Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wymogi jakościowe w firmie kosmetologicznej

Słowo „jakość” używane jest w odniesieniu do wielu dziedzin. Mówimy o jakości naszego życia, powietrza czy wody. Warto przyjrzeć się także jego znaczeniu w kontekście kosmetyków. Dlaczego ich jakość jest tak ważna i czy można sobie pozwolić na pewne odstępstwa od wytycznych, przyjętych dla preparatu kosmetycznego? Jakie są konsekwencje wypuszczenia na rynek kosmetyku, niespełniającego wymogów jakościowych?

 

 

Czym jest jakość?

Gdy mówimy o wysokiej jakości, zazwyczaj na myśl przychodzi nam coś idealnego i spełniającego założone wcześniej wymogi. Trudno zdefiniować to słowo, jednak pod tym pojęciem kryje się wszystko, co ma związek z właściwościami danego wyrobu bądź usługi, mającymi wpływ na postrzeganie przez klienta. Istnieje wiele definicji jakości, ale ich wspólnym mianownikiem jest twierdzenie, że jakość jest zdolnością do spełnienia oczekiwań i potrzeb odbiorcy. W dzisiejszych czasach coraz większej konkurencji producenci kosmetyków prześcigają się w zapewnieniu jakości, ale również innowacyjnym podejściu projakościowym, skierowanym na zdobywanie nowych klientów.

Czy potrzebna jest nam jakość kosmetyków i jakie elementy na nią wpływają?

Bez wątpienia, a wręcz jest niezbędna w świecie przemysłu kosmetycznego. Trudno wyobrazić sobie branżę beauty bez stałego ukierunkowania na jakość. Wdrożenie Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) jest bardzo długotrwałym procesem, który pozwala uzyskać dobrej jakości wyroby gotowe. Należy podkreślić, że powtarzalność określonych czynności i procesów sprawia, iż uzyskujemy za każdym razem produkt wysokiej próby. Wypracowanie pewnych schematów i ich powtarzanie daje zadowalające efekty. Należy jednak pamiętać, że nawet te schematy, bez ciągłej kontroli, mogą przyczynić się do powstania odstępstw, które będą miały fatalne skutki. Wdrożenie GMP to nie wszystko. Bardzo ważna jest stałe przestrzeganie wdrożonych zasad oraz postępowania w rzeczywistości według opisu, zawartego w dokumentacji. Jakość w przemyśle kosmetycznym pełni krytyczną rolę, a troska o nią jest koniecznością, nie tylko ze względu na wymogi formalno-prawne.

Branża kosmetyczna jest bardzo wrażliwa na wszelkie nieprawidłowości. Na wyrób gotowy oraz jego założone działanie wpływa wiele aspektów, m.in. higiena, standardy bezpieczeństwa czy surowce. Wspominając o całym procesie wytwarzania, warto podkreślić również rolę kontroli jakości, która w trakcie wytwarzania trzyma pieczę na każdym etapie produkcji. Jednym z zadań kontroli jakości jest weryfikacja, czy masa kosmetyczna spełnia wszystkie wymagania, założone w specyfikacji. Bardzo ważne na tym etapie jest podjęcie odpowiedniej decyzji, która będzie miała wpływ na dalsze losy produktu. W procesie wytwarzania kosmetyków bardzo istotna jest kontrola materiałów wyjściowych do produkcji oraz samego procesu wytwarzania. Kluczowe jest wychwycenie pierwszych oznak, które wskazywałyby na możliwość pogorszenia się jakości, jeśli użyjemy surowca o wątpliwych właściwościach. O wiele tańsza i mniej pracochłonna będzie analiza i naprawa powstałej niezgodności na początkowym etapie produkcji, niż po wyprodukowaniu kosmetyku.

Ogromne znaczenie w kontekście wyrobu gotowego ma jakość surowców, używanych do produkcji danego kosmetyku. Nie tylko cena jest istotna przy wyborze danego składnika, lecz również jego jakość. Przechowując surowiec w innych warunkach, niż zakłada producent, może dojść do obniżenia jego jakości, a nawet utraty jego właściwości. W efekcie użycie takiego składnika do produkcji sprawi, że wyrób gotowy nie będzie spełniał założonych funkcji. Każdy zakupiony surowiec kosmetyczny posiada certyfikat producenta, który potwierdza jego jakość poprzez wykonane badania fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Ważne są także oświadczenia dotyczące danego surowca, tj. potwierdzenie niestosowania na zwierzętach, organiczności czy niestosowania materiałów roślinnych, objętych ochroną. Niezmiernie ważne są też uzyskane wyniki badań składników produktu kosmetycznego, które potwierdzają jego działanie. Przeprowadzenie przez producenta badań in vitro oraz in vivo sprawia, że mamy pewność, iż produkt gotowy będzie wykazywał pożądany, zamierzony efekt. Na jego jakość wpływają także warunki produkcyjne, tj. powietrze, które musi być systematycznie badane mikrobiologicznie. Kolejnym ważnym elementem dla wyrobu gotowego są maszyny dozujące. Przed każdym dozowaniem muszą być one dokładnie umyte i zdezynfekowane, aby nie przyczyniały się do zanieczyszczenia masy kosmetycznej. Niestety bardzo często w wyniku niestosowania zalecanych stężeń danego środka dezynfekcyjnego dochodzi do powstania biofilmów na liniach produkcyjnych, które są przyczyną problemów mikrobiologicznych wielu firm. Identyfikacja oraz pozbycie się biofilmu bardzo często jest długotrwałym, żmudnym i kosztownym procesem.

Konsekwencje braku wysokiej jakości w przemyśle kosmetycznym

Bardzo łatwo jest sobie wyobrazić konsekwencje braku wysokiej jakości kosmetyku bądź całego procesu wytwarzania. Wśród nich wyróżniamy:

- brak działania danej partii kosmetyku, niezgodnego z wymaganiami,

- negatywne oddziaływanie produktu na skórę, ale i zdrowie konsumenta,

- wzrost liczby działań niepożądanych danego preparatu,

- wstrzymanie danej partii w obrocie bądź wycofanie jej z rynku,

- napływające reklamacje jakościowe od konsumentów,

- utrata zaufania klientów do wytwórcy,

- trudne do odrobienia straty wizerunkowe firmy,

- konsekwencje ekonomiczne.

Wypunktowana lista nie jest kompletna. Konsekwencji złej jakości kosmetyku jest znacznie więcej, jednak najpoważniejszą jest niekorzystny wpływ na zdrowie klienta. Konsument pragnie produktu funkcjonalnego, ekonomicznego, niezawodnego i unikatowego. Bardzo ważna jest w dzisiejszych czasach także potrzeba komfortu i doznań estetycznych.

Podsumowanie

Istotnym aspektem jest nieustanne uświadamianie pracownikom istoty jakości. Należy każdemu pracownikowi tłumaczyć i przypominać, jak ważna jest jego rola w osiągnięciu jakości produktu. Każda składowa w procesie wytwórczym jest niezbędnym elementem. Bez kosmetyku, spełniającego wysoką jakości, nie ma zadowolonych klientów, a także nie ma poprawy wyglądu skóry. Nieustanna i dokładna kontrola produkcji pomaga zachować ciągłość wyrobu i jego bezpieczeństwo, a co za tym idzie – standard marki zostaje utrzymany i niezachwiany. Wszystkie wspomniane elementy, w połączeniu w jedną całość, sprawiają, że na rynek kosmetyczny nie trafiają wadliwe produkty. Dzięki temu ilość reklamacji zostaje zminimalizowana. Wypuszczenie na rynek kosmetyku, który nie spełnia wysokiej jakości, niesie za sobą duże i przykre konsekwencje, czego każdy producent powinien być świadomy.

Źródła

Fot. https://www.pexels.com/photo/products-on-a-plate-8100816/

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter