Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zielone forum branży kosmetycznej i detergentowej już 4 października 2022 r. w Warszawie
Zielone forum branży kosmetycznej i detergentowej już 4 października 2022 r. w Warszawie

Niespotykanie bogaty program merytoryczny, którego osią będą najważniejsze prośrodowiskowe inicjatywy legislacyjne oraz obecność wysokiej klasy ekspertów europejskich i polskich, przedstawicieli władz, organizacji branżowych i biznesu – tak swoje wydarzenie zapowiada Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD), organizator konferencji „Zielone jest nieuniknione – nowe obowiązki czy szansa?”. Konferencja uświetni obchody 30-lecia PSPKD. Odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Bellotto, 4 października 2022 r. Rejestracja na konferencję trwa.

 

Konieczność wdrożenia zmian obejmujących działania na rzecz ochrony środowiska w branżach kosmetycznej i detergentowej nie budzi już żadnych wątpliwości, choć nadal przywołuje uczucie niepewności i nierzadko – obawy. Koniec roku 2022 i początek roku 2023 będą dla obu branż czasem szczególnym, ponieważ czeka je szereg projektów bardzo ważnych zmian legislacyjnych, do których każde przedsiębiorstwo będzie musiało szybko się dostosować. Zmiany dotyczyć będą każdego producenta wprowadzającego produkty do obrotu i z pewnością będą wiązały się z nimi dodatkowe koszty. – Spójrzmy jednak na wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem jako na okazję do wspierania wzrostu gospodarczego firm i jeden z wiodących elementów strategii ich rozwoju, który z jednej strony jest wymuszany przez zmieniające się prawo, a z drugiej – rosnącą świadomość i oczekiwania użytkowników produktów – mówi dr inż. Anna Oborska, dyrektor generalna PSPKD.

Kwestie środowiskowe są coraz silniejszym bodźcem decydującym o wyborach podejmowanych przez konsumentów. Segregacja odpadów, ograniczanie marnowania żywności i zużycia wody – to dziś najczęściej deklarowane proekologiczne zachowania. Coraz większa grupa zalicza do nich także poszukiwanie informacji o wpływie na środowisko produktów, które kupują. Liczni są skłonni zapłacić wyższą cenę za produkty bardziej przyjazne środowisku. Prośrodowiskowe postawy będą elementem budowania dobrego wizerunku firm i marek, trwałych przewag konkurencyjnych i potencjału eksportowego produktów branż kosmetycznej i detergentowej. – Podczas forum spojrzymy na zmiany w otoczeniu prawnym – na gruncie prawa europejskiego i polskiego z perspektywy obu branż – kosmetycznej i detergentowej. Zaakcentujemy to, co dla nich wspólne oraz to, co specyficzne – dodaje Anna Oborska.

Wykład inauguracyjny, nawiązujący do tytułu konferencji – „Czy zielone jest nieuniknione?” – wygłosi Małgorzata Wadzińska, prezes PSPKD. W gronie gości uczestnicy spotkają Małgorzatę Wenerską-Craps, minister radcę, szefa Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli oraz dr. Andrzeja Grzyba, wieloletniego europosła, a obecnie posła na Sejm RP, przewodniczącego poselskiego zespołu ds. Nowego Zielonego Ładu, który omówi Europejski Zielony Ład jako kluczową politykę UE. Do udziału w charakterze prelegentów Stowarzyszenie zaprosiło przedstawicieli najważniejszych z punktu widzenia branż kosmetycznej i detergentowejgraczy. Swój udział w konferencji potwierdzili m.in. eksperci Cosmetics Europe, A.I.S.E., FEA, IKW – Birgit Huber, John Chave, Sascha Nissen i Alain D’Haese, którzy przedstawią perspektywę europejską. Uczestnicy konferencji wysłuchają także wystąpień przedstawicieli polskich władz. Krajową perspektywę zmian legislacji przedstawią dr Andrzej Kalski, reprezentujący Biuro ds. Substancji Chemicznych, który przez wiele lat reprezentował Polskę w doradzającej Komisji Europejskiej i ECHA grupie ekspertów CARACAL oraz Izabela Burzyńska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, reprezentant Polski w Stałym Komitecie ds. Kosmetyków i Grupie Roboczej ds. Kosmetyków Komisji Europejskiej. Podczas forum nie może zabraknąć głosu przedstawicieli biznesu – o procesach zmian, dla których głównym impulsem i inspiracją są kwestie środowiskowe, powiedzą przedstawiciele producentów, dystrybutorów surowców, retailera, a także organizacji otoczenia biznesu – Rekopol i EKO-PAK.

Patronami Forum są:

* A.I.S.E.,

* Cosmetics Europe,

* FEA,

* Polskie Towarzystwo Chemików Kosmetologów (PTCK),

* Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.,

* Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK,

* Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Wydarzenie patronatem medialnym objęły najważniejsze wydawnictwa i portale branżowe:

* Biotechnologia.pl,

* SOFW Journal,

* Chemia i Biznes,

* Przemysł Kosmetyczny,

* Świat Przemysłu Kosmetycznego,

* Wiadomości Kosmetyczne,

* Wirtualne Kosmetyki.

Do udziału w Forum PSPKD zaprasza szczególnie:

* właścicieli i kadrę zarządzającą,

* pracowników działów odpowiedzialnych za projekty związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska,

* pracowników działów kontroli jakości, badawczo-rozwojowych, technologicznych i wdrożeń,

* pracowników działów marketingu i rozwoju produktu.

– Działamy dla Państwa już 30 lat! Członków i Przyjaciół PSPKD zapraszam do wspólnego świętowania i wzniesienia toastu za pomyślność naszych działań. Naszym wspólnym sukcesem jest zbudowanie organizacji, w której konkurujące ze sobą firmy – ponad 150 podmiotów – potrafią ze sobą współdziałać i wspólnie budować przyjazne dla biznesu otoczenie – kończy Anna Oborska.

Załączniki
Źródła

Fot. PSPKD

KOMENTARZE
Newsletter