie realizowane w tym i w przyszłym roku. Ponadto, ze względu na wzor­cowe korzystanie ze środków unijnych, BioNano­Park aplikował o rozszerzenie projektu o dodatkowe 7 mln zł netto.

Część badawcza BioNanoParku to nowoczesne Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej oraz Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej. Mogą one prowadzić zaawansowane badania produktów i procesów technologicznych. Laboratoria dysponują najnowocześniejszym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą specjalistyczną.

Przykładem jest Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych, na której wyposażeniu – obok drukarki 3D do przygotowania fizycznych modeli struktur anatomicznych – znajduje się urządzenie haptyczne Sensable Phantom Desktop, umożliwia­jące wirtualne rzeźbienie w ludzkich kościach.

Ponadto, jako jedyny w Polsce, BioNanoPark posiada mikrobioreaktor do hodowli równoległych BioLector. Umożliwia on prowadzenie równocześnie do 48 równoległych hodowli w objętościach poniżej 2 ml z możliwością pomiaru do 16 parametrów. Jest to idealne urządzenie do wstępnej optymalizacji procesów biotechnologicznych. Powyższe przykłady pokazują, że zaplecze sprzętowe BioNanoParku jest na najwyższym światowym poziomie.

KOMENTARZE
Newsletter