Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Deklaracje marketingowe - debata polskiej branży kosmetycznej
Kilkudziesięciu ekspertów oraz prelegenci reprezentujący wiele dziedzin spotkali się 13 marca 2015 roku w Warszawie w hotelu Intercontinental. Dyskutowali o właściwym stosowaniu deklaracji marketingowych w kosmetykach. Konferencję „Deklaracje marketingowe – nadchodzące wyzwania dla przemysłu kosmetycznego” zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Czyste Piękno.

Deklaracje marketingowe to temat budzący wiele emocji, a czasem i kontrowersji. Producenci kosmetyków poszukują innowacji, tak w zakresie nowych receptur, jak i w sferze działań marketingowych. Nie należy przy tym zapominać, że obszar deklaracji marketingowych dla produktów kosmetycznych jest uregulowany prawnie.

- Najważniejsze w tworzeniu reklam kosmetyków jest przede wszystkim upewnienie się, że to, co komunikujemy, ma oparcie w faktach i dowodach – powiedział podczas konferencji Konrad Drozdowski dyrektor Rady Reklamy.

I o tych właśnie faktach i dowodach mówili kolejni prelegenci konferencji. Jej Gościem specjalnym i głównym prelegentem była Manuela Coroama. To uznany ekspert reprezentujący Cosmetics Europe w rozmowach z Komisją Europejską. Manuela Coroama przedstawiła najnowsze inicjatywy Komisji Europejskiej, które będą miały wpływ na funkcjonowanie całej branży kosmetycznej, w tym stosowanie deklaracji typu „free of”, „naturalny/organiczny” i tzw. health claims.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ już w roku 2016 Komisja Europejska przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie raport dotyczący stosowania deklaracji marketingowych. Stwierdzenie niezgodności stosowanych przez przemysł deklaracji ze wspólnymi kryteriami może poskutkować dodatkowymi regulacjami prawnymi w obszarze kosmetyków. Powstanie raportu Komisji Europejskiej poprzedzi ocena, która zostanie przeprowadzona przez Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamowych (The European Advertising Standards Alliance) - EASA oceni jak spełniane są zasady samoregulacji w reklamie kosmetyków. Jednym z krajów, które zostaną poddane badaniom jest Polska. Wyniki tego audytu będą miały znaczący wpływ na kształt raportu przygotowywanego przez Komisję Europejską.

W konferencji uczestniczyli zarówno przedstawiciele firm globalnych, jak i właściciele oraz pracownicy rdzennie polskich firm kosmetycznych.

- Wielką zaletą konferencji „Deklaracje marketingowe – nadchodzące wyzwania dla przemysłu kosmetycznego” było to, że udało nam zaprosić do współpracy ekspertów wielu dziedzin. Dzięki temu mogliśmy na problem deklaracji spojrzeć z punktu widzenia europejskiej organizacji, polskich inspekcji, organu samoregulacji, jakim jest Rada Reklamy, a także okiem kancelarii prawnej. Ta różnorodność spojrzeń daje uczestnikom pełen obraz. – tłumaczyła dr Anna Oborska Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości.

Partnerem konferencji „Deklaracje marketingowe – nadchodzące wyzwania dla przemysłu kosmetycznego” było europejskie stowarzyszenie Cosmetics Europe.

Uwadze Państwa polecamy kolejne wydarzenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości. Już 23 kwietnia 2015 roku, w Warszawie odbędzie się konferencja „Czy jesteś przygotowany do zmian CLP? 1 czerwca 2015 r. już za chwilę!”. To właśnie z dniem 1 czerwca 2015 r. rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) stanie się jedynym aktem prawnym, mającym zastosowanie do klasyfikacji i oznakowania zarówno substancji, jak i mieszanin.

CLP będzie wymagało od przedsiębiorstw właściwej klasyfikacji, oznakowania i pakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Do udziału w konferencji i dyskusji zaproszeni są wszyscy pracownicy działów technicznych, osoby pracujące na produkcji i zajmujące się legislacją. Szczegóły znajdą Państwo pod adresem: www.czystepiekno.pl.

 

 

Anna Szulc

KOMENTARZE
news

<Czerwiec 2024>

pnwtśrczptsbnd
30
31
2
3
4
8
9
10
12
14
15
16
19
PCI Days
2024-06-19 do 2024-06-20
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Newsletter