Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pierwsze duże zlecenie dla BioNanoParku
Pierwsze duże zlecenie dla BioNanoParku
Działające przy łódzkim Technoparku laboratoria funkcjonujące w ramach centrum wdrożeniowego dla biznesu BioNanoPark zrealizują badania dużego projektu, którego celem jest opracowanie nowatorskiej i skutecznej metody utylizacji odpadów pomelasowych.

18 lipca br. przedstawiciele Technoparku podpisali w tej sprawie umowę z  łódzką firmą Biotechnika. Specjalizuje się ona w szeroko rozumianych rozwiązaniach biotechnologicznych, które znajdują zastosowanie w branżach fermentacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu gorzelniczego i produkcji bioetanolu. Właśnie przy produkcji np. drożdży, etanolu i biogazu z półproduktów przemysłowych powstaje uciążliwy odpad tzw. wywar melasowy, który jednocześnie stanowi cenne źródło substratów energetycznych, ale którego pewne składniki wymagają szczególnej uwagi na etapie oczyszczania.

- Wybór BioNanoParku był dla mnie naturalny ponieważ tamtejsze laboratoria oferują ogromne możliwości. Posiadają pełne wyposażenie w istotnych dla mnie dziedzinach. W mojej opinii to najlepsze centrum badawcze w Polsce i jedno z lepszych w Europie. - powiedział nam Tomasz Kapela, właściciel firmy Biotechnika.

Przedmiotem umowy jest stworzenie innowacyjnego rozwiązania w postaci technologii utylizacji odpadów pomelasowych. Badania będą prowadzone w laboratoriach BioNanoParku zajmujących się mikrobiologią, procesami biotransformacji oraz wyposażonych w stacje bioreaktorów i zaplecze analityczne.

- Wywar melasowy łatwo prztworzyć na biogaz, jednakże po procesie beztlenowym powstają trudno biodegradowalne odpady. Naszym zadaniem będzie opracowanie technologii przetwarzania tych odpadów do takiej formy, aby można ją było bezpiecznie zwrócić do środowiska - wyjaśnia nam Tomasz Kapela

- Jestem bardzo zadowolony z podpisania umowy z firmą Biotechnika. To efekt kilku miesięcy intensywnych rozmów. Praca, która zostanie wykonana w ramach umowy odpowiada dokładnie profilowi działaności BioNanoParku. Mamy już określony plan działań i strategię postępowania, jednakże nie mogę zdradzić szczegółów ponieważ są one objęte klauzulą poufności. W realizację projektu zostaną zaangażowane pracownie fizykochemiczne i biotechnologiczne - powiedział nam dr Krzysztof Makowski, lider Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej.

Realizacja przedsięwzięcia wartego ponad milion złotych potrwa 18 miesięcy.

- Podpisanie umowy z firmą Biotechnika jest swego rodzaju sygnałem, który potwierdza to, że BioNanoPark może realizować duże i kompleksowe projekty - dodaje dr Makowski.

Łódzki ośrodek, który został uruchomiony w połowie października ub. roku, pierwsze badania zaczął realizować już w grudniu 2012 roku. Dzisiejsza umowa jest pierwszym tak dużym zleceniem umożliwiającym BioNanoParkowi realizację zadań, dla których został stworzony. Wchodzące w jego skład laboratoria posiadają ogromny potencjał badawczy oparty na wyjątkowej konfiguracji aparatury. Pozwala to przedsiębiorcom na wdrażanie nowych technologii lub produktów do przemysłu. Warto dodać, że firmy decydujące się na współpracę z BioNanoParkiem mogą zlecić kompleksowe badania, które są wykonywane na najnowocześniejszym sprzęcie dostępnym na rynku. Kolejne umowy związane z usługami badawczo - rozwojowymi są obecnie na etapie negocjacji.
 

KOMENTARZE
Newsletter