Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Synektik nadal w trendzie wzrostowym, oczekuje przyspieszenia od IV kw.
Synektik nadal w trendzie wzrostowym, oczekuje przyspieszenia od IV kw.
Synektik – notowany na głównym rynku GPW wiodący w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjny producent i dostawca inteligentnych produktów stosowanych w onkologii, kardiologii i neurologii – wypracował w pierwszych trzech kwartałach br. 0,97 mln zł zysku netto podczas gdy rok wcześniej odnotował stratę na poziomie 0,18 mln zł. W trendzie wzrostowym utrzymuje się segment produkcji radioznaczników – zarówno sprzedaż, jak i wyniki operacyjne rosną w tempie ok. 20 proc. r/r. Jednocześnie spółka dostrzega wyraźne zwiększenie liczby przetargów ogłaszanych przez ośrodki medyczne związane z uruchomieniem projektów unijnych z perspektywy 2014-2020. Obecnie Synektik uczestniczy w postępowaniach o łącznej wartości ok. 30 mln zł.

W trzech kwartałach 2017 r. Grupa osiągnęła 3,22 mln zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 24 proc. W III kw. Grupa wypracowała 0,49 mln zł zysku netto, o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,29 mln zł, co oznacza wzrost o 11,4 proc. r/r. Obroty sięgnęły 11,52 mln zł wobec 14,72 mln zł rok wcześniej.

III kw. był kolejnym bardzo dobrym kwartałem segmentu produkcji radioznaczników. Sprzedaż produktów w III kw. wyniosła 4,97 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. r/r. Zysk EBITDA segmentu przekroczył 1,39 mln zł był o 14 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W trzech kwartałach 2017 r. obroty segmentu wyniosły 12,71 mln zł, a więc o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Segment wypracował 3,34 mln zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 17 proc. r/r.

– Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, cały czas utrzymuje się wzrostowy trend w segmencie produkcji radioznaczników, co przekłada się na dobre wyniki całej Grupy. Spodziewamy się jednocześnie, że jesteśmy właśnie w przełomowym momencie jeśli chodzi o segment dystrybucji sprzętu medycznego. W IV kw. obserwujemy bardzo wyraźny wzrost liczby postępowań przetargowych organizowanych przez jednostki medyczne. Jest to związane przede wszystkim z wyczekiwanym uruchomieniem środków unijnych na projekty związane z ochronę zdrowia – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Synektik S.A. – Warto przypomnieć, że w obecnej perspektywie unijnej na działania związane z ochroną zdrowia przeznaczonych jest 12 mld zł, niemal trzy razy więcej niż w latach 2007-2013. Biorąc pod uwagę opóźnienia w uruchomieniu projektów na lata 2014-2020 i powstałą z tego powodu kumulację środków, spodziewamy się istotnego wzrostu realizowanych przez Synektik projektów w obszarze dystrybucji sprzętu medycznego – dodaje.

Kilka dni przed publikacją wyników za III kw. 2017 r. Synektik włączył pierwszego pacjenta do II fazy badań klinicznych innowacyjnego w skali światowej radioznacznika do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI) („kardioznacznik”), znajdującego zastosowanie w diagnostyce choroby wieńcowej. Oznacza to, że harmonogram badania realizowany jest zgodnie z planem.

Synektik jest największym w Polsce producentem radioznaczników. Jako jedyna firma oferuje na krajowym rynku 4 zarejestrowane produkty, w tym 3 tzw. radioznaczniki specjalne, do których zalicza się m.in. cholinę, służącą przede wszystkim do diagnostyki nowotworów prostaty, pęcherza moczowego, jąder, nerek, a także wątroby.

KOMENTARZE
Newsletter