Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
IV Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia – MedTrends 2018 zakończone
IV	Europejskie	Forum	Nowoczesnej	Ochrony	Zdrowia	– MedTrends	2018 zakończone
W dniach 23-24 maja 2018 w Zabrzu odbyło się IV Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia – MedTrends 2018. Idea MedTrends narodziła się w roku 2014. Założeniem organizatorów – Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu było stworzenie przestrzeni do prowadzenia międzynarodowej, interdyscyplinarnej debaty nad kierunkami rozwoju nowoczesnej ochrony zdrowia, zdrowia cyfrowego w Polsce i Europie, wspólnej analizy aktualnych wyzwań, szans związanych z transformacją cyfrową w obszarze zdrowia, stworzenie miejsca wiedzy i wymiany doświadczeń – wspólnego wypracowywania dobrych, pragmatycznych rozwiązań, służących chorym, ale także leczącym i organizującym leczenie.

MedTrends skupia przedstawicieli różnych dyscyplin nauki m.in. medycyny, bioinżynierii, informatyki, nowych technologii oraz świata biznesu – przedsiębiorców oraz inwestorów skupionych wokół jednego celu: rozwoju nowoczesnej medycyny.

Formuła tegorocznej, IV edycji MedTrends zakładała bardzo dużą dynamikę: dwa intensywne dni sesji naukowych, warsztatów, case study, połączone sesją konkursową dla startupów w ochronie zdrowia.

Tematyka pierwszego dnia Forum, tj. 23.05.2018, skupiona była wokół najbardziej aktualnych zagadnień związanych z implementacją i rozwojem zdrowia cyfrowego (telemedycyny, e- i m-Zdrowia) w Polsce. Podczas sesji inauguracyjnej, reprezentanci m.in. Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, CSIOZ, NFZ, ZUS, PZU Zdrowie, wybitni eksperci zdrowia cyfrowego, prawa, ekonomii przedstawili strategię rozwoju zdrowia cyfrowego w Europie i Polsce w obliczu aktualnych wyzwań medycznych, społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in.: transgraniczna wymiana danych (e-recepta, historia choroby pacjenta), elektroniczne formularze zgody pacjenta, e-zwolnienia lekarskie (e-ZLA), finanansowanie innowacji w ochronie zdrowia, innowacje i trendy w ubezpieczeniach zdrowotnych.

Ważnym uzupełnieniem pierwszej sesji była interdyscyplinarna dyskusja panelowa na temat zdrowia cyfrowego w Polsce, kierunków jego rozwoju – szans i nadziei, jakie z nim możemy wiązać.

Tematem przewodnim drugiej sesji były cyfrowe platformy zdrowia – prezentacja dobrych praktyk na przykłądzie śląskiej platformy cyfrowej eCaredMed. Po znakomitym wykładzie wprowadzającym Pana Michała Gramatyki, wicemarszałka województwa śląskiego, podsumowującym realizację prac nad platformą, swoimi doświadczeniami, przemyśleniami na temat dobrych praktyk w platformach cyfrowych podzielili się zaproszeni do panelu dyskusyjnego Goście, przedstawiciele świata medycyny, biotechnologii, administracji publicznej, biznesu. 

Wiele uwagi podczas tegorocznego MedTrends poświęcono wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w edukacji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, także w kontekście nowych wyzwań i oczekiwań w polskim systemie ochrony zdrowia, takich jak brak kadr medycznych, problem kolejek do specjalistów, rosnący medyczno-społeczno-ekonomiczny ciężar chorób przewlekłych, konieczność większego nacisku na edukację i prewencję (a nie, jak dotychczas, na medycynę naprawczą), zmieniające się potrzeby i oczekiwania współczesnego pacjenta. W jaki sposób nowe wirtualne technologie, inteligentne algorytmy mogą wspierać dzisiejszą medycynę? W sesji zatytułowanej “Sztuczna inteligencja – matriks czy rzeczywistość” przedstawiono m.in. możliwości wykorzystania technik głębokiego uczenia się w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych, zastosowanie algorytmów dla poprawy diagnostyki, leczenia i jakości życia chorych z zabrzueniami rytmu, potencjał chatbotów (wirtualnych asystentów zdrowia) we wstępnej diagnostyce, zarządzaniu zdrowiem, w prowadzeniu chorych z niewydolnością serca. Natomiast w sesji poświęconej big data przedstawiono m.in. korzyści dla chorego i systemu ochrony zdrowia, płynące z inteligentnego zarządzania danymi medycznymi w kardiologii, narzędzia weryfikacji hipotez medycznych w oparciu o dane kliniczne i omiczne, wykorzystanie big data w analizie danych klinicznych i genetycznych na przykładzie personalizacji leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej.

Duży nacisk podczas tegorocznej edycji położono na prezentację dobrych praktyk w telemedycynie oraz zdrowiu mobilnym. W sesji “Telemedycyna opera na faktach – wnioski i rekomendacje dla rozwiązań telemedycznych” przedstawiono innowacyjne projekty, dedykowane konkretnym schorzeniom, konkretnej populacji, realizowane w ramach badań epidemiologicznych, klinicznych m.in. “NOMED-AF” – nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków, program “Miasto Zdrowia” – projekt telemedyczny dla osób w wieku 65+ ze schorzeniami kardiologicznymi, diabetologicznymi, pulmonologicznymi oraz wykorzystanie rozwiązań telemedycznych w optymalizacji postępowania poszpitalnego dla chorych po udarze mózgu.

Tradycyjnym ważnym elementem spotkania była blok naukowy “Smart Health” poświęcony zdrowiu mobilnemu i prezentacji dobrych praktyk w mHealth. Podczas tej dynamicznej sesji przedstawiono interesujące aplikacje mobilne, m.in. “CanCell Cancer” – nowatorską aplikację NFZ, umożliwiającą, w sposób przyjazny użytkownikowi, poznanie indywidualnych czynników ryzyka, ułatwiającą dostęp do rzetelnej edukacji i prewencji chorób onkologicznych, “After AMI” (Po Zawale) – aplikację wspierającą chorych w prewencji wtórnej zawału serca, tzw. “serce w smartfonie” – pionierskie rozwiązanie zespołu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystujące nowe technologie mobilne w leczeniu arytmii oraz projekt Biolumo – system inteligentnej, koszt-efektywnej diagnostyki infekcji bakteryjnych.

Intensywny dzień naukowy zakończyła organizowana we współpracy z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Krajową Izbą Gospodarczą sesja konkursowa TOP TRENDS, podczas której zaprezentowane zostały najciekawsze spośród zgłoszonych startupów w ochronie zdrowia, m.in. Medical Simulation Technologies, Natural Cell Therapy, babydoc24.com, LUDMO, Findair – projekty z zakresu diagnostyki pediatrycznej, medycyny regeneracyjnej, symulacji medycznej, innowacyjnej pulmonologii. Zwycięzcą Grand Prix tegorocznej edycji został projekt FindAir, prezentujący nowoczesne rozwiązanie dla chorych na astmę. Laureatem II miejsca został zespół Medical Simulation Technologies, natomiast III miejsce zdobył projekt Natural Cell Therapy.

Wartościową inicjatywą towarzyszącą MedTrends, organizowaną w dniu 23.05 w siedzibie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia były MedTrends-USG – warsztaty ultrasonografii interwencyjnej dla studentów medycyny i przedstaiwicieli zawodów medycznych, organizowane przy współpracy z charyzmatycznym Zespołem Śląskiej Szkoły Ultrasonografii im. Z. Wawrzynka. Spotkanie to, organizowane w współpracy ze Śląskim Oddziałem IFMSA, spotkało się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem ze strony uczestników. 

Drugi dzień MedTrends, tj. 24.05 (czwartek), zadedykowany był startupom Program, podobnie jak w pierwszym dniu, zakładał bardzo dynamiczną formułę: wykłady ekspertów, warsztaty, case study. Zaproszeni eksperci Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, SpeedUp Venture Capital Group, PZU Zdrowie, Biolumo, inwestorzy, mentorzy, ex Aniołowie Bizensu, byli i obecni startupowicze dzielili się swoim doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób działać, by działać dobrze, nie ponosząc dodatkowych kosztów, nakładów pracy, czasu, by nie dać sie oszukać; co należy zrobić na starcie, by być pierwszym na mecie, jak nie rezygnować z marzeń, odnieść sukces i nie zwariować, jak utrzymać się na rynku. Współorganizatorem Warsztatów była Krajowa Izba Gospodarcza, Grupa ADAMED i Fundacja Przedsięborczości Technologicznej MIT Enterprise Forum oraz SpeedUP Venture Capital Group.

Współorganizatorem MedTrends było Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Urząd Miasta Zabrze.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza, Pan Michał Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Miasta Zabrze. MedTrends 2018 uzyskało także patronat honorowy rektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Źródła

Informacja i zdjęcia dzięki uprzejmości organizatorów konferencji.  

KOMENTARZE
news

<Lipiec 2020>

pnwtśrczptsbnd
29
30
NutraFood Poland
2020-06-30 do 2020-07-02
Oznaczanie probówek PCR
2020-06-30 do 2020-06-30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter