Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Medinice pozyskał 12,2 mln zł na realizację kolejnych kamieni milowych w rozwoju innowacyjnych technologii medycznych
Medinice pozyskał 12,2 mln zł na realizację kolejnych kamieni milowych w rozwoju innowacyjn

Medinice S.A. – spółka zajmująca się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii medycznych w obszarze kardiologii i kardiochirurgii – zakończyła z sukcesem ofertę publiczną akcji. Inwestorom zaoferowano 1 mln akcji, co oznacza, że spółka pozyskała 12,2 mln zł brutto. Do grona akcjonariuszy dołączyły kolejne renomowane fundusze inwestycyjne. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych technologii medycznych z obszaru kardiologii i kardiochirurgii.

 

– Oferta Medinice spotkała się z dużą aprobatą ze strony inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Zainteresowanie było większe niż liczba akcji przez nas oferowana. Kolejny raz do grona akcjonariuszy Medinice dołączyły renomowane fundusze inwestycyjne, co bardzo nas cieszy – mówi Sanjeev Choudhary, prezes i największy akcjonariusz Medinice S.A. – Ostatnie 12 miesięcy były dla nas bardzo intensywne. W tym czasie udało nam się doprowadzić do finalnego etapu prac nad prototypami w projektach MiniMax i CoolCryo. Zakończyliśmy również prace inżynieryjne w projekcie PacePress, podpisaliśmy pierwszą w historii spółki umowę licencyjną na sprzedaż PacePress w Indiach oraz nawiązaliśmy współpracę w USA w celu certyfikacji FDA i komercjalizacji PacePress na rynku amerykańskim – dodaje Prezes.

Cena emisyjna akcji serii I wyniosła 12,2 zł i była o blisko 63% wyższa niż cena emisyjna akcji serii H1 w emisji przeprowadzonej w 2019 r. (7,5 zł za akcję). 22 sierpnia 2020 r. spółka złożyła w KNF dokument rejestracyjny. Intencją spółki jest dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Środki pozyskane od inwestorów przede wszystkim pomogą nam przeprowadzić badania kliniczne u ludzi w dwóch naszych najważniejszych projektach – MiniMax i CoolCryo. Po zrealizowaniu tych kamieni milowych będziemy gotowi do komercjalizacji tych projektów. Ponadto będziemy mogli przeprowadzić badania kliniczne w projekcie PacePress i uzyskać certyfikację FDA w USA na ten projekt. Pozostałe środki pozwolą nam rozpocząć rozwój technologiczny naszych mniej zaawansowanych projektów, w których również widzimy duży potencjał – ocenia Sanjeev Choudhary.

Elektroda MiniMax będzie pierwszą na świecie elektrodą „2 w 1” posiadającą funkcje diagnostyczne i lecznicze, która będzie używana bez szkodliwej fluoroskopii. Z kolei CoolCryo to system do wykonywania małoinwazyjnych zabiegów krioablacji kardiochirurgicznej. PacePress to elektroniczna opaska uciskowa, której celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca. W portfolio spółki znajduje się kilkanaście projektów z obszaru interwencyjnej kardiologii i kardiochirurgii. Łącznie Medinice posiada blisko 40 patentów i zgłoszeń patentowych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz na pozostałych największych globalnych rynkach.

KOMENTARZE
Newsletter