Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wybitni przedstawiciele nauki i medycyny rozmawiali w Ustroniu o nowoczesnych badaniach i technologiach
Wybitni przedstawiciele nauki i medycyny rozmawiali w Ustroniu o nowoczesnych badaniach i t

W dniach 27-29 października br. Uzdrowisko Ustroń stało się centrum debat nad rozwojem medycyny i rozwiązań z innych dziedzin naukowych, które mogą przyczyniać się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Wszystko to za sprawą Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tegoroczna edycja, wspierana przez Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland oraz Katedrę Kardiologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, to już 26. tego typu spotkanie.

 

W tym ważnym wydarzeniu naukowym biorą udział zarówno badacze u progu swojej ścieżki rozwoju naukowego, jak i doświadczeni klinicyści i naukowcy, zajmujący się zagadnieniami z zakresu kardiologii, badań podstawowych, translacyjnych i wdrożeniowych. – Niewątpliwą wartością dodaną tego Sympozjum jest możliwość spotkania się w naprawdę szerokim gronie ekspertów i specjalistów. Tworzenie nowych terapii i wyrobów medycznych jest we współczesnym świecie praktycznie niemożliwe bez współpracy z biologami, inżynierami biomedycznymi czy biologami molekularnymi. To właśnie w trakcie takich spotkań możemy się wymieniać naszymi spostrzeżeniami, a w wielu wypadkach okazuje się, że dane zagadnienie medyczne z perspektywy innych dyscyplin może przynosić zaskakujące rezultaty i odwrotnie – dana technologia może zyskiwać zupełnie nowe zastosowanie w medycynie – podkreśla Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sympozjum prof. dr hab. n. med. Piotr Buszman, kardiolog inwazyjny, dyrektor ds. badań przedklinicznych Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland.

Interdyscyplinarność tego przedsięwzięcia sprawia, że Sympozjum stanowi doskonałe forum wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami nauk podstawowych i klinicystami. Znaczenie idei szeroko pojętej współpracy docenia m.in. starosta cieszyński Mieczysław Szczurek, który objął patronat honorowy nad całością wydarzenia. – Powiat cieszyński to miejsce, gdzie spotykają się i łączą różne kultury, wyznania i społeczności. To m.in. właśnie tego typu różnorodność decyduje o wyjątkowości tego regionu. Jestem przekonany, że takie otwarcie na nowe doświadczenia znacząco przyczynia się również do rozwoju nauki i tworzenia coraz to nowych rozwiązań. Tym bardziej zatem cieszę się, że to właśnie w Ustroniu ma miejsce to twórcze spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – dodaje.

Wykłady, sesja plakatowa i stoiska wystawiennicze

Podczas trzech dni debat prelegenci prezentowali swoje odkrycia i analizy w ramach sześciu sesji, których tematyka ogniskowała się wokół takich zagadnień, jak: śródbłonek i hemostaza, kardiologia wdrożeniowa, wspólne osiągnięcia medycyny i inżynierii w kardiologii, nadciśnienie w krążeniu małym i dużym czy molekularne podłoże niewydolności serca. Wykład inauguracyjny, otwierający Sympozjum, wygłosił prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, kierownik III Katedry Kardiologii Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który opowiadał o swoich doświadczeniach, zdobytych podczas badań i eksperymentów. W odpowiedzi na aktualne problemy i wyzwania medycyny istotnym tematem debat był również wpływ koronawirusów na funkcjonowanie poszczególnych narządów. Wśród podejmowanych zagadnień znalazły się m.in. zmiany nanomechaniczne w komórkach zainfekowanych SARS-CoV-2 oraz dysfunkcje śródbłonka w przebiegu COVID-19. W ramach Sympozjum zaplanowana została również tzw. sesja plakatowa, podczas której prelegenci przedstawiali swoje prace naukowe. W tej formie swoje odkrycia badawcze zaprezentowało 11 uczestników, w tym m.in. Karolina Łukasik z Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy American Heart of Poland, której praca poświęcona została gojeniu się naczyń po implantacji stentu w tętnicach piersiowych wewnętrznych. Uzupełnieniem debat była część wystawiennicza, gdzie partnerzy Sympozjum prezentowali swoje osiągnięcia i rozwiązania w zakresie medycyny.

Najciekawsze tematy i prelekcje zostały uhonorowane specjalnymi nagrodami podczas podsumowania Sympozjum, prowadzonego przez dr n. med. Agnieszkę Gorgoń-Komor, senator RP, specjalistę kardiologa. Pierwsze miejsce w kategorii wystąpień ustnych zajęła Natalia Marcińczyk z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z prelekcją „Wpływ dapagliflozyny i kanagliflozyny na eksperymentalny model zakrzepicy u myszy”, natomiast spośród tematów, prezentowanych podczas sesji plakatowej, zwyciężyła praca „Badanie procesu regeneracji komórek śródbłonka naczyniowego z oznakami wczesnych zmian promiażdżycowych, indukowanych działaniem substancji wysokotłuszczowych w środowisku komponentów bakteryjnych Helicobacter pylori”, prezentowana przez Paulinę Rusek-Walę z Uniwersytetu Łódzkiego. – Z ogromną przyjemnością patrzę na rozwój kariery młodych naukowców, szczególnie z perspektywy moich własnych doświadczeń naukowych oraz działań na rzecz rozwoju i wsparcia medycyny, podejmowanych przeze mnie obecnie. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom sympozjum i życzę dalszych sukcesów w karierze – mówi senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Przypadek „na żywo” z Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland

Wyjątkowym elementem w agendzie Sympozjum była specjalna teletransmisja zabiegu, przeprowadzanego w Centrum Badawczo-Rozwojowym American Heart of Poland, zlokalizowanym w Kostkowicach. Dzięki temu uczestnicy sesji mogli na żywo słuchać i obserwować proces implantacji nowej, polimerowej przezskórnej zastawki aortalnej. Operację przeprowadzał prof. dr hab. n. med. Piotr Buszman wraz z dr. n. med. Krzysztofem Sanetrą, specjalistą kardiochirurgiem z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii w Bielsku-Białej. Jak tłumaczy Piotr Buszman, implantowana zastawka stanowi całkowicie nowy prototyp, który dzięki tak oryginalnej formule sesji mógł już na tym etapie być zaprezentowany szerszemu gronu odbiorców ze środowiska naukowego i medycznego.

Innowacyjne rozwiązania medyczne

XXVI Sympozjum Kardiologii Eksperymentalnej w znacznej części skupiało się na prezentowaniu praktycznych rozwiązań i nowoczesnych technologii, które mogły być wypracowane dzięki współpracy świata medycyny z inżynierami, biologami, biotechnologami. Stąd też wśród uczestników spotkania nie mogło zabraknąć reprezentantów takich uczelni, jak Politechnika Śląska, Wojskowa Akademia Medyczna czy Politechnika Warszawska. W imieniu pierwszego ośrodka naukowego wystąpił prof. dr hab. inż. Marek Gzik, kierownik Katedry Biomechatroniki z prelekcją na temat wybranych przykładów inżynierii biomedycznej w kardiologii oraz dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, który opowiadał o zastosowania modeli numerycznych w inżynierii biomedycznej. O wybranych zagadnieniach modelowania hemodynamiki przepływu przez odcinki tętnic w ujęciu eksperymentalnym i numerycznym rozprawiał prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej, natomiast unikatowe spojrzenie na EKG z perspektywy fizyka przedstawił dr hab. inż. Teodor Buchner z Politechniki Warszawskiej. Wśród innowacyjnych technologii prezentowanych przed przedstawicieli strony medycznej znalazły się m.in. ultracienkie stenty naczyniowe, omówione przez prof. dr. hab. n. med. Piotra Buszmana oraz nowe rodzaje zastawek przezskórnych (TAVI), które przedstawił prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, ordynator Oddziału Kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej w Grupie American Heart of Poland. Zwieńczeniem Sympozjum były wykłady prof. dr. hab. n. med. Piotra Buszmana na temat hipercholesterolemii oraz dr hab. n. med. Adama Janasa, specjalisty kardiologa X Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektroterapii Polsko-Amerykańskich Kliniki Serca w Tychach o roli inhibitorów enzymu, konwertującego po zawale mięśnia sercowego. Sympozjum odbyło się w Hotelu Wilga w Ustroniu.

Źródła

Fot. American Heart of Poland

KOMENTARZE
Newsletter