Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
„Duże rozszerzenie” BioNanoParku to już fakt
„Duże rozszerzenie” BioNanoParku to już fakt
„Duże rozszerzenie” BioNanoParku stało się faktem. Na oczach uczestników VI Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi 14 listopada br. Prezes PARP Pani Bożena Lublińska – Kasprzak oraz Prezes łódzkiego Technoparku Pan Andrzej Styczeń podpisali aneks do umowy dotyczącej wsparcia rozbudowy BioNanoParku. Tym samym łódzki Technopark może rozpocząć prace, których efektem będzie stworzenie 7 nowych laboratoriów działających przede wszystkim na rzecz bio- i nanotechnologii.

Pani Bożena Lublińska – Kasprzak tuż po podpisaniu aneksu powiedziała:  Byłam w BioNanoParku, widziałam to, co jest już teraz. Myślę, że po rozszerzeniu tego projektu będzie to bardzo ważne miejsce. Stanie się centrum innowacyjności w Łodzi i jednym z ważniejszych centrów badawczych i przedsiębiorczości w Polsce.

 

Również Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Witold Stępień stwierdził, że podpisanie aneksu do umowy o rozszerzeniu BioNanoParku to jedna z tych umów, które będą rozstrzygały o przyszłości regionu łódzkiego.

 

Jest to już drugi Aneks rozszerzający zakres projektu BioNanoPark. Pierwsze tzw. „małe” rozszerzenie nastąpiło w grudniu 2012 roku i osiągnęło wartość 7 mln zł netto. Kolejne tzw. „duże rozszerzenie” o kwotę 74,5 mln zł netto jest więc niewątpliwie sukcesem łódzkiego ośrodka i zwiększa wartość projektu podstawowego dwukrotnie.

 

WZORCOWA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, BIZNESU I NAUKI

Możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia ze środków unijnych jeszcze w obecnym okresie finansowania pojawiła się z dodatkowymi środkami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Trafią one do łódzkiego Technoparku dzięki wzorcowemu wykorzystaniu środków i oddaniu do użytku centrum wdrożeniowego dla biznesu BioNanoPark przed terminem.

Dzisiejsze rozszerzenie Projektu BioNanoPark to wspólne przedsięwzięcie łódzkich uczelni będących udziałowcami łódzkiego Technoparku oraz głównych udziałowców: Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego. W efekcie powstała koncepcja projektu budowy laboratoriów oparta na bazie Europejskiego Centrum Bio i Nanotechnologii przekazanego aportem do spółki przez Politechnikę Łódzką oraz dwóch dodatkowych laboratoriów zaproponowanych przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Istotne jest również to, że wkład własny przy finansowaniu tego Projektu to jedynie 15% kosztów kwalifikowanych, które zapewniło dwóch największych udziałowców: miasto Łódź i Województwo Łódzkie.

 

JEDYNY TAKI KOMPLEKS W POLSCE

W ramach Projektu powstanie na terenie łódzkiego Technoparku nowy budynek o powierzchni ponad 4000 m2 wraz z infrastrukturą, który zostanie zintegrowany z obiektami już istniejącymi. Nowe laboratoria będą uzupełnieniem dla obecnie funkcjonujących. Dzięki temu powstanie jedyne tak kompleksowe i przygotowane do usług badawczych oraz wdrożeniowych dla przemysłu centrum w Polsce. W jego ramach pojawią się następujące nowe laboratoria:

- Laboratorium Autentykacji Produktów                                             

- Laboratorium Biosensorów i Elektroniki Organicznej                     

- Laboratorium Biotechnologiczne                                                      

- Laboratorium Symulacji Molekularnych                                          

- Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej                                   

- Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów                     

 

Laboratoria te będą dysponowały nowoczesną, często unikatową, aparaturą co umożliwi prowadzenie na wysokim poziomie prac badawczo-rozwojowych w priorytetowych obszarach: BIO, NANO i MED ukierunkowanych na rozwój przemysłu zaawansowanych technologii w regionie łódzkim i w całej Polsce.

 

ŁÓDZKIE BIO I NANOTECHNOLOGICZNE

Dzięki rozszerzeniu projektu region łódzki przekształci się w jeden z czołowych naukowych i przemysłowych regionów Europy w dziedzinie zaawansowanych technologii w dziedzinie bio- i nanotechnologii w Polsce. Ułatwi on łódzkim naukowcom i przemysłowi zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej.

Stworzenie tak silnego interdyscyplinarnego ośrodka naukowego usprawni procesy pozyskiwania środków finansowych na badania oraz opracowywanie i wdrażanie nowych technologii z programów ramowych Unii Europejskiej w następnym okresie programowania. Jego powstanie przyczyni się do szybszego rozwoju nie tylko Łodzi ale i całego regionu łódzkiego.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter