Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wyraźny wzrost wyników finansowych Synektik w pierwszym kwartale 2018 r.
Wyraźny wzrost wyników finansowych Synektik w pierwszym kwartale 2018 r.
Synektik – notowany na głównym rynku GPW wiodący w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjny producent i dostawca inteligentnych produktów stosowanych w onkologii, kardiologii i neurologii – utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu przychodów i wyników finansowych. Wynik na działalności operacyjnej wyniósł ponad 7,4 mln zł, zaś zysk netto za 15 miesięcy wynosi 11,5 mln zł. Grupa zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 8,4 mln zł, co oznacza 8 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. Segment produkcji radioznaczników odnotował 30 proc. wzrost przychodów do poziomu 4,52 mln zł w pierwszym kwartale 2018 r.

– Od początku konsekwentnie realizujemy założenia przedstawione w Strategii Rozwoju na lata 2017-2021. Dzięki przeprowadzonej transakcji zakupu Monrol Poland istotnie zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne, tym samym umacniając pozycję na wysokomarżowym rynku produkcji radiofarmaceutyków – zarówno na potrzeby badań PET/CT, jak i poprzez nowo powstałe Centrum Badań Klinicznych dla podmiotów zewnętrznych prowadzących badania kliniczne – mówi Cezary Kozanecki, założyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Synektik. – Należy pamiętać, że wszystkie aktywa Monrol zakupiliśmy w cenie niemal dwukrotnie niższej od nakładów poniesionych przez poprzedniego właściciela – dodaje.

W I kw. grupa rozpoznała jednorazowy zysk księgowy w wysokości 7,3 mln zł., związany z zakupem 100 proc. udziałów spółki Monrol Poland, polskiej spółki-córki tureckiej Eczacibasi Monrol. Po eliminacji zdarzenia jednorazowego, wyniki finansowe są na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zysk operacyjny segmentu produkcji radioznaczników wyniósł 1,02 mln zł (wzrost o 13 proc. r/r), a wynik EBITDA przekroczył 1,13 mln zł (23 proc. więcej r/r). Segment stanowi 54 proc. przychodów grupy, wzrósł do 4,52 mln zł z poziomu 3,47 mln zł w roku poprzednim (wzrost 30 proc. r/r). Wartość sprzedaży eksportowej przekroczyła 0,61 mln zł i była o ponad 247 proc. wyższa niż w ubiegłym roku. Sprzedaż krajowa wzrosła o blisko 19 proc.

– Zgodnie z założeniami kontynuujemy dynamiczny wzrost w kluczowych – wysokomarżowych – segmentach. Jest to podyktowane stałą tendencją wzrostową liczby wykonywanych procedur z użyciem radiofarmaceutyków oraz długo przez nas oczekiwanym uruchomieniem w ośrodkach medycznych projektów dofinansowanych z tzw. perspektywy unijnej 2014-2020. Oczekujemy że podobna sytuacja będzie się utrzymywała również w kolejnych okresach – wyjaśnia Cezary Kozanecki – Pierwszy kwartał, w szczególności w segmencie sprzedaży produktów medycznych klasycznie jest w naszej branży najsłabszym okresem. Zarówno przychody, jak i realizowane marże w kolejnych 6 miesiącach powinny być wyższe – zapowiada.

Synektik jest największym w Polsce producentem radioznaczników. Jako jedyna firma oferuje na krajowym rynku cztery zarejestrowane produkty, w tym trzy tzw. radioznaczniki specjalne, do których zalicza się m.in. cholinę, służącą przede wszystkim do diagnostyki nowotworów prostaty, pęcherza moczowego, jąder, nerek, a także wątroby.

W marcu br. Synektik wykonał ostateczną umowę zakupu 100 proc udziałów spółki Monrol Poland, polskiej spółki-córki tureckiej Eczacibasi Monrol. Jej głównymi aktywami są: wybudowany trzy lata temu przez Monrol zakład produkcyjny radioznaczników położony na własnej działce pod Mszczonowem oraz posiadane zezwolenia i produkty. Całkowite zaangażowanie wynosi ok. 15 mln zł, podczas gdy wartość początkowa nabywanych aktywów była niemal dwa razy większa.

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter