Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Akceleratory nowych technologii. Znamy wyniki III konkursu e-Pionier GovTech NCBR
Akceleratory nowych technologii. Znamy wyniki III konkursu e-Pionier GovTech NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki III konkursu e-Pionier GovTech, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach rekomendowano do przekazania grantu dwa akceleratory, których zadaniem będzie stworzenie i wsparcie interdyscyplinarnych zespołów, mających rozwiązywać problemy społeczne dzięki nowym technologiom.

 

 

Do naboru w konkursie mogły zgłaszać się tzw. akceleratory technologiczne, czyli firmy mające doświadczenie związane z inwestycjami w start-upy z dziedziny ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), w szczególności pod kątem coachingu, mentoringu oraz komercjalizacji nowych technologii. W ramach pozytywnej oceny wniosków dofinansowanie otrzymają spółka EduLab oraz Fundacja Polska Przedsiębiorcza. Ta pierwsza zgłosiła w konkursie projekt „Edukacja przyszłości – Akcelerator Nowych Technologii EDULAB działający w sektorze oświaty mający na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych”. Z kolei Fundacja zrealizuje projekt „Akcelerator e-Technolab”. Obydwa podmioty uzyskają łącznie niemal 14 mln zł. – Przed grantobiorcami teraz ważne zadanie – utworzenie interdyscyplinarnych zespołów programistów i wsparcie ich w realizacji pomysłów rozwiązujących istotne problemy społeczne i gospodarcze. Na ich pracy zyskają lokalne społeczności oraz różne grupy społeczne – komentuje Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Instytucje mogą zgłaszać problemy lokalnych społeczności

NCBR oraz GovTech Polska zapraszają instytucje publiczne (ministerstwa, samorządy, placówki medyczne, edukacyjne itp.) do zgłaszania ważnych problemów społeczno-gospodarczych. To wyzwania, które mogą być rozwiązane z pomocą nowych technologii. Zadaniem akceleratorów jest doprecyzowanie potrzeby i znalezienie najlepszego zespołu mogącego zbudować takie rozwiązanie. Instytucje mogą zgłaszać zagadnienia na Platformie Konkursowej GovTech i niebawem na stronie internetowej NCBR. – Programy takie jak ten to szansa dla wszystkich instytucji publicznych, aby wykorzystać cały potencjał, jaki dają nowoczesne technologie. Wspólnie z rynkowymi ekspertami oraz zespołem Centrum GovTech będą w stanie sami stać się cyfrowymi pionierami z korzyścią dla obywateli. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, jakie rozwiązania powstaną dzięki tej współpracy – mówi Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Szef Centrum GovTech.

 

Technologie w służbie społeczeństwu

Do tej pory, w dwóch edycjach konkursu e-Pionier, NCBR przeznaczył na wsparcie prawie 700 programistów w interdyscyplinarnych zespołach blisko 81 mln zł. Wspomniane drużyny pracowały nad rozwiązaniem ok. 70 problemów, z których odebrano już 50 produktów (MVP). Wśród tych wynalazków  jest m.in. rozwiązanie odpowiadające na problem braku narzędzi wspomagających ocenę złośliwości guza nerki na podstawie wyniku tomografii komputerowej. Dzięki współpracy specjalistów Spółki COPERNICUS i zespołu interdyscyplinarnego wybranego przez Akcelerator Excento Sp. z o. o. udało się stworzyć algorytm wykorzystujący głębokie sieci neuronowe, osiągający wysoką skuteczność, przy jednoczesnym wychwytywaniu 10 na 10 guzów łagodnych zawartych w zbiorze testowym. Było to możliwe dzięki analizie 15 tys. zdjęć tomografii komputerowej, pochodzących z niemal 400 przypadków medycznych. Podmiot publiczny położył nacisk na chęć dalszej współpracy oraz wyraził zgodę na testowe wdrożenie wypracowanego w ramach projektu MPV na Oddziale Urologii Szpitala im. Św. Wojciecha w Gdańsku.

--

Więcej informacji nt. wyników konkursu znajduje się na stronie NCBR. Konkurs realizowany jest w ramach Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/pomys%C5%82-poj%C4%99cie-%C5%BCar%C3%B3wka-naszkicowa%C4%87-5617893/

KOMENTARZE
Newsletter