Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Scope Fluidics ma umowę na 2 mln EUR dofinansowania projektu BacterOMIC
Scope Fluidics ma umowę na 2 mln EUR dofinansowania projektu BacterOMIC

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – podpisała umowę z Agencją Wykonawczą Komisji Europejskiej (EASME) na dofinansowanie projektu BacterOMIC z europejskiego, prestiżowego programu SME Instrument (Horyzont 2020). Spółka otrzyma 1,93 mln EUR na dalsze prace badawczo-rozwojowe w projekcie, którego celem jest stworzenie urządzenia oferującego najbardziej kompleksową i precyzyjną ocenę lekowrażliwości bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki.

 

Środki finansowe w kwocie 1,93 mln EUR, które trafią do spółki, zostaną przeznaczone na kontynuację prac rozwojowych nad systemem BacterOMIC, przygotowanie systemu do produkcji, przeprowadzenie walidacji klinicznej oraz przygotowanie do komercjalizacji urządzenia. – Wzmocnienie kapitałowe pozyskane ze środków unijnych przy obecnej fazie rozwoju systemu BacterOMIC znacząco przyśpieszy prace nad produktem. W ciągu kilku tygodni od podpisania umowy powinniśmy otrzymać pierwszą transzę środków, która będzie stanowić blisko połowę kwoty przyznanego grantu. To dla nas istotny zastrzyk gotówki na inwestycję w BacterOMIC. Kolejne transze będą wypłacane po weryfikacji zakończonych etapów prac. Przewidywany termin zakończenia projektu to połowa 2021 r. – zapowiada Szymon Ruta, członek zarządu Scope Fluidics.

W marcu 2019 r. spółka zaktualizowała harmonogram realizacji projektów, zapowiadając skrócenie o 18 miesięcy przewidywanego terminu zakończenia prac nad systemem BacterOMIC, co ma pozwolić na jego certyfikację w połowie 2021 r. Szczegółowy plan działań w ramach projektu BacterOMIC zakłada uzyskanie gotowości do industrializacji systemu w IV kw. 2019 r. W I kw. 2020 r. spółka planuje uzyskać gotowość do badań przedrejestracyjnych. W drugiej połowie 2020 r. planowane jest uruchomienie linii produkcyjnej chipów i analizatorów oraz przeprowadzenie badań przedrejestracyjnych. Końcowy etap certyfikacji i rejestracji systemu zaplanowany został na drugą połowę 2021 r. Wówczas planowana jest jego komercjalizacja.

Projekt BacterOMIC ma stanowić odpowiedź na rosnące zjawisko antybiotykooporności bakterii. Produkt spółki ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych. W ciągu kilku godzin precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki i dostarczy lekarzowi obszernych informacji na temat danego patogenu. Projekt spółki ma również szansę być pierwszym automatycznym systemem diagnostycznym umożliwiającym badanie kombinacji antybiotyków w przypadkach najtrudniejszych zakażeń, w których żadne antybiotyki stosowane pojedynczo, nie są skuteczne.

Podpisana umowa jest wynikiem uzyskania przez spółkę w lipcu br. pozytywnej oceny projektu przez Komisję Europejską. Na jej podstawie projekt BacterOMIC został rekomendowany do dofinansowania w ramach drugiej fazy europejskiego programu SME Instrument (Horyzont 2020).

KOMENTARZE
Newsletter