Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Interdyscyplinarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Chorób Odkleszczowych
Badania nad chorobami odkleszczowymi to ważny problem społeczny, medyczny, naukowy i gospodarczy. Od odkrycia bakterii Borrelia burgdorferi, patogenu wywołującego chorobę, upłynęło niespełna ponad 30 lat. Borrelia to jednak nie jedyny patogen przenoszony przez kleszcze. W 2011 r. na obszarach Dolnego Śląska blisko 40% samic kleszczy było zainfekowanych borrelią. W województwie śląskim w 2005 r. zarejestrowano ok. 500 przypadków boreliozy, obecnie liczba zakażeń wzrosła 4-5 krotnie. W 2015 r. odnotowano w Polsce 13625 przypadków choroby, a w roku 2016 aż 21220 przypadków.

W założeniu interdyscyplinarny zespół zajmujący się rozwiązaniem problemu byłby panelem służącym koordynacji badań i przedsięwzięć. Chodzi o uzyskanie efektu synergii, by poprzez wzajemne konsultacje doprowadzić do maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na osiągnięcie celu: rozwiązania problemów wywoływanych przez kleszcze. W tej inicjatywie kluczowe jest miejsce dla partnerów społecznych, jak na przykład Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę.

Przykładowe zadania objęłyby między innymi: badania nad biologią kleszczy, stworzenie doustnych szczepionek celem powstrzymania łańcucha zakażeń w naturalnym środowisku dzikich zwierząt, badania i ograniczenie populacji gryzoni na miejskich terenach rekreacyjnych, badania immunologiczne, prace nad wiarygodnymi testami diagnostycznymi. 

W innej skali i na innym „modelu” odniesiono już spektakularny sukces. Rozwiązano problem wścieklizny stosując od 1993 r. szczepienie doustne lisów. Liczba zakażeń u lisów spadła po 8 latach z 2079 do 8 przypadków wścieklizny, a w kraju są regiony, w których nie odnotowuje się przypadków choroby.

 

Finansowanie

Praca interdyscyplinarnego Zespołu wymaga oczywiście finansowania na odpowiednim poziomie. W przypadku zaproponowanej tematyki widzę kilka problemów, ale zdecydowanie przeważają pozytywy.

Projekt z pewnością będzie miał charakter wieloletni. W naszej strefie klimatycznej okres rozwoju kleszcza sięga 3 lat. Do tego dochodzi czas oczekiwania na opóźnione efekty podejmowanych działań. Będziemy oczywiście startować w konkursach o granty krajowe i z Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że tematyka badań i ich faktyczny wpływ na zdrowie społeczeństwa będzie wywoływał pozytywny rezonans, tak u decydentów, jak i w otoczeniu medialno-społecznym. Z pewnością także u prywatnych donatorów – czy to firm, czy osób prywatnych. Reasumując jestem przekonany, że finanse nie powinny stanowić problemu, choć z pewnością w pierwszej fazie ich pozyskanie będą wymagać determinacji i profesjonalnych działań zespołu.

Chciałbym, aby działania były realizowane pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Komitety Naukowe skupiają wybitnych uczonych z uczelni i instytutów. Patronat PAN sprawi, że zespołowi przypisywana będzie cecha uniwersalności.

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński,                                                      
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej,
Laboratorium Chemii Biomedycznej „Neolek”.

 

KOMENTARZE
Newsletter