Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polacy opracowali technologię mikrosondy do badania aktywnych biologicznie związków
Polacy opracowali technologię mikrosondy do badania aktywnych biologicznie związków

Wytworzenie innowacyjnej technologii mikrosondy do badania aktywnych biologicznie związków, przy użyciu metod do tej pory niedostępnych, popularnie nazwano „polską mikrosondą z Lublina”. Co o samym projekcie mówią jego twórcy?

 

 

 

Jaki problem rozwiązuje projekt?

W ramach projektu SDS Optic dokonała zakupu sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do rozwoju technologii inPROBE® – światłowodowego mikro biosensora do diagnostyki HER2 dodatniego nowotworu piersi. Technologia rozwijana przez firmę może stanowić produkt suplementarny, ale i alternatywny do tradycyjnej biopsji, testów immunohistochemicznych oraz metody FISH. 

Wykonano również szereg testów i badań przedklinicznych, dzięki czemu technologia mogła być dalej rozwijana w formule trwających obecnie badań klinicznych, a spółka z sukcesem pozyskała kolejne rundy finansowania o łącznej kwocie ponad 70 mln zł (w tym dzięki wejściu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz umowom z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym).

Głównymi przewagami inPROBE® są:

- obiektywne i numeryczne określenie koncentracji badanej cząsteczki,

- wyniki otrzymywane w czasie rzeczywistym,

- brak konieczności pobierania tkanki (biopsji).

Rozwiązanie w formule platformy technologicznej pozwoli na zastosowanie nowej metodyki pomiarów także w przestrzeni diagnostyki chorób zakaźnych, chorób oczu oraz monitorowaniu dostarczania leków.

Kto skorzysta z wyników projektu?

Z zakupionego sprzętu skorzysta zespół R&D spółki, a z końcowych wyników prac B+R i trwających badań klinicznych – pacjenci nowotworowi, partnerzy biznesowi, inwestorzy kapitałowi, lekarze, którzy w dzisiejszym standardzie diagnostycznym przeprowadzają biopsję (w Polsce onkolodzy) oraz patomorfolodzy. Rozwiązanie, które trafi na rynek, ma na celu dostarczenie mniej inwazyjnego i dokładniejszego sposobu detekcji biomarkerów nowotworów, który skróci czas oczekiwania na wyniki z tygodni do minut. Pozwoli to znacznie poprawić jakość życia pacjentów i zmniejszyć stres związany z długim oczekiwaniem na wynik.

Co było największym wyzwaniem w realizacji projektu?

Spółka podkreśla, że największym wyzwaniem w realizacji projektu było zarządzanie harmonogramem prac w bardzo nieprzewidywalnym środowisku badań przedklinicznych oraz trwających obecnie badań klinicznych. Dużym wyzwaniem była również budowa profesjonalnej organizacji biznesowej, dzięki czemu SDS Optic mógł stać się spółką publiczną, wejść na Giełdę Papierów Wartościowych oraz zainteresować szereg nowej klasy inwestorów kapitałowych, w tym Norges Bank oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Dzięki temu pozyskano łącznie, wraz z grantem z Komisji Europejskiej (Horizon 2020), ponad 70 mln zł kapitału o różnej specyfice (z dotacji, od inwestorów, venture debt), który pozwala na komercjalizację i rozwój tej technologii.

Rada dla innych wnioskodawców...?

Projekty B+R są projektami kapitałochłonnymi i jeśli proces komercjalizacji (np. ze względów regulacyjnych) jest stosunkowo długi, beneficjenci rekomendują jak najszybszą budowę profesjonalnej organizacji biznesowej oraz struktur, które pozwolą na szybkie i efektywne pozyskiwanie kolejnych rund finansowania z różnych źródeł, takich jak giełda, fundusze venture capital czy Komisja Europejska.

Źródła

Fot. i tekst: Gov.pl

KOMENTARZE
Newsletter