Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak technologia IoT wpływa na bezpieczeństwo leków?
Jak technologia IoT wpływa na bezpieczeństwo leków?

Zarządzanie łańcuchem dostaw to od wielu lat jedno z największych wyzwań dla sektora farmaceutycznego – zarówno dla producentów leków, jak i firm pośredniczących w obrocie lekami i wyrobami medycznymi. Jest to związane m.in. z zapewnieniem ciągłości dostaw produktów gotowych czy API, optymalizacji łańcucha dostaw, ale przede wszystkim – bezpieczeństwa i jakości produktów w tym silnie uregulowanym i obwarowanym wieloma przepisami sektorze. Jednym z rozwiązań, po które coraz częściej sięgają firm z sektora farmaceutycznego, są systemy i urządzenia oparte o technologię Internetu Rzeczy – IoT (z ang. Internet of Things).

 

Technologia Internetu Rzeczy rewolucjonizuje coraz więcej sektorów gospodarki. Według raportu „State of IoT – Spring 2023”, [I] opracowanego przez firmę badawczą IoT Analytics, w 2022 r. firmy, instytucje i konsumenci korzystali z 14,3 mld urządzeń IoT, a analitycy stojący za badaniem szacują, że do 2027 r. liczba aktywnych urządzeń na świecie wyniesie nawet 27 mld! Na tak dużą ich liczbę wpływ mają nie tylko rozwiązania konsumenckie typu wearables czy smart home, ale również systemy wykorzystywane w przemyśle, logistyce czy retail. Co więcej, IoT Analytics [2] podaje, że 30% wszystkich obecnie wykorzystywanych urządzeń stanowią systemy stosowane w obszarze zapewnienia i zarządzania jakością. Nic więc dziwnego, że rozwiązania oparte o tę technologię coraz częściej wykorzystywane są również w sektorze farmaceutycznym. Wiążą się z tym liczne korzyści, szczególnie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa produktów, monitorowania parametrów przechowywania, usprawnienia procesu raportowania i szeroko pojętej automatyzacji tych procesów.

Bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych

Bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych jest niezwykle istotne dla zdrowia pacjentów i reputacji firm farmaceutycznych. Wykorzystanie IoT w tej branży umożliwia śledzenie produktów na każdym etapie – od produkcji, po ich dostarczanie do pacjenta. Sensory mogą monitorować warunki przechowywania, takie jak temperatura, wilgotność czy światło, czyli czynniki, które mogą wpływać na skuteczność i trwałość produktów. W przypadku leków wymagających określonych warunków przechowywania, takich jak szczepionki lub preparaty biologiczne, IoT umożliwia monitorowanie tych warunków w czasie rzeczywistym, a w razie wykrycia odchyleń – zgłoszenie problemu do personelu odpowiedzialnego za dany obszar. To zwiększa pewność, że produkty farmaceutyczne pozostają w odpowiednich warunkach na każdym etapie. Zastosowanie IoT w sektorze farmaceutycznym rozszerza się również na monitorowanie warunków przechowywania w magazynach i placówkach medycznych. Wiele leków wymaga stałej temperatury. Nawet minimalne jej zmiany mogą prowadzić do wystąpienia niepożądanych reakcji chemicznych, a w efekcie – zepsucia i utraty skuteczności leków. Niezawodność i precyzja sensorów IoT pozwalają na skrupulatne monitorowanie środowiska, w którym przechowywane są produkty farmaceutyczne. Zbierane dane mogą być analizowane, a wzorce i tendencje – pomóc w optymalizacji procesów przechowywania oraz dostosowaniu strategii logistycznych.

Zgodność z przepisami

Sektor farmaceutyczny podlega ściśle określonym przepisom i regulacjom, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i jakości produktów. Wprowadzenie technologii IoT w tym obszarze jest szczególnie istotne, ponieważ umożliwia ścisłe monitorowanie i dokumentowanie warunków przechowywania oraz dostawy produktów. Odnoszą się do tego takie przepisy i regulacje, jak Dobre Praktyki Dystrybucyjne (DPD), które określają standardy dla dystrybucji produktów farmaceutycznych i mają na celu zapewnienie, że leki są przechowywane, transportowane i dostarczane w odpowiednich warunkach. Drugą regulacją jest Validation of Temperature-Controlled Storage Areas (wytyczne EU), czyli przepisy UE dotyczące walidacji obszarów przechowywania w określonych temperaturach, w tym wymogi związane z monitorowaniem i dokumentowaniem warunków przechowywania.

Źródła

[I] https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/

[II] https://iot-analytics.com/top-10-iot-use-cases/

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/internet-przedmiot%C3%B3w-iot-sie%C4%87-4129218/

KOMENTARZE
Newsletter