Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Naukowcy z UMED-u w Łodzi wykorzystają wirtualną rzeczywistość i sztuczną inteligencję w diagnostyce i leczeniu urazów kręgosłupa
Naukowcy z UMED-u w Łodzi wykorzystają wirtualną rzeczywistość i sztuczną inteligencję w di

Innowacyjny projekt naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pod kierownictem prof. Jolanty Kujawy, który zakłada wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji w diagnostyce i leczeniu urazów kręgosłupa, uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój na lata 2014-2020 (w ramach osi priorytetowej IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: Badania naukowe, Poddziałanie: Projekty aplikacyjne).

 

 

Projekt pn. „VRneck SOLUTION – Innowacyjny system do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa” uczelnia zrealizuje we współpracy z firmą Edventure Research Lab Sp. z o.o. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie kompleksowego i innowacyjnego rozwiązania wykorzystującego rzeczywistość wirtualną oraz metody sztucznej inteligencji do wspomagania diagnostyki, planowania terapii oraz monitorowania procesu rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami funkcjonalnymi w obrębie kręgosłupa szyjnego, połączenia szyjno-głowowego i szyjno-piersiowego wywołanymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego lub urazami. Naukowcy przeprowadzają eksperyment medyczny z udziałem 400 osób oraz badanie kliniczne z udziałem 200 pacjentów. Ich zadaniem będzie potwierdzenia skuteczności diagnostycznej i terapeutycznej systemu VRneck SOLUTION, jak również ocena jego bezpieczeństwa i przydatności w planowaniu terapii oraz monitorowaniu skuteczności leczenia.

– Docelowo nowatorskie wykorzystanie autorskich siatek pól zaburzeń ruchomości segmentalnej kręgosłupa szyjnego oraz sztucznej inteligencji, a także uczenia maszynowego w module diagnostycznym i terapeutycznym wpłynie na skrócenie czasu niezbędnego do postawienia diagnozy i zaplanowania spersonalizowanego leczenia. Dodatkowo wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w kinezyterapii wpłynie na optymalizację postępowania terapeutycznego – mówi prof. Jolanta Kujawa, kierownik projektu.

Projekt odpowiada na potrzeby w zakresie szybkiej, obiektywnej diagnostyki zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego. Uzasadnieniem dla jego realizacji są alarmujące dane epidemiologiczne dotyczące chorób układu mięśniowo-szkieletowego i zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego, problem ciągle wydłużających się kolejek oczekujących na diagnostykę i zabiegi, zmniejszająca się liczba osób zdolnych do pracy oraz rosnąca liczba osób z niepełnosprawnością. Wobec ograniczeń dostępności do rehabilitacji, spowodowanych m.in. pandemią COVID-19, znaczące przyspieszenie diagnostyki i podjęcie wczesnej zindywidualizowanej rehabilitacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będzie doskonałym uzupełnieniem obecnie dostępnych metod w systemie ochrony zdrowia. Łączna wartość projektu wynosi 11,8 mln zł, w tym dofinansowanie to 10,4 mln zł.

Źródła

www.umed.pl

KOMENTARZE
Newsletter