Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Czym jest blockchain i jakie ma potencjalne zastosowania w sektorze opieki zdrowotnej?
Czym jest blockchain i jakie ma potencjalne zastosowania w sektorze opieki zdrowotnej?

Blockchain był tematem przewodnim 14. już edycji MEDmeetsTECH, organizowanej 8 grudnia br. w Hotelu Sound Garden w Warszawie. Zatem, czym jest blockchain? Czy wystarczy powiedzieć, że jest to zdecentralizowana baza danych, składająca się z łańcucha bloków, który tak naprawdę może się stać ogólnoświatową, zdecentralizowaną księgą, służącą do rejestrowania, inwentaryzacji i organizowania transferów wszelkiego rodzaju aktywów i wtedy wszystko będzie już jasne? Czy po zapoznaniu się z definicją wiemy już, jak wykorzystać tę technologię w medycynie, biotechnologii, farmacji, zarządzaniu placówką zdrowotną czy każdym innym sektorze? Prawdopodobnie wiele osób, czytając tę definicję, również zastanawia się, „jak to ugryźć”?

Fot. MEDmeetsTECH

Uczestnicy MEDmeetsTECH mieli tę przewagę, że organizatorzy zapewnili znakomity dobór prelegentów i panelistów, którzy przybliżyli to zagadnienie, pokazując realne możliwości i podpierając je konkretnymi przykładami. Bardzo dobre wprowadzenie do tematu wykonał Tomasz Wileński, CEO islay.tech, który w przystępny i zrozumiał sposób przedstawił, czym jest blockchain i jak tę technologię powinno się zrozumieć. Używając języka korzyści, dotknął czterech obszarów. Po pierwsze, bezpieczeństwa, które przejawia się tym, że mamy do czynienia ze zdecentralizowaniem informacji oraz nadaniem dostępu, a w przypadku awarii sprzętów – możliwością zapisania informacji w innym miejscu. Po drugie, kontroli, gdzie w kontekście danych medycznych kontrolę nad danymi ma pacjent, który ma pewność, że zapisane w bloku dane są prawdziwe, co gwarantuje tzw. wzorzec prawdy. Po trzecie, transparentności, ponieważ każde wydarzenie jest odnotowane i nie da się manipulować danymi i w końcu po czwarte – ułatwień (tłumaczeneń na inne języki i braku pośredników).

Konrad Komnata, CEO i współzałożyciel Nivalit, zwrócił uwagę, że należy odczarować „blockchain w środowisku medycznym”. Dużo złego dla tej technologii zrobiły wydarzenia związane z bitcoinem. Warto jednak pamiętać, że w przypadku danych medycznych blockchain zapewnia przede wszystkim ich wiarygodność i brak możliwości wstecznej manipulacji. Duży potencjał tej technologii może zmienić w najbliższych latach oblicze prowadzenia badań klinicznych, ponieważ wpłynie na pewno na zwiększenie efektywności i zaufania do danych. Dla Pana Konrada zaufanie to wartość kluczowa – a blockchain zabezpiecza ją. 

Uczestnicy mieli również okazję poznać perspektywę radcy prawnego Krzysztofa Michonia, reprezentującego Ulanowski Michoń i Partnerzy, który poddał pod dyskusję zagadnienia związane z kwestiami geopolitycznymi, stawiając pytanie, „czy można stosować blockchain z wykorzystaniem całego obszaru kraju, bez odnoszenia się do legislacji?”. Udzielając odpowiedzi, Pan Krzysztof stwierdził, że jeśli nie byłoby żadnych regulacji z poziomu Unii Europejskiej czy poszczególnych krajów, to pewnie tak. Teraz tych regulacji jest tak wiele, że to one wyznaczają pewną limitację w użytkowaniu i technologia musi się dostosować do zapisów. Przed legislatorami więc duże wyzwanie. Wyzwania prawne nie są natomiast przeszkodą do rozwoju takich inicjatyw, jak Dawstwo Danych Medycznych. Obszar ten opisywała Ligia Kornowska, prezes zarządu Data Lake – podmiotu, który będzie gromadził i przetwarzał dane medyczne, udostępnione przez ludzi z całego świata. Pani Prezes podkreśliła, że świadomość ochrony danych medycznych rośnie. Rozwój medycyny, biotechnologii, farmacji nie jest możliwy bez dobrej jakości danych.

Dzięki wystąpieniom Mirosława Sędzińskiego z Oracle oraz Tomasza Koszara z Microsoft uczestnicy konferencji mieli okazję posłuchać, w jaki sposób te dwa globalne koncerny już wdrażają rozwiązania, oparte na blockchain w obszarach medycyny. Na koniec tego bloku tematycznego Jacek Figuła, CEO Billion Solutions, tworzącego rozwiązania z obszaru elektronicznego pieniądza i zarządzającego danymi w oparciu o własną strukturę blockchainową, opowiedział o przykładach wykorzystania blockchain w sektorze medycznym oraz wyjaśniał dość szczegółowo, czym jest token i jakim prawom podlega.

Punktem programu, spinającym dyskusję o blockchain, była debata, którą poprowadziła Diana Żochowska z Medonetu. Grono prelegentów stanowili: Dorota Makarewicz (Agencja Badań Medycznych), Marcin Rzetecki (Polish Blockchain Association), Konrad Komnata (Nivalit)Adam Pośpiech (Oracle)Waldemar Wiśniewski (DUEXSO). Rozmawiano o tym, w jaki sposób już dziś można wykorzystać blockchain w medycynie. Prelegenci zastanawiali się, jak blockchain może przysłużyć się rozwoju nowych leków, opracowywanych przez firmy farmaceutyczne oraz jakie korzyści z wdrożenia technologii, wykorzystujących blockchain, mogą czerpać polskie szpitale. Dyskusja poruszała też trudne kwestie związane z legislacją, brakiem wiedzy o tej zaawansowanej technologii, a przez to – wynikającym z tego brakiem pomysłów na kolejne przestrzenie na rozwój. W dyskusji pojawił się chociażby nieoczywisty na ten moment sposób zarządzania procesem projektowania i certyfikacji wyrobów medycznych, który dzięki blockchain wzmacniałby wiarygodność procesu i chroniłby placówki zdrowia przed zakupem niedopuszczonych do użytku produktów, których jest sporo na rynku. Paneliści wspólnie doszli do wniosku, że blockchain to olbrzymi potencjał, którego nie powinniśmy się bać, ale w szerszych społecznościach zastanawiać się nad możliwościami jego implementacji.

Fot. MEDmeetsTECH

Warto już teraz zapisać sobie w kalendarzu datę 18 maja 2023 r. Wtedy odbędzie się 15. odsłona konferencji MEDmeetsTECH. Tematem przewodnim będą medical devices.

Autor: Waldemar Wiśniewski

KOMENTARZE
Newsletter