Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wywóz produktów kosmetycznych w czasach COVID-19 – wyłączony z obowiązku zgłaszania
Wywóz produktów kosmetycznych w czasach COVID-19 – wyłączony z obowiązku zgłaszania

Stan epidemii ogłoszony w Polsce 20 marca 2020 roku wprowadził istotne ograniczenia eksportowe. Wpłynęły one w znaczący sposób na warunki działania firm kosmetycznych i detergentowych. Zostały one zobowiązane m.in. do powiadamiania właściwego urzędu wojewódzkiego nie później niż 36 godzin przed zamiarem wywozu/eksportu środków ochrony indywidualnej i produktów do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń. W wielu przypadkach takie zgłoszenie skutkowało zakazem wywozu poza Polskę (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii – Dz.U. 2020 poz. 491 z późn. zm.).

Wejście w życie tego rozporządzenia zrodziło wiele wątpliwości – dotyczących kryteriów dla podlegających obowiązkowi zgłoszenia produktów określanych jako środki dezynfekujące, kryteriów, na podstawie których środki mogłyby zostać objęte zakazem wywozu czy trybu przekazania zwrotnej informacji  o zakazie wywozu. Nie doprecyzowano także, co stanie się z zatrzymanymi środkami: czy zostaną one od producenta odkupione, znacjonalizowane czy też zawrócone do zakładu produkcyjnego? Ta sytuacja niepewności to dla wielu firm duże utrudnienie i bariera prowadzenia działalności.

Od początku marca, kiedy w Polsce zostały potwierdzone pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia, GIS, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i innymi kluczowymi dla tej sytuacji urzędami.

– Przekazujemy organom administracji publicznej zgłaszane przez Firmy Członkowskie informacje dotyczące barier handlowych i produkcyjnych, utrudniające firmom funkcjonowanie, a także proponujemy dogodne dla branż rozwiązania i uproszczenia przepisów – mówi dr Anna Oborska, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia. – Wiele z tych postulatów znalazło się w kolejnych rozporządzeniach ukazujących się w ostatnim czasie. 

W tych okolicznościach dużym sukcesem działań prowadzonych przez Stowarzyszenie i otwartego dialogu z władzami jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ograniczyło ono  zakres pojęcia „środków do dezynfekcji” do produktów biobójczych, wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych i tym samym całkowicie wyłączyło produkty kosmetyczne z obowiązku zgłaszania ich wywozu. 

Nierozstrzygnięta pozostaje jeszcze kwestia produktów biobójczych. – Stowarzyszenie prowadzi w tej sprawie dialog ze stroną rządową i mamy ogromną nadzieję na pozytywne decyzje także dla tej grupy produktów – mówi dr Anna Oborska.

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego udziela firmom kosmetycznym i detergentowym pomocy i wsparcia, w szczególności w kontekście dynamicznie zmieniających się przepisów prawnych. Stowarzyszenie przygotowało także instrukcję dla pracodawców dotyczącą zalecanych zasad postępowania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w miejscach pracy. 

KOMENTARZE
Newsletter